GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana ZACHOVALOVÁ and Dominik ŽENATÝ. Pracovní právo (Labour law). 1st ed. Brno: muniPRESS, 2012. 752 pp. Edice učebnic PrF MU. ISBN 978-80-210-5852-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pracovní právo
Name in Czech Pracovní právo
Name (in English) Labour law
Authors GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana ZACHOVALOVÁ and Dominik ŽENATÝ.
Edition 1. vyd. Brno, 752 pp. Edice učebnic PrF MU, 2012.
Publisher muniPRESS
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-5852-1
Keywords (in Czech) pracovní právo, zaměstnávání, pracovní podmínky, mzda
Keywords in English Labor law, employment, working conditions, wages
Tags Czech labour law
Changed by Changed by: JUDr. Jana Komendová, Ph.D., učo 40001. Changed: 3/4/2013 19:43.
Abstract
kompletní analýza pracovněprávních vztahů v ČR
Abstract (in Czech)
kompletní analýza pracovněprávních vztahů v ČR
Abstract (in English)
complete analysis of labor relations in the Czech Republic
PrintDisplayed: 26/3/2023 01:13