ŠUJAN, Tomáš. Olympiáda techniky Plzeň 2011 - Mezinárodní studentská soutěž a konference (Olympics techniques Pilsen 2011- International Student Competition and Conference). Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Olympiáda techniky Plzeň 2011 - Mezinárodní studentská soutěž a konference
Name in Czech Olympiáda techniky Plzeň 2011 - Mezinárodní studentská soutěž a konference
Name (in English) Olympics techniques Pilsen 2011- International Student Competition and Conference
Authors ŠUJAN, Tomáš.
Edition 2011.
Publisher Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni
Other information
Original language Czech
Type of outcome Scientific or artistic work award
Field of Study 50300 5.3 Education
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) studentská konference; soutěž
Changed by Changed by: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Changed: 5. 9. 2012 09:52.
Abstract
2. místo v sekci Odborné práce - Servobagřík – kreativní využití jednoduchých materiálů , Práci vedl doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Abstract (in English)
Second place in the section Skilled labor - The little servo-excavator – creative usage of simple Materials. work led doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
PrintDisplayed: 2. 12. 2022 10:29