OPATŘILOVÁ, Dagmar and Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením (Early Support and Intervention for Children with Disabilities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 pp. ISBN 978-80-210-5880-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením
Name in Czech Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením
Name (in English) Early Support and Intervention for Children with Disabilities
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar and Zita NOVÁKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 321 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5880-4
Keywords (in Czech) Raná intervence; dítě se zdravotním postižením; rodina, podpora; sociální služba
Keywords in English Early Intervention; Pupil with Health Disability; Family; Support; Social Service
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 8. 2. 2013 05:03.
Abstract
Téma odborné publikace Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením doplňuje ucelenou problematiku osob se zdravotním postižením. Odborná publikace je členěna do šestnácti tématických celků s úvodní statí, které se svým zaměřením orientují na problematiku raného věku u dětí s postižením. Jednotlivé kapitoly prezentují původní výsledky dílčích výzkumů, které byly realizovány autorským kolektivem.
Abstract (in English)
The topic of the professional publication Early Support and Intervention for Children with Disabilities adds the comprehensive field of special education of persons with disabilities. The professional publication contains sixteen thematic units with an initial article, all of them focus on the issue of early age children with disabilities. Each chapter presents origin results of part researches which were implemented by the team of authors.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
mono_opatrilova_ranna_pece_2013.pdf  Opatřilová, D. 13. 2. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D., učo 18686
  • a concrete person doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302
Attributes
 
Rana_podpora_a_intervence_obsah.pdf  Opatřilová, D. 6. 2. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D., učo 18686
  • a concrete person doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302
Attributes
 
RP_komplet.doc   File version Opatřilová, D. 18. 1. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D., učo 18686
  • a concrete person doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 21. 9. 2021 21:27