MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Ankety pro žáky, učitele a rodiče. In XX. konference České asociace pedagogického výzkumu "Kvalita ve vzdělávání". 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ankety pro žáky, učitele a rodiče
Název anglicky Surveys for pupils, teachers and parents
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Tomáš KOHOUTEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání XX. konference České asociace pedagogického výzkumu "Kvalita ve vzdělávání" 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00060895
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky school self-evaluation; self-evaluation tool; survey for students; survey for teachers; survey for parents; surveys user manual; methodology of surveys development;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 30. 11. 2012 11:12.
Anotace
Příspěvek představuje zkušenosti s tvorbou a praktickým využíváním třech navazujících variant autoevaluačních nástrojů vzniklých na základě potřeb škol v projektu Cesta ke kvalitě. Bude představena strukturu nástrojů, postup vzniku a výzkumného ověřování evaluačních nástrojů, praktické výsledky, limity a další doporučení k nástroji. Evaluační nástroje jsou školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů. Cílem anket je zjištění názorů žáků, učitelů i rodičů na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Ankety jsou určeny pro široké spektrum typů škol (druhého stupně základních škol, základních uměleckých škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol i středních odborných škol, gymnázií a konzervatoří). Potřebám jednotlivých typů škol vychází vstříc nabídka specifických verzí anket s možností doplňovat vlastní otázky.
Anotace anglicky
Paper presents experience in the design and practical use of three interconnected variants of self-evaluation tools created based on the needs of schools in the project The path to the quality. Will the introduced structure tools, the process of research evaluation and validation of tools, , limits and other recommendations to work with tools. Evaluation tools are available to schools in electronic form on the website of evaluation tools. Surveys goal is identifying the views of pupils, teachers and parents on certain aspects of the school or get recommendations before particular decision in the further development of the school. Surveys are for a wide range of types of schools (secondary school, primary art schools, secondary vocational schools and integrated secondary schools and secondary vocational schools, secondary schools and conservatories) needs of individual types of schools offer caters to specific versions polls.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx Licence Creative Commons  Verze souboru Mareš, J. 30. 11. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx?info
Vloženo
Pá 30. 11. 2012 11:12, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., učo 19783
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Atributy
 

CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx
Typ souboru
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Velikost
95,7 KB
Hash md5
1ba0a47c99ec75ada9007f05cb988772
Vloženo
Pá 30. 11. 2012 11:12

CAPV_2012_Mares_Kohoutek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
6,4 KB
Hash md5
0e67e559d31639351f4a3a354964dfa2
Vloženo
Pá 30. 11. 2012 11:15

CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
221,2 KB
Hash md5
5a1f6304a2804fd5fa5869e58de64455
Vloženo
Pá 30. 11. 2012 11:15
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 14. 8. 2022 22:54