KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Klára SÝKOROVÁ and Marek BALÁŽ. Hluboká mozková stimulace u rezistentní obsedantně kompulzivní poruchy (Deep brain stimulation in treatment of resistant obsessive-compulsive disorder). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, vol. 108, No 4, p. 190-197. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hluboká mozková stimulace u rezistentní obsedantně kompulzivní poruchy
Name in Czech Hluboká mozková stimulace u rezistentní obsedantně kompulzivní poruchy
Name (in English) Deep brain stimulation in treatment of resistant obsessive-compulsive disorder
Authors KAŠPÁREK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Radovan PŘIKRYL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Klára SÝKOROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marek BALÁŽ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Česká a slovenská psychiatrie, Praha, ČLS JEP, 2012, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060775
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) DBS hluboká mozková stimulace; obsedantně kompulzivní porucha;
Keywords in English DBS deep brain stimulation; obsessive compulsive disorder;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., učo 54879. Changed: 8. 2. 2013 09:47.
Abstract
Konvenční terapie OCD u značné části pacientů selhává. DBS je neuromodulační neurochirurgická metoda, při které jsou sterotakticky implantovány elektrody do hlubokých oblastí mozku. DBS je perspektivní metoda pro pacienty s OCD, kteří jsou rezistentní ke konvenční léčbě, tj. pro pacienty, kteří neodpovídají na léčbu alespoň dvěma preparáty zvyšujícími serotoninergní transmisi.Velmi důležité je však pečlivé zvážení každého případu, jeho historie i psychosociálního kontextu refrakterní symptomatiky, velmi citlivé jsou etické souvislosti přístupu, kterým musí být věnována patřičná pozornost.
Abstract (in English)
Conventional therapy often fails in patients with OCD.DBS is a neuromodulation surgical treatment. The electrodes are stereotactically implanted into deep brain structures. DBS is a suitable method for patients whose OCD symptoms are resistant to conventional treatment, i. e. for patient who do not respond to at least two treatment trials with serotoninergic agents.It is important to carefully judge every case, its history and psychosocial context of refractory symptoms. Finally, we should not forget the ethical issues.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 18:46