Informační systém MU
OPATŘILOVÁ, Dagmar. Raná intervence u dítěte s těžkým zdravotním postižením. (Early Intervention for Children with Profound Disabilities.). In Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. první. Brno: MU, 2012. p. 105-114. ISBN 978-80-210-5880-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Raná intervence u dítěte s těžkým zdravotním postižením.
Name in Czech Raná intervence u dítěte s těžkým zdravotním postižením.
Name (in English) Early Intervention for Children with Profound Disabilities.
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. p. 105-114, 10 pp. 2012.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00060814
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5880-4
Keywords (in Czech) Raná intervence; dítě s těžkým zdravotním postižením; integrovaný přístup; plán podpory; metody práce; výzkum.
Keywords in English Early Intervention; Children with Profound Disabilities; Integrated Approach; Support Plan; Methods of Work; Research.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 20. 3. 2013 14:29.
Abstract
Kapitola prezentuje moderní komplexní přístup v podpoře dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin. Zabývá se znaky integrovaného přístupu, popisuje jednotlivé fáze integrovaného přístupu a v závěru kapitoly autorka uvádí vybrané metody a formy práce u dětí s těžkým zdravotním postižením, které vychází z výzkumu autorky.
Abstract (in English)
The chapter presents a comprehensive modern approach to supporting children with profound disabilities and their families. It deals with the characteristics of an integrated approach and describes its different stages. Concluding the chapter, the author states selected methods and forms of work in children with profound disabilities which come out from a research author.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 28. 9. 2022 01:48