FIŠEROVÁ, Barbora, Lenka KUBICZKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ a Roman HÁJEK. Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. Brno, Česká republika: Ambit Media, a.s., 2012, roč. 25, č. 4, s. 234-240. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu
Název anglicky Implication of Bone Marrow Microenvironment in Pathogenesis of Multiple Myeloma
Autoři FIŠEROVÁ, Barbora (203 Česká republika, domácí), Lenka KUBICZKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Sabina ŠEVČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Roman HÁJEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Klinická onkologie, Brno, Česká republika, Ambit Media, a.s. 2012, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00057537
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Mnohočetný myelom; mikroprostředí kostní dřeně; patogeneze; léčba
Klíčová slova anglicky Multiple myeloma; bone marrow microenvironment; pathogenesis; treatment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., učo 33302. Změněno: 19. 11. 2012 14:08.
Anotace
Mnohočetný myelom je hematoonkologické onemocnění charakterizované maligní proliferací plazmatických buněk. Tyto buňky se hromadí v kostní dřeni, kde potlačují fyziologickou krvetvorbu a zároveň interagují s celou škálou cytokinů, růstových faktorů a adhezivních molekul. Je zřejmé, že právě mikroprostředí kostní dřeně hraje velkou roli v patogenezi onemocnění, ale i v rezistenci k léčbě.
Anotace anglicky
Multiple myeloma is a hematooncological disease characterized by malignant proliferation of plasma cells. These cells accumulate in the bone marrow where they suppress physiological hematopoiesis; at the same time, these cells interact with a wide variety of cytokines, growth factors and adhesion molecules. It is obvious that the bone marrow microenvironment plays an important role in disease pathogenesis as well as treatment resistance.
Návaznosti
GAP304/10/1395, projekt VaVNázev: Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
Investor: Grantová agentura ČR, Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
MSM0021622434, záměrNázev: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
NT11154, projekt VaVNázev: Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 04:29