Informační systém MU
KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí v novém občanském zákoníku. In Cofola conference. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Domácí násilí v novém občanském zákoníku
Název česky Domácí násilí v novém občanském zákoníku
Název anglicky Domestic violence in a New Civil Code
Autoři KOZLOVÁ, Veronika.
Vydání Cofola conference, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky domácí násilí oběť
Klíčová slova anglicky domestic violence victim
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 30. 8. 2012 18:45.
Anotace
Komparace znění občanského zákoníku de lege lata a de lege ferenda se zaměřením na problematiku domácího násilí. Úvaha nad efektivností změn při ochraně ohrožených osob. Zaměření příspěvku bude především na implementaci institutu vykázání a předběžných opatření ve věci domácího násilí do textu občanského zákoníku.
Anotace anglicky
Comparation of Civi code de lege lata and de lege ferenda focusing on domestic violence issue. Reflection on the use of changes in protecting vulnerable people. Focus of paper is especially on implementation of police reporting and interim measure by court in text of new civil code.
Návaznosti
MUNI/A/0926/2011, interní kód MUNázev: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Akronym: DN)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 24. 10. 2021 16:03