Informační systém MU
HANÁK, Jakub and Jan SEDLÁČEK. Určování náhrady za zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení (Compensation for easement established in expropriation process). Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2012, vol. 23, No 1, p. 32-40. ISSN 1211-443X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Určování náhrady za zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení
Name (in English) Compensation for easement established in expropriation process
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jan SEDLÁČEK (203 Czech Republic).
Edition Soudní inženýrství, Brno, Cerm, 2012, 1211-443X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00060795
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English expropriation; easements; compensation; prevailing price; price established
Tags rivok
Changed by Changed by: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Changed: 7/9/2012 12:10.
Abstract
Článek analyzuje možné způsoby určování náhrady za zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení. Po stručném popisu vyvlastňovacího řízení jsou předloženy argumenty pro závěr, že tato náhrada by měla být stanovena ve výši ceny obvyklé, není-li cena zjištěná práva odpovídajícího věcnému břemenu vyšší. V druhé části jsou popsány způsoby výpočtu ceny věcného břemene a demonstrovány rozdíly mezi nimi na modelovém případu.
Abstract (in English)
The article examines the various ways of determining compensation for easements established under the expropriation procedure. Following a short description of the expropriation procedure, the article submits arguments to back it conclusion that the compensation should be determined based on the prevailing price unless the price of the identified right corresponding to the easement is higher. The second part of the article describes the ways of calculating the price of an easement and demonstrates the difference between them on model example.
Displayed: 4/2/2023 08:59