PŘIKRYL, Radovan and Miroslava KHOLLOVÁ. Prevalence remise a úzdravy u schizofrenie v České republice (Remission and recovery schizophrenia prevalence in the Czech Republic). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, vol. 108, No 4, p. 171-176. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prevalence remise a úzdravy u schizofrenie v České republice
Name in Czech Prevalence remise a úzdravy u schizofrenie v České republice
Name (in English) Remission and recovery schizophrenia prevalence in the Czech Republic
Authors PŘIKRYL, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Miroslava KHOLLOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Česká a slovenská psychiatrie, Praha, ČLS JEP, 2012, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060758
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) funkční; prevalence; remise; symptomatická; schizofrenie; úzdrava
Keywords in English functional; prevalence; remission; symptomatic; schizophrenia; healing
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., učo 18766. Changed: 11. 2. 2013 09:51.
Abstract
Cílem neintervenční, multicentrické, průřezové epidemiologické studie bylo zmapovat bodovou prevalenci remise, funkčního stavua úzdravy u pacientů s diagnózou schizofrenie v ČR.
Abstract (in English)
The aim of the non-intervention multi-centric cross-sectional epidemiologic study was to map the point prevalence of remission, functional state and recovery of patients with diagnosed schizophrenia in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 30. 3. 2023 05:00