MUŽÍK, Vladislav, Jaroslav VRBAS and Petr VLČEK. Zur aktuelle Lage des Sportunterrichts in der Tschechischen Republik. In X. Sommerakademie: Kompetenzorientiert Sport unterrichten. Magglingen, Schweiz. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zur aktuelle Lage des Sportunterrichts in der Tschechischen Republik
Name in Czech K aktuálnímu stavu tělesné výchovy v ČR
Authors MUŽÍK, Vladislav, Jaroslav VRBAS and Petr VLČEK.
Edition X. Sommerakademie: Kompetenzorientiert Sport unterrichten. Magglingen, Schweiz. 2012.
Other information
Original language German
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) tělesná výchova, kurikulum tělesné výchovy
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549. Changed: 27. 6. 2019 14:34.
Abstract
Přednáška seznamuje s aktuálním stavem tělesné výchovy a kurikula tělesné výchovy v ČR.
Links
GAP407/11/0262, research and development projectName: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 18:58