VESELÝ, Michal. Almost periodic skew-symmetric differential systems. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged: Bolyai Institute, University of Szeged, 2012, vol. 2012, No 72, p. 1-16. ISSN 1417-3875.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Almost periodic skew-symmetric differential systems
Name in Czech Skoroperiodické antisymetrické diferenciální systémy
Authors VESELÝ, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged, Bolyai Institute, University of Szeged, 2012, 1417-3875.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Hungary
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.740
RIV identification code RIV/00216224:14310/12:00057578
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000307977200001
Keywords (in Czech) skoroperiodická řešení; skoroperiodické funkce; lineární diferenciální systémy; antisymetrické systémy
Keywords in English almost periodic solutions; almost periodic functions; linear differential systems; skew-symmetric systems
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D., učo 78392. Changed: 18/12/2012 17:50.
Abstract
We analyse solutions of almost periodic skew-symmetric homogeneous linear differential systems. We prove that in any neighbourhood of such a system there exists an almost periodic skew-symmetric system which does not possess any non-trivial almost periodic solution.
Abstract (in Czech)
Jsou analyzována řešení skoroperiodických antisymetrických homogenních lineárních diferenciálních systémů. Je dokázáno, že v libovolném okolí každého takového systému existuje skoroperiodický antisymetrický systém, který nemá žádné netriviální skoroperiodické řešení.
Links
GAP201/10/1032, research and development projectName: Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' III (Acronym: Difrov)
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 21/10/2020 08:09