BERÁNEK, Jaroslav. Volba vhodného označení jako metoda řešení úloh. In Aplikované úlohy v modernom vyučovaní matematiky. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2012. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-552-0823-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Volba vhodného označení jako metoda řešení úloh
Název anglicky The choice of a suitable notation as the method of solving tasks
Autoři BERÁNEK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Nitra, Aplikované úlohy v modernom vyučovaní matematiky, od s. nestránkováno, 6 s. 2012.
Nakladatel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00060886
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-552-0823-7
Klíčová slova česky Matematická úloha; goniometrické funkce; nerovnost; dvanáctiúhelník; funkcionální rovnice
Klíčová slova anglicky mathematical problem; trigonometric functions; inequality; dodecagon; functional equation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., učo 2311. Změněno: 2. 4. 2013 11:59.
Anotace
Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovaci forem a metod výuky na střední a vysoké škole. Příspěvek je zaměřen na teorii vyučování matematice na středních a vysokých školách.V příspěvku je na řadě příkladů ukázáno, jak může volba vhodného označení nebo znázornění usnadnit řešení matematických úloh a problémů, a to i zdánlivě velmi obtížných. Obsahem příspěvku jsou úlohy algebraické, geometrické i jednoduchá funkcionální rovnice. Poukázáno je rovněž na nutnost zařazovat problémové úlohy do výuky matematiky
Anotace anglicky
The article was created as the result of the research oriented at innovation of the content and forms of secondary school and university mathematics teaching. The article is devoted to teaching of mathematics. In the article there is shown on a number of examples how the choice of a suitable notation or a picture can make the solution of mathematical tasks and problems easier, even of those which seem very difficult. The article contains algebraic and geometric problems and also a simple functional equation. The article also points out that it is important to implement problem tasks into the Mathematics teaching.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2022 04:17