DRAHANSKÝ, Martin, Michal DOLEŽEL, Jaroslav URBÁNEK, Eva BŘEZINOVÁ and Kim TAI-HOON. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition. Journal of Biomedicine and Biotechnology. New York, US: Hindawi Publishing Corporation, 2012, vol. 2012, No 4, p. 1-14. ISSN 1110-7243. doi:10.1155/2012/626148.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition
Authors DRAHANSKÝ, Martin (203 Czech Republic, guarantor), Michal DOLEŽEL (203 Czech Republic), Jaroslav URBÁNEK (203 Czech Republic), Eva BŘEZINOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Kim TAI-HOON (408 Democratic People's Republic of Korea).
Edition Journal of Biomedicine and Biotechnology, New York, US, Hindawi Publishing Corporation, 2012, 1110-7243.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30216 Dermatology and venereal diseases
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 2.880
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060864
Organization unit Faculty of Medicine
Doi http://dx.doi.org/10.1155/2012/626148
UT WoS 000304936800001
Keywords in English dermatology; skin disease; fingerprint recognition; biometrics
Tags International impact
Changed by Changed by: MUDr. Eva Březinová, Ph.D., učo 141896. Changed: 18. 3. 2013 00:51.
Abstract
There are many people who suffer from some of the skin diseases. These diseases have a strong influence on the process of fingerprint recognition. People with fingerprint diseases are unable to use fingerprint scanners, which is discriminating for them, since they are not allowed to use their fingerprints for the authentication purposes. First in this paper the various diseases, which might influence functionality of the fingerprint-based systems, are introduced, mainly from the medical point of view. This overview is followed by some examples of diseased finger fingerprints, acquired both from dactyloscopic card and electronic sensors. At the end of this paper the proposed fingerprint image enhancement algorithm is described.
Abstract (in Czech)
V dnešní době trpí mnoho lidí různými kožními onemocněními. Tato kožní onemocnění mají silný vliv na proces rozpoznávání otisků prstů. Lidé trpící kožními onemocněními znemožňujícími použití daktyloskopických senzorů jsou tak diskriminováni, protože nemohou použít otisky svých prstů pro účely autentizace. V tomto článku jsou nejprve z lékařského hlediska představena různá onemocnění, která mohou mít vliv na funkčnost přístupových systémů založených na rozpoznávání otisků prstů. Tento přehled je následován ukázkou otisků prstů postižených nějakou kožní chorobou získaných jak z daktyloskopické karty tak z elektronických senzorů. Závěr článku je věnován algoritmu navrženému pro posílení kvality obrazu otisku prstu.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
626148.pdf Licence Creative Commons  File version Petr, M. 14. 12. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/991794/626148.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/991794/626148.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/991794/626148.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/991794/626148.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 14. 12. 2012 23:05, Mgr. Michal Petr

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person MUDr. Eva Březinová, Ph.D., učo 141896
Attributes
 

626148.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/991794/626148.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/991794/626148.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
5,5 MB
Hash md5
c5f2ea86074ce400570a1f143d4a20c8
Uploaded/Created
Fri 14. 12. 2012 23:05

626148.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/991794/626148.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/991794/626148.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
38,3 KB
Hash md5
5481abeea8d89112c1304718770de87d
Uploaded/Created
Fri 14. 12. 2012 23:06
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 05:13