KORNEL, Martin. Princip nejlepších zájmů dítěte (Best interests of the child principle). In Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 56-65, 9 pp. ISBN 978-80-210-5913-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Princip nejlepších zájmů dítěte
Name in Czech Princip nejlepších zájmů dítěte
Name (in English) Best interests of the child principle
Authors KORNEL, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva, p. 56-65, 9 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00060870
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5913-9
Keywords (in Czech) Nejlepší zájmy dítěte; Úmluva o právech dítěte
Keywords in English Best interests of the child; Convention on the Rights of the Child
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 29/3/2013 14:07.
Abstract
Příspěvek se zabývá genezí a obsahem principu nejlepšího zájmu dítěte.
Abstract (in English)
Contribution analyses the development and function of the best interests of the child principle.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 1/2/2023 21:06