MACEK, Jakub. Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí. ProInflow: časopis pro informační vědy. 2012, roč. 4, č. 1, s. 1-15. ISSN 1804-2406.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí
Název česky Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí
Název anglicky Incalculable understanding:qualitative research of social networking sites
Autoři MACEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání ProInflow: časopis pro informační vědy, 2012, 1804-2406.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Plný text statě
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00060658
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Nová média; online sociální sítě; sociální změna; kvalitativní výzkum; mediální etnografie
Klíčová slova anglicky New media; social networking sites; social change; qualitative research; media etnography
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 31. 1. 2013 00:17.
Anotace
Studie se zabývá kvalitativním - a především pak etnografickým - výzkumem nových médií a konkrétně především online sociálních sítí. Soustředí se na pozici těchto metodologických přístupů v rámci studií nových médií a dochází k závěru, že kvalitativní výzkum a mediální etnografie by měly sehrávat jednu z klíčových rolí v rámci induktivního výzkumu probíhajícího v kontextu odehrávající se sociotechnické změny. V závěru text shrnuje některé předběžné závěry plynoucí z několika kvalitativní výzkumů online sociálních sítí vedených na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.
Anotace anglicky
The paper deals with qualitative - and mainly ethnographic - research of new media and, specifically, social networking site. It specifies position of this methodological approach within new media studies and concludes that qualitative methods and media ethnography should play a distinctive role in an inductive research of new media in time of social and technical change. Finally, the paper sums up some preliminary findings emerging from several qualitative researches of social networking site conducted at Faculty of Social Studies, Masaryk University.
Návaznosti
EE2.3.20.0184, projekt VaVNázev: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 22:56