HANÁK, Jakub a Jan SEDLÁČEK. Určování náhrady za zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2012, roč. 23, č. 1, s. 32-40. ISSN 1211-443X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Určování náhrady za zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení
Název anglicky Compensation for easement established in expropriation process
Autoři HANÁK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan SEDLÁČEK (203 Česká republika).
Vydání Soudní inženýrství, Brno, Cerm, 2012, 1211-443X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00060795
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky expropriation; easements; compensation; prevailing price; price established
Štítky rivok
Změnil Změnil: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Změněno: 7. 9. 2012 12:10.
Anotace
Článek analyzuje možné způsoby určování náhrady za zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení. Po stručném popisu vyvlastňovacího řízení jsou předloženy argumenty pro závěr, že tato náhrada by měla být stanovena ve výši ceny obvyklé, není-li cena zjištěná práva odpovídajícího věcnému břemenu vyšší. V druhé části jsou popsány způsoby výpočtu ceny věcného břemene a demonstrovány rozdíly mezi nimi na modelovém případu.
Anotace anglicky
The article examines the various ways of determining compensation for easements established under the expropriation procedure. Following a short description of the expropriation procedure, the article submits arguments to back it conclusion that the compensation should be determined based on the prevailing price unless the price of the identified right corresponding to the easement is higher. The second part of the article describes the ways of calculating the price of an easement and demonstrates the difference between them on model example.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 14:18