HORKÁ, Hana. Environmental education in undergraduate teacher training as an instrument of civic and professional competencies development. In Formirane na graždanina i profesionalista v uslovijata na universitetskoto obrazovanie. první. Sofia: CU "Sv. KLiment Ochridski" - Fakultet pedagogika, 2012. s. 55-59. ISBN 978-954-490-336-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Environmental education in undergraduate teacher training as an instrument of civic and professional competencies development
Název česky Environmentální vzdělávání v učitelské přípravě jako prostředek rozvoje občanských a profesních kompetencí
Autoři HORKÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Sofia, Formirane na graždanina i profesionalista v uslovijata na universitetskoto obrazovanie, od s. 55-59, 5 s. 2012.
Nakladatel CU "Sv. KLiment Ochridski" - Fakultet pedagogika
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00060958
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-954-490-336-7
Klíčová slova česky biofilní orientace vzdělávání;ekopedagogiká kompetence; hodnotová kompetence; environmentální výchova; kompetence učitele; osobnostní kompetence; přípravné vzdělávání učitelů; výchova k občanství
Klíčová slova anglicky biophile orientation of education; eco-pedagogical competence; value competence; environmental education; environmental competence; teacher competence; personal competence; undergraduate teacher training; citizen education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 1. 3. 2013 12:09.
Anotace
The article discusses the education as a formative factor in nay human personality but also culture. Considering that the formation of cultural systems is at the expense of nature, attention is paid to environmental education with an emphasis on the role of teacher. On the base of research analysis author of this article characterizes teacher's eco-pedagogical competence and the value dimension, corresponding with the principles of its biophile orientation. It points out the possibilities of developing this capability to successfully implement environmental education (EV), especially in undergraduate teacher training in the field of teaching pupils at first stage of basic school. It highlights the possibilities and limits of training, which aims not only to the teaching profession, but also citizen education.
Anotace česky
Stať pojednává o vzdělání jako formativním faktoru nejen lidské osobnosti, ale i kultury. S ohledem na to, že utváření kulturních systémů probíhá na úkor přírody, je věnována pozornost environmentálnímu vzdělávání s důrazem na roli učitele. Na základě výzkumné analýzy autorka charakterizuje ekopedagogickou kompetenci učitele a její hodnotovou dimenzi, korespondující s principy jeho biofilní orientace. Poukazuje na možnosti utváření této způsobilosti úspěšně realizovat environmentální výchovu (EV), především v rámci přípravy v oboru učitelství 1. stupně základní školy. Upozorňuje na možnosti a meze přípravy, která směřuje nejen k učitelské profesi, ale i k výchově občana.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 16:23