RABUŠIC, Ladislav and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Postoje, hodnoty a demografické chování v České a Slovenské republice v období transformace (1991–2008) (Attitudes, values and demographic behaviour in the Czech Republic and Slovakia during the transformation (1991-2008)). Data a výzkum - SDA Info. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012, vol. 6, 1/2012, p. 27-49. ISSN 1802-8152.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postoje, hodnoty a demografické chování v České a Slovenské republice v období transformace (1991–2008)
Name in Czech Postoje, hodnoty a demografické chování v České a Slovenské republice v období transformace (1991–2008)
Name (in English) Attitudes, values and demographic behaviour in the Czech Republic and Slovakia during the transformation (1991-2008)
Authors RABUŠIC, Ladislav (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA (642 Romania, guarantor, belonging to the institution).
Edition Data a výzkum - SDA Info, Praha, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2012, 1802-8152.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00057588
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English European Values Study; values and attitudes; the family; marriage; value of children; value of marriage
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Changed: 17. 9. 2012 15:50.
Abstract
V tomto článku se zabýváme srovnáním, zdali hodnoty a postoje k manželství a rodině v ČR a SR se shodují se skutečným manželskžým a rodinným chováním, neboť podole některých teorií jsou hodnoty determinantami lidského chování. Srovnání provádíme prostřednictvím dvou sad datových souborů: údaje o postojích jsme získali ze tří vln sociologického výzkumu Euroepan Values Study (1991, 1999, 2008), údaje o chování z demografickéstatistiky o sňatečnosti a porodnosti v letetch 1991-2008.
Abstract (in English)
This paper examines the variation in personal values and attitudes towards family and marriage in the Czech Republic and Slovakia. Czech and Slovak societies have been characterized by an intensive transformation process since 1989. The political and economic transformation was followed by intensive demographic changes (some even talk about a second demographic transition) that was similar in both societies. Here it is assumed that values are independent variables that have an impact on behaviour, and it is argued that demographic changes have been brought about by changes in values and attitudes concerning the family, marriage and children. Therefore, this article examines if the trends in value observed between 1991 and 2008 were accompanied by similar demographic changes. Data from three waves of the European Value Study (EVS) are used together with official vital demographic statistics.
Links
GAP404/11/0329, research and development projectName: Reprodukční chování mužů
Investor: Czech Science Foundation, Male reproductive behaviour
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Demograficke_chovani_v_CR_a_SR-postoje_a_normy.pdf Licence Creative Commons  File version Rabušic, L. 29. 9. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/991832/Demograficke_chovani_v_CR_a_SR-postoje_a_normy.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/991832/Demograficke_chovani_v_CR_a_SR-postoje_a_normy.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/991832/Demograficke_chovani_v_CR_a_SR-postoje_a_normy.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/991832/Demograficke_chovani_v_CR_a_SR-postoje_a_normy.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 15:29, prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., učo 66436
  • a concrete person prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., učo 66436
  • a concrete person prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832
Attributes
 

Demograficke_chovani_v_CR_a_SR-postoje_a_normy.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/991832/Demograficke_chovani_v_CR_a_SR-postoje_a_normy.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/991832/Demograficke_chovani_v_CR_a_SR-postoje_a_normy.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
854,4 KB
Hash md5
3374007c29c3baed621dc477c323c6c7
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 15:29

Demograficke_chovani_v_CR_a_SR-postoje_a_normy.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/991832/Demograficke_chovani_v_CR_a_SR-postoje_a_normy.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/991832/Demograficke_chovani_v_CR_a_SR-postoje_a_normy.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
51,7 KB
Hash md5
1b3a8b77e6825489bccae0e766ec5188
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 15:32
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 1. 2023 21:14