KALVODOVÁ, Věra. Selected Problems of the New Czech Criminal Code. In Plywaczewski, Emil. Current Problems of the Penal Law and Criminology. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z. o. o., 2012. p. 257 - 264. Prawo karne. ISBN 978-83-264-1675-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Selected Problems of the New Czech Criminal Code
Name in Czech Vybrané problémy nového českého trestního zákoníku
Authors KALVODOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Warszawa, Current Problems of the Penal Law and Criminology, p. 257 - 264, 8 pp. Prawo karne, 2012.
Publisher Wolters Kluwer Polska Sp. z. o. o.
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00060830
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-83-264-1675-0
Keywords (in Czech) Nový trestní zákoník; pojetí trestného činu; filosofie trestání; systém trestních sankcí; domácí vězení; zabezpečovací detence.
Keywords in English The new criminal code; conception of criminal offence; philospohy of punishment; system of criminal law sanction; house arrest; protective detention
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 16. 8. 2013 15:17.
Abstract
This chapter deals with selected issues of the new Czech Criminal Code. Firstly, the author maps the process of the criminal law reform in the Czech Republic. The first part is devoted to the conception of a criminal offence. The second part deals with some questin of criminal law sanctions. The main aim of this chapter is to provide relevant information about the topic mentioned above and to disscuss sime issues connected with the new legal regulation.
Abstract (in Czech)
Kapitola se zabývá vybranými otázkami nového trestního zákoníku s cílem poskytnout relevantní informace a poukázat na některé problémy s novou právní úpravou spojené. zákoníku, Autorka nejprve mapuje proces reformy trestního práva, poté se věnuje koncepci trestného činu a problematice trestních sankcí.
Links
MUNI/A/0929/2011, interní kód MUName: Alternativy v trestním právu (Acronym: Alternativy)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:44