Informační systém MU
HLOUCHOVÁ, Iveta and Miroslav MAREŠ. Soudobé pojetí individuálního džihádu. Analýza vybraných příspěvků z časopisu Inspire. (Contemporary Concept of Individual Jihad. Analysis of selected papers from magazine Inspire.). Bezpečností teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2012, vol. 18, No 2, p. 19-28. ISSN 1801-8211.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Soudobé pojetí individuálního džihádu. Analýza vybraných příspěvků z časopisu Inspire.
Name (in English) Contemporary Concept of Individual Jihad. Analysis of selected papers from magazine Inspire.
Authors HLOUCHOVÁ, Iveta (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Miroslav MAREŠ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bezpečností teorie a praxe, Praha, Policejní akademie ČR v Praze, 2012, 1801-8211.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00061018
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) individuální džihád; terorismus; Inspire
Keywords in English individual jihad; terrorism; Inspire;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 23. 9. 2012 18:05.
Abstract
Tento článek se zabývá teroristickou taktikou ve vztahu k časopisu Al-Kájdy Inspire a ochranou proti individuálnímu džihádu.
Abstract (in English)
This paper deals with terrorist tactics in relation to Al-Qaida magazine Inspire and with protection against individual jihad.
Displayed: 9. 2. 2023 06:31