PŘIKRYL, Radovan a Miroslava KHOLLOVÁ. Prevalence remise a úzdravy u schizofrenie v České republice. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 108, č. 4, s. 171-176. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prevalence remise a úzdravy u schizofrenie v České republice
Název česky Prevalence remise a úzdravy u schizofrenie v České republice
Název anglicky Remission and recovery schizophrenia prevalence in the Czech Republic
Autoři PŘIKRYL, Radovan (203 Česká republika, garant, domácí) a Miroslava KHOLLOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, ČLS JEP, 2012, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00060758
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky funkční; prevalence; remise; symptomatická; schizofrenie; úzdrava
Klíčová slova anglicky functional; prevalence; remission; symptomatic; schizophrenia; healing
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., učo 18766. Změněno: 11. 2. 2013 09:51.
Anotace
Cílem neintervenční, multicentrické, průřezové epidemiologické studie bylo zmapovat bodovou prevalenci remise, funkčního stavua úzdravy u pacientů s diagnózou schizofrenie v ČR.
Anotace anglicky
The aim of the non-intervention multi-centric cross-sectional epidemiologic study was to map the point prevalence of remission, functional state and recovery of patients with diagnosed schizophrenia in the Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 17. 8. 2022 01:09