MAREŠ, Jan and Tomáš KOHOUTEK. Ankety pro žáky, učitele a rodiče (Surveys for pupils, teachers and parents). In XX. konference České asociace pedagogického výzkumu "Kvalita ve vzdělávání". 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ankety pro žáky, učitele a rodiče
Name (in English) Surveys for pupils, teachers and parents
Authors MAREŠ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Tomáš KOHOUTEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition XX. konference České asociace pedagogického výzkumu "Kvalita ve vzdělávání" 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00060895
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English school self-evaluation; self-evaluation tool; survey for students; survey for teachers; survey for parents; surveys user manual; methodology of surveys development;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Changed: 30. 11. 2012 11:12.
Abstract
Příspěvek představuje zkušenosti s tvorbou a praktickým využíváním třech navazujících variant autoevaluačních nástrojů vzniklých na základě potřeb škol v projektu Cesta ke kvalitě. Bude představena strukturu nástrojů, postup vzniku a výzkumného ověřování evaluačních nástrojů, praktické výsledky, limity a další doporučení k nástroji. Evaluační nástroje jsou školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů. Cílem anket je zjištění názorů žáků, učitelů i rodičů na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Ankety jsou určeny pro široké spektrum typů škol (druhého stupně základních škol, základních uměleckých škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol i středních odborných škol, gymnázií a konzervatoří). Potřebám jednotlivých typů škol vychází vstříc nabídka specifických verzí anket s možností doplňovat vlastní otázky.
Abstract (in English)
Paper presents experience in the design and practical use of three interconnected variants of self-evaluation tools created based on the needs of schools in the project The path to the quality. Will the introduced structure tools, the process of research evaluation and validation of tools, , limits and other recommendations to work with tools. Evaluation tools are available to schools in electronic form on the website of evaluation tools. Surveys goal is identifying the views of pupils, teachers and parents on certain aspects of the school or get recommendations before particular decision in the further development of the school. Surveys are for a wide range of types of schools (secondary school, primary art schools, secondary vocational schools and integrated secondary schools and secondary vocational schools, secondary schools and conservatories) needs of individual types of schools offer caters to specific versions polls.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx Licence Creative Commons  File version Mareš, J. 30. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx?info
Uploaded/Created
Fri 30. 11. 2012 11:12, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., učo 19783
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Attributes
 

CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
95,7 KB
Hash md5
1ba0a47c99ec75ada9007f05cb988772
Uploaded/Created
Fri 30. 11. 2012 11:12

CAPV_2012_Mares_Kohoutek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
6,4 KB
Hash md5
0e67e559d31639351f4a3a354964dfa2
Uploaded/Created
Fri 30. 11. 2012 11:15

CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/991932/CAPV_2012_Mares_Kohoutek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
221,2 KB
Hash md5
5a1f6304a2804fd5fa5869e58de64455
Uploaded/Created
Fri 30. 11. 2012 11:15
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 12. 2022 22:16