ŽÁK, Karel. Život a pocity nekriminálních pedofilů - kvalitativní kazuistika : referát - 18. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2010. (Life and Feelings of Non-Criminal Paedophiles - qualitative case study : paper - 18. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2010.). In JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., Mgr. Zuzana Prouzová. Sborník referátů, 18. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2010. první. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 201-209, 214 pp. ISBN 978-80-904290-2-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Život a pocity nekriminálních pedofilů - kvalitativní kazuistika : referát - 18. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2010.
Name in Czech Život a pocity nekriminálních pedofilů - kvalitativní kazuistika : referát - 18. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2010.
Name (in English) Life and Feelings of Non-Criminal Paedophiles - qualitative case study : paper - 18. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2010.
Authors ŽÁK, Karel.
Edition první. Brno, Sborník referátů, 18. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2010. p. 201-209, 214 pp. 2010.
Publisher Tribun EU s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Sborník referátů z 18. celostátního kongresu k sexuální výchově, Pardubice, 2010.
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-904290-2-4
Keywords (in Czech) pedofilie, sexuální deviace, parafilie, pohlavní zneužívání dětí
Keywords in English paedophilia, sexual deviation, paraphilia, child sexual abuse
Changed by Changed by: Mgr. Karel Žák, učo 174448. Changed: 2/9/2012 21:42.
Abstract
Referát obsahuje kazuistiku - rozhovor s nekriminálním pedofilně zaměřeným mužem.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.doc  Žák, K. 15/9/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/990531/Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/990531/Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/990531/Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/990531/Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.doc?info
Uploaded/Created
Sat 15/9/2012 19:04, Mgr. Karel Žák

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Karel Žák, učo 174448
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Karel Žák, učo 174448
Attributes
 

Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/990531/Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/990531/Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.doc
File type
Word (application/msword)
Size
92 KB
Hash md5
deb2ccf0a389e4900e2612adc944f9c8
Uploaded/Created
Sat 15/9/2012 19:04

Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/990531/Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/990531/Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
319 KB
Hash md5
8751d86667d6f88a35a48005ceab0a77
Uploaded/Created
Sat 15/9/2012 19:04

Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/990531/Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/990531/Zivot_a_pocity_nekriminalnich_pedofilu_-_vysledky_vyzkumu__referat_Pardubice_2012__autor_Karel_Zak.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
28,9 KB
Hash md5
cc10ae2a908726dd5a79f146cc22eb7c
Uploaded/Created
Sat 15/9/2012 19:05
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/3/2023 05:12