PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, č. 2, s. 243-265. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-243.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny
Název anglicky Visuals for teaching culture: an analysis of German as a second language textbooks
Autoři PEŠKOVÁ, Karolína (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, 2012, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00060740
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-2-243
Klíčová slova česky vizuální prostředky; výuka reálií; učebnice němčiny; kategoriální systém; kurikulum
Klíčová slova anglicky visuals; teaching culture; German language textbooks; system of categories; curriculum
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 23. 4. 2013 10:17.
Anotace
Studie představuje výsledky kvantitativní analýzy učebnic z hlediska vizuálních prostředků pro výuku reálií. Výzkumný vzorek tvořily čtyři učebnice, které jsou určeny pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka na 2. stupni ZŠ. Výsledky poukázaly na společné charakteristiky učebnic z hlediska výskytu typů a obsahů vizuálních prostředků. Naopak nevýraznější rozdíly mezi učebnicemi byly zaznamenány u funkcí vizuálních prostředků. V závěru studie jsou uvedeny náměty na zlepšení učebnic formulované na základě zjištění z provedené analýzy.
Anotace anglicky
The study presents results of a quantitative analysis of visuals for teaching culture in German language textbooks. The research sample consisted of four textbooks for teaching German as a second foreign language at lower secondary schools. The results showed some tendencies which the textbooks have in common, particularly concerning types and contents of the visuals. On the contrary, the main differences between the textbooks were identified in functions of the visuals. Based on the findings of the analysis some tips on improving the textbooks are suggested at the end of the study.
Návaznosti
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUNázev: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Akronym: SKOLA 2012)
Investor: Masarykova univerzita, Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 11. 8. 2022 10:50