KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí v novém občanském zákoníku (Domestic violence in a New Civil Code). In Cofola conference. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Domácí násilí v novém občanském zákoníku
Name in Czech Domácí násilí v novém občanském zákoníku
Name (in English) Domestic violence in a New Civil Code
Authors KOZLOVÁ, Veronika.
Edition Cofola conference, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) domácí násilí oběť
Keywords in English domestic violence victim
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Changed: 30/8/2012 18:45.
Abstract
Komparace znění občanského zákoníku de lege lata a de lege ferenda se zaměřením na problematiku domácího násilí. Úvaha nad efektivností změn při ochraně ohrožených osob. Zaměření příspěvku bude především na implementaci institutu vykázání a předběžných opatření ve věci domácího násilí do textu občanského zákoníku.
Abstract (in English)
Comparation of Civi code de lege lata and de lege ferenda focusing on domestic violence issue. Reflection on the use of changes in protecting vulnerable people. Focus of paper is especially on implementation of police reporting and interim measure by court in text of new civil code.
Links
MUNI/A/0926/2011, internal MU codeName: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Acronym: DN)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20/10/2021 02:55