Informační systém MU
OPATŘILOVÁ, Dagmar. Raná intervence u dítěte s těžkým zdravotním postižením. In Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. první. Brno: MU, 2012. s. 105-114. ISBN 978-80-210-5880-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Raná intervence u dítěte s těžkým zdravotním postižením.
Název česky Raná intervence u dítěte s těžkým zdravotním postižením.
Název anglicky Early Intervention for Children with Profound Disabilities.
Autoři OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. od s. 105-114, 10 s. 2012.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00060814
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5880-4
Klíčová slova česky Raná intervence; dítě s těžkým zdravotním postižením; integrovaný přístup; plán podpory; metody práce; výzkum.
Klíčová slova anglicky Early Intervention; Children with Profound Disabilities; Integrated Approach; Support Plan; Methods of Work; Research.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Změněno: 20. 3. 2013 14:29.
Anotace
Kapitola prezentuje moderní komplexní přístup v podpoře dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin. Zabývá se znaky integrovaného přístupu, popisuje jednotlivé fáze integrovaného přístupu a v závěru kapitoly autorka uvádí vybrané metody a formy práce u dětí s těžkým zdravotním postižením, které vychází z výzkumu autorky.
Anotace anglicky
The chapter presents a comprehensive modern approach to supporting children with profound disabilities and their families. It deals with the characteristics of an integrated approach and describes its different stages. Concluding the chapter, the author states selected methods and forms of work in children with profound disabilities which come out from a research author.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Zobrazeno: 26. 9. 2022 09:03