SIROVÁTKA, Tomáš and Willibrord DE GRAAF. Governance reforms and theit impacts on the effects of activation policies. International Journal of Sociology and Social Policy, Emerald, 2012, vol. 32, 5/6, p. 353-363. ISSN 0144-333X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Governance reforms and theit impacts on the effects of activation policies
Name in Czech Reformy governance a jejich dopady na účinky aktivačních opatření
Authors SIROVÁTKA, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Willibrord DE GRAAF (528 Netherlands).
Edition International Journal of Sociology and Social Policy, Emerald, 2012, 0144-333X.
Other information
Original language English
Type of outcome article in a journal
Field of Study Political science
Country of publisher United Kingdom
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00057574
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) governance aktivačních politik procesní efekty efekty výstupů efekty účinků
Keywords in English governance of activation policies process effects output effects outcome effects
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., učo 1444. Changed: 10/9/2012 10:20.
Abstract
In this paper we are dealing with the question whether the expectations of improved effects due to governance reforms have been met in nine EU countries and how they are associated with the specific characteristics of the governance of activation. We conclude that the effects of the governance reforms are not unequivocally in favour of the reforms.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá otázkou, zda očekávání zlepšených účinků spojená s reformami governance aktivačních opatření byla naplněna v devíti zemích EU a jak jsou spojena se specifickými charakteristikami governance. Zjištění ukazují, že výsledky reforem governance nehovoří příliš ve prospěch prováděných reforem.
Links
GAP404/11/0086, research and development projectName: Modernizace české sociální politiky: k zaměstnanosti vstřícnému modelu ?
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 15/9/2019 18:42