BERÁNEK, Jaroslav. Volba vhodného označení jako metoda řešení úloh (The choice of a suitable notation as the method of solving tasks). In Aplikované úlohy v modernom vyučovaní matematiky. 1st ed. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2012. p. nestránkováno, 6 pp. ISBN 978-80-552-0823-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Volba vhodného označení jako metoda řešení úloh
Name (in English) The choice of a suitable notation as the method of solving tasks
Authors BERÁNEK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Nitra, Aplikované úlohy v modernom vyučovaní matematiky, p. nestránkováno, 6 pp. 2012.
Publisher Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00060886
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-552-0823-7
Keywords (in Czech) Matematická úloha; goniometrické funkce; nerovnost; dvanáctiúhelník; funkcionální rovnice
Keywords in English mathematical problem; trigonometric functions; inequality; dodecagon; functional equation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., učo 2311. Changed: 2. 4. 2013 11:59.
Abstract
Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovaci forem a metod výuky na střední a vysoké škole. Příspěvek je zaměřen na teorii vyučování matematice na středních a vysokých školách.V příspěvku je na řadě příkladů ukázáno, jak může volba vhodného označení nebo znázornění usnadnit řešení matematických úloh a problémů, a to i zdánlivě velmi obtížných. Obsahem příspěvku jsou úlohy algebraické, geometrické i jednoduchá funkcionální rovnice. Poukázáno je rovněž na nutnost zařazovat problémové úlohy do výuky matematiky
Abstract (in English)
The article was created as the result of the research oriented at innovation of the content and forms of secondary school and university mathematics teaching. The article is devoted to teaching of mathematics. In the article there is shown on a number of examples how the choice of a suitable notation or a picture can make the solution of mathematical tasks and problems easier, even of those which seem very difficult. The article contains algebraic and geometric problems and also a simple functional equation. The article also points out that it is important to implement problem tasks into the Mathematics teaching.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:15