SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Martin KLABUSAY, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Zdeněk FOJTÍK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Cytokine analysis in a patient with relapsing Kikuchi-Fujimoto disease. Leukemia & Lymphoma. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 4, s. 743-745. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2011.627482.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cytokine analysis in a patient with relapsing Kikuchi-Fujimoto disease
Autoři SZTURZ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Zdeněk ADAM (203 Česká republika, domácí), Jana CHOVANCOVÁ (203 Česká republika, domácí), Olga STEHLÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Martin KLABUSAY (203 Česká republika, domácí), Josef FEIT (203 Česká republika, domácí), Leoš KŘEN (203 Česká republika, domácí), Zdeněk FOJTÍK (203 Česká republika, domácí), Marta KREJČÍ (203 Česká republika, domácí), Luděk POUR (203 Česká republika, domácí), Roman HÁJEK (203 Česká republika, domácí) a Jiří MAYER (203 Česká republika, domácí).
Vydání Leukemia & Lymphoma, LONDON, INFORMA HEALTHCARE, 2012, 1042-8194.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 2.301
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00060972
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.3109/10428194.2011.627482
UT WoS 000302067100038
Klíčová slova anglicky HISTIOCYTIC NECROTIZING LYMPHADENITIS; SYSTEMIC-LUPUS-ERYTHEMATOSUS; INTERFERON-GAMMA; INTERLEUKIN-6
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D., učo 101717. Změněno: 12. 10. 2012 18:51.
Anotace
In 2006, a 26-year-old woman presented with tender cervical and retroauricular lymphadenopathy accompanied by fever, lower limb paraparesis, skin rash and generalized myalgia. Her past medical history was unremarkable. Full blood count and renal and hepatic profi les were within normal ranges, with the exception of mild lactate dehydrogenase elevation (237 U/L). Microbiological and radiological screening revealed no infectious etiology, and immunological fi ndings were negative or normal. In contrast to increased C-reactive protein levels (140 mg/L), the serum procalcitonin level was low. Brain magnetic resonance and lumbar puncture showed no pathology.
Návaznosti
LC06027, projekt VaVNázev: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Akronym: LC MGUS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (URC - CMG)
MSM0021622434, záměrNázev: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
NS9671, projekt VaVNázev: Stanovení hladiny cytokinů a kostimulačních molekul v plasmě, kostní dřeni, leukocytech a nádorových buňkách nemocných s hematologickými malignitami a jejich vztah k aktivitě nemoci, transplantaci krvetvorby, rozvoji komplikací (GvHD) a riziku relapsu.
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Stanovení hladiny cytokinů a kostimulačních molekul v plasmě, kostní dřeni, leukocytech a nádorových buňkách nemocných s hematologickými malignitami a jejich vztah k aktivitě nemoci, transplantaci krvetvorby, rozvoji komplikací (GvHD) a riziku relapsu
NT11154, projekt VaVNázev: Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2023 09:12