Informační systém MU
KOZLOVÁ, Veronika and Martina CIRBUSOVÁ. Kdo může být obětí domácího násilí (v rámci Cofola conference) (Who can be a victim of domestic violence (in Cofola conference)). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kdo může být obětí domácího násilí (v rámci Cofola conference)
Name in Czech Kdo může být obětí domácího násilí (v rámci Cofola conference)
Authors KOZLOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Martina CIRBUSOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00060697
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) domácí násilí oběť
Keywords in English domestic violence victim
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., učo 238456. Changed: 4/9/2012 21:51.
Abstract
Problematika boje proti domácímu násilí je vždy aktuální téma, na které se dá nahlížet z různých stran. Jedním z pohledů je právě pohled na oběti domácího násilí, jejich identifikace a kvalifikace. Kdo může být obětí domácího násilí? Od kdy můžeme mluvit o oběti? Má oběť nějaké specifické znaky, na základě kterých můžeme s jistotou určit kdo je a kdo není obětí? Na tyto a mnohé další otázky se pokusíme spolu s odborníky najít v našem workshopu odpovědi.
Abstract (in Czech)
Problematika boje proti domácímu násilí je vždy aktuální téma, na které se dá nahlížet z různých stran. Jedním z pohledů je právě pohled na oběti domácího násilí, jejich identifikace a kvalifikace. Kdo může být obětí domácího násilí? Od kdy můžeme mluvit o oběti? Má oběť nějaké specifické znaky, na základě kterých můžeme s jistotou určit kdo je a kdo není obětí? Na tyto a mnohé další otázky se pokusíme spolu s odborníky najít v našem workshopu odpovědi.
Links
MUNI/A/0926/2011, internal MU codeName: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Acronym: DN)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Displayed: 6/12/2021 10:19