KOPEČNÝ, Petr. Rozvoj komunikačních dovedností jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Lifelong learning. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 2, č. 2, s. 56-70. ISSN 1804-526X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozvoj komunikačních dovedností jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením
Název česky Rozvoj komunikačních dovedností jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením
Název anglicky The development of the communication skills of individulals living in homes for people with disabilities
Autoři KOPEČNÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Lifelong learning, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2012, 1804-526X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00060770
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky komunikační schopnosti; dovednosti; sociální služby; zařízení; logopedická intervence; domov pro osoby se zdravotním postižením
Klíčová slova anglicky communication abilities; skills; social services; facilities; speech therapy; home for people with disabilities
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 23. 4. 2013 10:18.
Anotace
Příspěvek se koncentruje na oblast speciálně pedagogické podpory poskytované jedincům žijícím v domovech pro osoby se zdravotním postižením v České republice a prezentuje dílčí výzkumné výsledky, ilustrující stav poskytování logopedické intervence u uživatelů zařízení sociálních služeb spadajících pod rezort práce a sociálních věcí. Předmětem výzkumného šetření je analýza podpory rozvoje komunikačních dovedností žáků žijících v zařízení sociálních služeb. Dílčí výsledky výzkumných šetření nastiňují přístupy vedoucích pracovníků uvedených zařízení k uplatňování speciálně pedagogických postupů, popisují formy poskytování logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením a komparují přístupy učitelů a pracovníků v sociálních službách k rozvoji komunikace s jejich nezbytností přisuzovanou logopedy a vyplývající také z provedených případových studií.
Anotace anglicky
This paper concentrates on the area of special educational support provided to individuals living in homes for people with disabilities in the Czech Republic and presents partial research results illustrating the status of the skills of social service users under the Ministry of Labour and Social Affairs. The subject of the research is the analysis of support of the development of communication skills of pupils living in social service. Partial results of the survey research outline approaches of officers of such devices to implement special education procedures, describe the forms of speech therapy providing in homes for people with disabilities and compares attitudes of teachers and workers in social services to development of communication with speech therapists attributed their necessity and carried out under the case studies.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 10. 8. 2022 22:09