PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny (Visuals for teaching culture: an analysis of German as a second language textbooks). Pedagogická orientace. 2012, vol. 22, No 2, p. 243-265. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-243.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny
Name (in English) Visuals for teaching culture: an analysis of German as a second language textbooks
Authors PEŠKOVÁ, Karolína (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pedagogická orientace, 2012, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00060740
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-2-243
Keywords (in Czech) vizuální prostředky; výuka reálií; učebnice němčiny; kategoriální systém; kurikulum
Keywords in English visuals; teaching culture; German language textbooks; system of categories; curriculum
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 23. 4. 2013 10:17.
Abstract
Studie představuje výsledky kvantitativní analýzy učebnic z hlediska vizuálních prostředků pro výuku reálií. Výzkumný vzorek tvořily čtyři učebnice, které jsou určeny pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka na 2. stupni ZŠ. Výsledky poukázaly na společné charakteristiky učebnic z hlediska výskytu typů a obsahů vizuálních prostředků. Naopak nevýraznější rozdíly mezi učebnicemi byly zaznamenány u funkcí vizuálních prostředků. V závěru studie jsou uvedeny náměty na zlepšení učebnic formulované na základě zjištění z provedené analýzy.
Abstract (in English)
The study presents results of a quantitative analysis of visuals for teaching culture in German language textbooks. The research sample consisted of four textbooks for teaching German as a second foreign language at lower secondary schools. The results showed some tendencies which the textbooks have in common, particularly concerning types and contents of the visuals. On the contrary, the main differences between the textbooks were identified in functions of the visuals. Based on the findings of the analysis some tips on improving the textbooks are suggested at the end of the study.
Links
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUName: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Acronym: SKOLA 2012)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 11. 8. 2022 10:01