PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation: A New Option to Manage Negative Symptoms of Schizophrenia. In Schizophrenia Research: Recent Advances. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012. s. 359-380, 22 s. Mental Illnesses and Treatments. ISBN 978-1-61942-459-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation: A New Option to Manage Negative Symptoms of Schizophrenia
Název česky Repetitivní transkraniální magnetická stimulace: Nová možnost zmírnění negativních příznaků schizofrenie
Autoři PŘIKRYL, Radovan (203 Česká republika, garant, domácí), Libor USTOHAL (203 Česká republika, domácí) a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání New York, Schizophrenia Research: Recent Advances, od s. 359-380, 22 s. Mental Illnesses and Treatments, 2012.
Nakladatel Nova Science Publishers, Inc.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00060944
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-1-61942-459-3
Klíčová slova česky repetitivní transkraniální magnetická stimulace; léčba; negativní příznaky; schizofrenie; neuromodulace; dopamin
Klíčová slova anglicky repetitive transcranial magnetic stimulation; treatment; negative symptoms; schizophrenia; neuromodulation; dopamine
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 12. 4. 2013 22:51.
Anotace
Schizophrenia is a serious disease, which can only partially be influenced by contemporary pharmacological treatment. Due to low adherence, a high degree of pharmacoresistance, associated with the progress of the disease, and deterioration of the socioeconomic status of patients, there is a logical pressure on augmenting treatments of negative symptoms, even if further large clinical studies are necessary to verify the natural benefit of this method for general clinical practice.
Anotace česky
Schizofrenie je závažné onemocnění, které může být jen částečně ovlivněno farmakologickou léčbou. Vzhledem k nízké přilnavosti, vysokému stupni farmakologické rezistence, spojené s onemocněním a vzhledem ke zhoršení sociálně-ekonomického stavu pacientů, je logický tlak na rozšiřování možností léčby negativních příznaků schizofrenie. K ověřenému využití této metody pro obecnou klinickou praxi jsou však nezbytné další velké klinické studie.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Prikryl_rTMS__A_new_option_to_manage_neg_sympt_of_schiz.pdf   Verze souboru Přikryl, R. 18. 9. 2012

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., učo 18766
  • osoba doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265
  • osoba doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D., učo 40282
  • osoba Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 9. 2020 05:27