POKORNÁ, Andrea a Jana LACÍKOVÁ. Očkování proti chřipce z pohledu seniorské populace. Hygiena. 2012, roč. 57, č. 3, s. 94-99. ISSN 1802-6281.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Očkování proti chřipce z pohledu seniorské populace
Název anglicky Influenza Vaccination As Percieved by the Elderly
Autoři POKORNÁ, Andrea (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana LACÍKOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Hygiena, 2012, 1802-6281.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00060733
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky vaccination; the elderly; influenza; disease prevention
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 22. 3. 2013 15:31.
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou chřipky a možnostmi její prevence, k nimž patří také očkování, z pohledu vzorku seniorské populace. Práce nabíjí nákladní přehled informací o očkování proti chřipce a primární poznatky týkající se všeobecné očkování se specifickým zaměřením na seniorskou populaci. Vlastní empirické šetření je zaměřeno na názory seniorské populace na problematiku očkování proti chřipce pomocí analýzy výsledků dotazníkového setření. Zařazeno bylo 176 osob nad 60 let; 68 z nich žijících v přirozeném sociálním prostředí a 108 v institucionální péči. Bylo zjištěno, že názory senioru na význam očkování se liší dle úrovně vzdělání, naopak pohlaví a věk respondentů neovlivňují názor na důležitost očkování. Místo pobytu seniorů ovlivňuje statisticky významně názor na význam očkování proti chřipce. Byla také zjištěna statisticky významná souvislost mezi věkem respondentů a jejích rozhodnutím nechat se očkovat, Jedním z cííů práce je poskytnout srozumitelným způsobem pravdivé a nezkreslené informace o očkování proti chřipce, na základě kterých se mohou senioři rozhodovat samostatné o vhodnosti absolvování očkování proti chřipce, samozřejmě s adekvátní podporou a informacemi od profesionálních zdravotníků a pečovatelů.
Anotace anglicky
The article deals with the issue of influenza and associated prevention including vaccination as perceived by senior citizens. Ft includes an overview of influenza issues as such, with specific reference to vaccination of the elderly. The empirical survey deals with the target groups' opinions on this issue with analysis of results obtained by questionnaire survey (176 respondents were evaluated both from their natural social environment n - 68 and institutional care n = 108). Results indicate that seniors' opinions on vaccination depend on achieved education. Age and gender were not significant factors, unlike place of residence. Statistical dependence was found between age of respondents and their decision to be vaccinated. One of the main goals of this article is to provide accurate and understandable information about influenza vaccination to senior citizens to enable them to freely decide whether or not to be vaccinated (with appropriate help and advice from professional health workers).
Návaznosti
MUNI/A/0812/2011, interní kód MUNázev: Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory ve zdravotní i sociální péči
Investor: Masarykova univerzita, Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory ve zdravotní i sociální péči, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 16:27