PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL and Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation: A New Option to Manage Negative Symptoms of Schizophrenia. In Schizophrenia Research: Recent Advances. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012. p. 359-380. Mental Illnesses and Treatments. ISBN 978-1-61942-459-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation: A New Option to Manage Negative Symptoms of Schizophrenia
Name in Czech Repetitivní transkraniální magnetická stimulace: Nová možnost zmírnění negativních příznaků schizofrenie
Authors PŘIKRYL, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Libor USTOHAL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition New York, Schizophrenia Research: Recent Advances, p. 359-380, 22 pp. Mental Illnesses and Treatments, 2012.
Publisher Nova Science Publishers, Inc.
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060944
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-1-61942-459-3
Keywords (in Czech) repetitivní transkraniální magnetická stimulace; léčba; negativní příznaky; schizofrenie; neuromodulace; dopamin
Keywords in English repetitive transcranial magnetic stimulation; treatment; negative symptoms; schizophrenia; neuromodulation; dopamine
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 12. 4. 2013 22:51.
Abstract
Schizophrenia is a serious disease, which can only partially be influenced by contemporary pharmacological treatment. Due to low adherence, a high degree of pharmacoresistance, associated with the progress of the disease, and deterioration of the socioeconomic status of patients, there is a logical pressure on augmenting treatments of negative symptoms, even if further large clinical studies are necessary to verify the natural benefit of this method for general clinical practice.
Abstract (in Czech)
Schizofrenie je závažné onemocnění, které může být jen částečně ovlivněno farmakologickou léčbou. Vzhledem k nízké přilnavosti, vysokému stupni farmakologické rezistence, spojené s onemocněním a vzhledem ke zhoršení sociálně-ekonomického stavu pacientů, je logický tlak na rozšiřování možností léčby negativních příznaků schizofrenie. K ověřenému využití této metody pro obecnou klinickou praxi jsou však nezbytné další velké klinické studie.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:44