DUŠEK, Ladislav, J. ABRAHÁMOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, J. FÍNEK, Jakub GREGOR, J. HOCH, Daniel KLIMEŠ, Jana KOPTÍKOVÁ, P. KOŽENÝ, Ondřej MÁJEK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, P. POC, M. RYSKA, B. SEIFERT, Lubomír SLAVÍČEK, Š. SUCHÁNEK, Jiří TOMÁŠEK, Jiří VORLÍČEK and Rostislav VYZULA. Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat (Epidemiology, prevention, and treatment of colorectal carcinoma in available Czech and international data). Vydání 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 199 pp. ISBN 978-80-87347-07-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat
Name (in English) Epidemiology, prevention, and treatment of colorectal carcinoma in available Czech and international data
Authors DUŠEK, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), J. ABRAHÁMOVÁ (203 Czech Republic), Zbyněk BORTLÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr BRABEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), J. FÍNEK (203 Czech Republic), Jakub GREGOR (203 Czech Republic, belonging to the institution), J. HOCH (203 Czech Republic), Daniel KLIMEŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana KOPTÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), P. KOŽENÝ (203 Czech Republic), Ondřej MÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Denisa MALÚŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan MUŽÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš PAVLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), P. POC (203 Czech Republic), M. RYSKA (203 Czech Republic), B. SEIFERT (203 Czech Republic), Lubomír SLAVÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Š. SUCHÁNEK (203 Czech Republic), Jiří TOMÁŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří VORLÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Rostislav VYZULA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vydání 1. Praha, 199 pp. 2012.
Publisher Fakultní nemocnice v Motole
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060965
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-87347-07-2
Keywords in English Colon cancer; rectum; Czech National Cancer Registry; oncology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 8. 4. 2013 17:53.
Abstract
Nádory tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější onkologické diagnózy. V České republice je každoročně nově diagnostikováno téměř 8 500 pacientů s kolorektálním karcinomem a přibližně 3 900 osob tomuto onemocnění každým rokem podlehne. Celková prevalence přesáhne v roce 2012 hranici 55 000 osob. Společenské, etické i ekonomické důsledky vyplývající z takto vysoké zátěže jsou zřejmé. Publikace „Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat“ přináší ucelený přehled epidemiologické a léčebné zátěže české populace touto chorobou a věnuje se krátkodobým a dlouhodobým predikcím dalšího vývoje. Situace je rovněž hodnocena v mezinárodním srovnání, neboť v hodnotách incidence a mortality kolorektálního karcinomu obsazuje ČR přední příčky evropských i světových statistik. Z mezinárodních studií však také vyplývá pozitivní poznatek, že většině nádorů tlustého střeva a konečníku lze předejít účinnou prevencí. Kromě primární prevence je zde hlavním nástrojem organizovaný populační screening, který je založen na testech krvácení do stolice a na kolonoskopii. Otázkám prevence a výsledkům screeningu kolorektálního karcinomu jsou v publikaci věnovány zvláštní kapitoly. Ačkoli nejnovější data dokládají rostoucí výkonnost českého screeningu, celkově dosažené pokrytí populace bohužel stále není dostatečné. To platí pro včasný záchyt kolorektálního karcinomu obecně, neboť v ČR je setrvale téměř 50 % nových onemocnění diagnostikováno v pokročilých klinických stadiích, a tedy s výrazně sníženou šancí na vyléčení nebo dlouhodobé přežití pacienta. Publikace rovněž hodnotí přežití dosahované u českých pacientů jakožto zásadní ukazatel výsledků léčebné péče, u kterého v posledních 15 letech zaznamenáváme statisticky významné zlepšení. Pravděpodobnost 5letého relativního přežití je u včasně diagnostikovaného kolorektálního karcinomu v klinickém stadiu i vyšší než 88%. Tato čísla opět potvrzují nutnost účinné prevence a posílení screeningu tohoto preventabilního onemocnění. V tomto směru má publikace ambici informovat odbornou i laickou veřejnost, a proto věnuje značný prostor přehledu dostupných informačních zdrojů.
Abstract (in English)
The book aims to inform expert and general public about epidemiology of colorectal carcinoma in the Czech Republic and priorities resulting from high population burden for prevention, diagnostics, and treatment of this severe disease. A number of invited experts assess selected information sources that representatively describe performance and quality of preventive programmes and results of CRC treatment in the Czech Republic.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
dusek-epidemiologie-prevence-a-lecba-crc-optim.pdf   File version Petr, M. 19. 9. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/992773/dusek-epidemiologie-prevence-a-lecba-crc-optim.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/992773/dusek-epidemiologie-prevence-a-lecba-crc-optim.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/992773/dusek-epidemiologie-prevence-a-lecba-crc-optim.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/992773/dusek-epidemiologie-prevence-a-lecba-crc-optim.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 19. 9. 2012 09:53, Mgr. Michal Petr

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person MUDr. Lubomír Slavíček, Ph.D., učo 103368
 • a concrete person prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., učo 1050
 • a concrete person Mgr. Zbyněk Bortlíček, učo 106210
 • a concrete person RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D., učo 11180
 • a concrete person Ing. Petr Brabec, Ph.D., učo 135291
 • a concrete person RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., učo 150629
 • a concrete person RNDr. Jan Mužík, Ph.D., učo 1574
 • a concrete person prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., učo 1607
 • a concrete person Mgr. Jakub Gregor, Ph.D., učo 16577
 • a concrete person RNDr. Denisa Krejčí, učo 211283
 • a concrete person RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., učo 52483
 • a concrete person MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., učo 56684
 • a concrete person prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., učo 670
 • a concrete person Mgr. Jana Koptíková, Ph.D., učo 6877
 • a concrete person Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Attributes
 

dusek-epidemiologie-prevence-a-lecba-crc-optim.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/992773/dusek-epidemiologie-prevence-a-lecba-crc-optim.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/992773/dusek-epidemiologie-prevence-a-lecba-crc-optim.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
5,6 MB
Hash md5
6ed6866d37e602b8ab32e37ab7e0438f
Uploaded/Created
Wed 19. 9. 2012 09:53

dusek-epidemiologie-prevence-a-lecba-crc-optim.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/992773/dusek-epidemiologie-prevence-a-lecba-crc-optim.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/992773/dusek-epidemiologie-prevence-a-lecba-crc-optim.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
434 KB
Hash md5
9f1b34d8935773925faeb073e502e943
Uploaded/Created
Wed 19. 9. 2012 10:01
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 23:46