HART, Radek, Miloš JANEČEK, Radim BÁRTA a Adel Mohammad Mahmoud SAFI. Trojí osteotomie pánve v počátečních stádiích postdysplastické koxartrózy. Ortopedie. 2012, roč. 6, č. 1, s. 8-11. ISSN 1802-1727.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trojí osteotomie pánve v počátečních stádiích postdysplastické koxartrózy
Název anglicky Triple pelvic osteotomy in early stages of postdysplastic osteoarthritis of the hip
Autoři HART, Radek (203 Česká republika, garant, domácí), Miloš JANEČEK (203 Česká republika, domácí), Radim BÁRTA (203 Česká republika) a Adel Mohammad Mahmoud SAFI (203 Česká republika).
Vydání Ortopedie, 2012, 1802-1727.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30211 Orthopaedics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00060753
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky developmental dysplasia of the hip; osteoarthritis; triple pelvic osteotomy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 5. 9. 2012 10:17.
Anotace
Dysplazie kyčelního kloubu je častou příčinou rozvoje degenerativních změn. Pánevní osteotomie může progresi artrózy zabránit. Cílem sdělení je zhodnocení výsledků trojích osteotomií v materiálu autorů. Materiál a metoda: V letech 2003–2006 byla provedena trojí osteotomie pánve dle Steela na 19 kyčelních kloubech u 17 pacientů se symptomatickou počínající postdysplastickou koxartrózou. Jednalo se o 10 žen a 7 mužů s průměrným věkem 26 let (15–44 let). Ve 3 případech byla pánevní osteotomie v jedné době doplněna i korekčním výkonem na proximálním femuru. Minimální doba sledování byla 4 roky (8–4 roky). Výsledky: Stupeň dysplazie dle Severina se zmenšil v 17 případech. Acetabulární úhel byl korigován průměrně z 51st. na 41st., CE úhel ze 13st. na 18st. a index migrace hlavice ze 42 % na 28 %. K progresi degenerativních změn z 2. na 4. stupeň dle Tönnise došlo u 2 pacientů; v ostatních případech zůstal stav nezměněn. Klinický stav dle Merle dAubingné a Postela se zlepšil u 17 operovaných kloubů (89 %). Zásadní podíl na nárůstu bodového hodnocení mělo zmírnění bolesti. Hodnocení rozsahu pohybu dle zvoleného skóre nemělo na celkový výsledek žádný vliv. Významné komplikace v souboru pozorovány nebyly. Diskuze: Reorientační výkony korigují nedostatečné krytí hlavice anterolaterálně, a to plnohodnotnou hyalinní chrupavkou na subchondrální kosti. O úspěšnosti pánevních osteotomií v počátečních stádiích koxartrózy je v odborném písemnictví hojně referováno. Tuto skutečnost podporují i výsledky autorů. Podmínkou je dodržení indikačních kritérií a korektní operační technika. Odchýlení se od správných indikací je zatíženo rizikem progrese artrózy a metodu může diskreditovat. Závěr: Trojí osteotomie pánve splňuje základní požadavky kladené na redirekční výkony. Lepších výsledků je dosahováno v počátečních stádiích koxartrózy. Ideální indikací pro zpomalení progrese onemocnění je sférický kongruentní kloub s pozitivním CE úhlem.
Anotace anglicky
Developmental dysplasia of the hip represents a frequent cause of joint degeneration. Triple pelvic osteotomy can slow down its progression. The purpose of the study was to evaluate the results in the authors sample. Material and methods: In 2003 – 2006, Steel osteotomy was performed in 17 patients (10 men, 7 women) on 19 symptomatic hips. The mean age was 26 years (range: 15 – 44 years). Simultaneous proximal femoral osteotomy was carried out in 3 cases. The minimum follow-up period was 4 years (range: 8 – 4 years). Results: The degree of dysplasia (Severin) decreased in 17 hips. The acetabular angle was corrected from 51deg. to 41deg. on average, CE angle from 13deg. to 18deg. and head migration index from 42 % to 28 %. Progression of the joint degeneration (Tönnis) was observed in 2 cases. The clinical condition (Merle dAubigne and Postel) improved in 17 hips. No serious complications occurred. Conclusions: Triple pelvic osteotomy fulfils the basics requirements of redirectional surgeries. Better results are obtained in very early stages of hip degeneration. The ideal indication for the deceleration of the progress of the disease is the spherical congruent hip joint with positive CE angle.
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 19:29