POKORNÁ, Andrea and Jana LACÍKOVÁ. Očkování proti chřipce z pohledu seniorské populace (Influenza Vaccination As Percieved by the Elderly). Hygiena. 2012, vol. 57, No 3, p. 94-99. ISSN 1802-6281.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Očkování proti chřipce z pohledu seniorské populace
Name (in English) Influenza Vaccination As Percieved by the Elderly
Authors POKORNÁ, Andrea (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jana LACÍKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Hygiena, 2012, 1802-6281.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060733
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English vaccination; the elderly; influenza; disease prevention
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 22. 3. 2013 15:31.
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou chřipky a možnostmi její prevence, k nimž patří také očkování, z pohledu vzorku seniorské populace. Práce nabíjí nákladní přehled informací o očkování proti chřipce a primární poznatky týkající se všeobecné očkování se specifickým zaměřením na seniorskou populaci. Vlastní empirické šetření je zaměřeno na názory seniorské populace na problematiku očkování proti chřipce pomocí analýzy výsledků dotazníkového setření. Zařazeno bylo 176 osob nad 60 let; 68 z nich žijících v přirozeném sociálním prostředí a 108 v institucionální péči. Bylo zjištěno, že názory senioru na význam očkování se liší dle úrovně vzdělání, naopak pohlaví a věk respondentů neovlivňují názor na důležitost očkování. Místo pobytu seniorů ovlivňuje statisticky významně názor na význam očkování proti chřipce. Byla také zjištěna statisticky významná souvislost mezi věkem respondentů a jejích rozhodnutím nechat se očkovat, Jedním z cííů práce je poskytnout srozumitelným způsobem pravdivé a nezkreslené informace o očkování proti chřipce, na základě kterých se mohou senioři rozhodovat samostatné o vhodnosti absolvování očkování proti chřipce, samozřejmě s adekvátní podporou a informacemi od profesionálních zdravotníků a pečovatelů.
Abstract (in English)
The article deals with the issue of influenza and associated prevention including vaccination as perceived by senior citizens. Ft includes an overview of influenza issues as such, with specific reference to vaccination of the elderly. The empirical survey deals with the target groups' opinions on this issue with analysis of results obtained by questionnaire survey (176 respondents were evaluated both from their natural social environment n - 68 and institutional care n = 108). Results indicate that seniors' opinions on vaccination depend on achieved education. Age and gender were not significant factors, unlike place of residence. Statistical dependence was found between age of respondents and their decision to be vaccinated. One of the main goals of this article is to provide accurate and understandable information about influenza vaccination to senior citizens to enable them to freely decide whether or not to be vaccinated (with appropriate help and advice from professional health workers).
Links
MUNI/A/0812/2011, interní kód MUName: Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory ve zdravotní i sociální péči
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 21:39