CS

Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie novosti

MACEK, Jakub. Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie novosti (Web 2.0 as the imaginaire or on the critique of ideology of novelty). ProInflow: časopis pro informační vědy, 2012, vol. 4, No 1, p. 104-117. ISSN 1804-2406.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie novosti
Name in Czech Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie novosti
Name (in English) Web 2.0 as the imaginaire or on the critique of ideology of novelty
Authors MACEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition ProInflow: časopis pro informační vědy, 2012, 1804-2406.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Plný text statě
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00060664
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) web 2.0; okouzlení novostí; kritická teorie; imaginaire; ideologie; dohled
Keywords in English web 2.0; surveillance; novelty sublime; imaginaire; ideology; critical theory
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 19/2/2016 15:44.
Abstract
Termín "web 2.0", který se vynořil v polovině prvního desetiletí 21. století, se stal velmi vlivným v oblasti marketingu a webového podnikání - sociální vědy jej ovšem přijaly spíše váhavě. Tato stať ilustruje ostře kritickou reakci některých autorů z oblasti studií nových médií, kteří "web 2.0" odmítli jako ideologický nástroj sloužící v období po „dotcomové krizi“ ke znovuoživení ekonomických aktivit spojených s webem. Kritická debata o "webu 2.0" zde slouží jako příklad aplikace kritické teorie na okouzlení novostí, jež obvykle provází zásadnější technologické inovace.
Abstract (in English)
The term "web 2.0" - emerged in mid 2000s - has become significantly influential in the field of marketing and web business, however social sciences adopted rather it with hesitation. This paper illustrates sharply critical reaction of some new media scholars, who refused "web 2.0" as an ideological tool created to promote resurrection of web-related "post-dotcom" business activities. The critical debate on "web 2.0" serves here as an example of power-sensitive application of critical theory on novelty sublime surrounding new and substantial technological innovations.
Links
EE2.3.20.0184, research and development projectName: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
990246 /1 Macek, J. 27. 8. 2012

Properties

Name
990246
Application
refresh
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/990246/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/990246/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/990246/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/990246/?info
Uploaded/Created
Mon 27. 8. 2012 16:09, doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
Attributes
 
Jakub_Macek_Imaginaire.pdf   File version Macek, J. 27. 8. 2012

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 17/2/2019 13:20

Other applications