HORKÁ, Hana. Environmental education in undergraduate teacher training as an instrument of civic and professional competencies development. In Formirane na graždanina i profesionalista v uslovijata na universitetskoto obrazovanie. první. Sofia: CU "Sv. KLiment Ochridski" - Fakultet pedagogika, 2012. p. 55-59. ISBN 978-954-490-336-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Environmental education in undergraduate teacher training as an instrument of civic and professional competencies development
Name in Czech Environmentální vzdělávání v učitelské přípravě jako prostředek rozvoje občanských a profesních kompetencí
Authors HORKÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Sofia, Formirane na graždanina i profesionalista v uslovijata na universitetskoto obrazovanie, p. 55-59, 5 pp. 2012.
Publisher CU "Sv. KLiment Ochridski" - Fakultet pedagogika
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Bulgaria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00060958
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-954-490-336-7
Keywords (in Czech) biofilní orientace vzdělávání;ekopedagogiká kompetence; hodnotová kompetence; environmentální výchova; kompetence učitele; osobnostní kompetence; přípravné vzdělávání učitelů; výchova k občanství
Keywords in English biophile orientation of education; eco-pedagogical competence; value competence; environmental education; environmental competence; teacher competence; personal competence; undergraduate teacher training; citizen education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Changed: 1. 3. 2013 12:09.
Abstract
The article discusses the education as a formative factor in nay human personality but also culture. Considering that the formation of cultural systems is at the expense of nature, attention is paid to environmental education with an emphasis on the role of teacher. On the base of research analysis author of this article characterizes teacher's eco-pedagogical competence and the value dimension, corresponding with the principles of its biophile orientation. It points out the possibilities of developing this capability to successfully implement environmental education (EV), especially in undergraduate teacher training in the field of teaching pupils at first stage of basic school. It highlights the possibilities and limits of training, which aims not only to the teaching profession, but also citizen education.
Abstract (in Czech)
Stať pojednává o vzdělání jako formativním faktoru nejen lidské osobnosti, ale i kultury. S ohledem na to, že utváření kulturních systémů probíhá na úkor přírody, je věnována pozornost environmentálnímu vzdělávání s důrazem na roli učitele. Na základě výzkumné analýzy autorka charakterizuje ekopedagogickou kompetenci učitele a její hodnotovou dimenzi, korespondující s principy jeho biofilní orientace. Poukazuje na možnosti utváření této způsobilosti úspěšně realizovat environmentální výchovu (EV), především v rámci přípravy v oboru učitelství 1. stupně základní školy. Upozorňuje na možnosti a meze přípravy, která směřuje nejen k učitelské profesi, ale i k výchově občana.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:40