Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. LOJDOVÁ, Kateřina. Drinking stories of emerging adults. Narrative Inquiry, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2020, roč. 30, č. 1, s. 104-121. ISSN 1387-6740. doi:10.1075/ni.
 2. LOJDOVÁ, Kateřina. Hodnocení učitelem a vzájemné studentské hodnocení v masifikovaném vzdělávání. In Open space konference o e-learningu IS MU. 2020.
 3. ŠKARKOVÁ, Lucie, Jan NEHYBA a Kateřina LOJDOVÁ. „Jsem ředitel/ka soukromé alternativní školy“. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
 4. LOJDOVÁ, Kateřina. Role Comparison of a Student Teacher and Cooperating Teacher in Classroom Management: On the Scene and Behind the Scenes. Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies, 2020, roč. 71, č. 1, s. 150-167. ISSN 0038-0474.
 5. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 36 s. ISBN 978-80-210-9567-0.
 6. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 36 s. ISBN 978-80-210-9566-3.
 7. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Smíšený design výzkumu řízení třídy. In Metodologické workshopy UTB Zlín. 2020.
 8. LOJDOVÁ, Kateřina. Two pictures of non-consumerism in the life of freegans. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly, Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2020, roč. 30, č. 1, s. 96-108. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2020-0009.
 9. 2019

 10. VLČKOVÁ, Kateřina, Petr KVĚTON, Stanislav JEŽEK, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 135-155. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-1-6.
 11. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Jinakost, znevýhodnění, nadání? Diskurs práce s diverzitou žáků v plánovaném kurikulu studentů učitelství. In XXVII. konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. 2019.
 12. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina VLČKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Jinakost, znevýhodnění, nadání? Diskurs práce s diverzitou žáků v plánovaném kurikulu studentů učitelství. In XXVII. konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). 2019.
 13. LOJDOVÁ, Kateřina. Member of an international editorial board of the journal "Life and School". : Life and School (Život i škola), 2019. ISSN 0044-4855.
 14. LOJDOVÁ, Kateřina. Narativní výzkum a jeho využití v pedagogice. In Metodologické workshopy na Pdf MU. 2019.
 15. LOJDOVÁ, Kateřina. Recenzní posudek na monografii Chrastina, J. (2019). Případová studie – metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého. 2019.
 16. LOJDOVÁ, Kateřina. Recenzní posudek na monografii Šeďová, K., Šalamounová, Z., Švaříček, R., Sedláček, M., Majcík, M., & Navrátilová, J. (2019). Výuková komunikace. Masarykova univerzita. 2019.
 17. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Kateřina LOJDOVÁ. Reforma kurikula pedagogicko-psychologického modulu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity: Hledání kvality v éře masifikace. Pedagogika, 2019, roč. 69, č. 3, s. 293-315. ISSN 0031-3815.
 18. LOJDOVÁ, Kateřina. Socialization of a student teacher on teaching practice into the discursive community of the classroom: Between a teacher-centered and a learner-centered approach. Learning, Culture and Social Interaction, Elsevier, 2019, roč. 22, č. 3, s. 1-11. ISSN 2210-6561. doi:10.1016/j.lcsi.2019.05.001.
 19. 2018

 20. SMETÁČKOVÁ, Irena, Kateřina LOJDOVÁ a David DOUBEK. „Být jiný“ v české základní škole. In Pedagogická orientace, Vol 28, No 2 (2018). 2018.
 21. ŠKARKOVÁ, Lucie, Kateřina VLČKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Critical Incidents in Clasess: How Do Teachers Deal with Them in Relation to Their Need for Cognitive Closure? In ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? 2018.
 22. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Lucie ŠKARKOVÁ. Critical Incidents in Clasess: How Do Teachers Deal with Them in Relation to Their Need for Cognitive Closure? In ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? 2018.
 23. SMETÁČKOVÁ, Irena, Kateřina LOJDOVÁ a David DOUBEK. Editorial: Paradoxní diskurz normalizace jinakosti? 2018. s. 207-212, 6 s.
 24. LOJDOVÁ, Kateřina a Conor GALVIN. EERA Summer School 2018 Tutorial. Qualitative and Mixed Methods Research Designs: From designing to publishing. 2018.
 25. MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Interventions of mentor teachers during student teacher’s lessons: Relation to their need for cognitive closure. In EARLI SIG 11 Conference 2018. 2018.
 26. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Jan MAREŠ. Interventions of mentor teachers during student teacher’s lessons: Relation to their need for cognitive closure. In EARLI SIG 11 Conference 2018. 2018.
 27. LOJDOVÁ, Kateřina. Jak zvládat třídu a dobře vyučovat? Inspirace ze zahraničních výzkumů. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. 2018. s. 25-28, 3 s. ISSN 0323-0449.
 28. LOJDOVÁ, Kateřina. Moc ve výuce: perspektiva smíšeného výzkumu. 2018.
 29. LOJDOVÁ, Kateřina. Mocenské vztahy ve výuce začínajících učitelů. In Týden učitelství 2018. 2018.
 30. LOJDOVÁ, Kateřina. Osobnostní a sociální výchova osobitě a osobně. Recenze na: Soják, P. (2017). Osobnostní a sociální rozvoj, aneb Strom, mozaika a vzducholoď. Praha: Grada. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. 2018. s. 60-61, 2 s. ISSN 0323-0449.
 31. LOJDOVÁ, Kateřina. Rozhovor s Radovanem Voříškem o prevenci, která vychází vstříc potřebám žáků. 2018. s. 5-9, 5 s. Komenský. ISSN 0323-0449.
 32. RODOVÁ, Veronika, Hana HORKÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Rozhovor s Vladimírou Spilkovou o školské reformě a o podobách současné školy. Komenský, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 143, č. 1, s. 5-12. ISSN 0323-0449.
 33. LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, roč. 68, č. 2, s. 155-172. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.1180.
 34. 2017

 35. LOJDOVÁ, Kateřina. Cena za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii cizojazyčná publikace (2015-2016) za publikaci Lojdová, K. (2016). The end of academic freedom in the era of neoliberalism?. Pedagogická orientace, 26(4), 605–630. : Česká asociace pedagogického výzkumu, 2017.
 36. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Lucie ŠKARKOVÁ. Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Teaching Practice: Effect of their Cognitive Closure. In European Conference on Educational Research (ECER), Kodaň. 2017.
 37. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Teaching Practice: Effect of their Cognitive Closure. In European Conference on Educational Research (ECER), Kodaň. 2017.
 38. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Dotazník Moc učitele. In Bussines research forum MU. 2017.
 39. LOJDOVÁ, Kateřina. Edukace založená na výzkumu aneb jak se učí studenti učitelství. In Vyžádaná přednáška pro Českou pedagogickou společnost. 2017.
 40. LOJDOVÁ, Kateřina. KONTEXTY ČESKÉ VZDĚLANOSTI. Recenze na publikaci PRŮCHA, J.: Česká vzdělanost: multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury. Lifelong Learning, 2017, roč. 7, č. 1, s. 118-121.
 41. MACKŮ, Richard, Tomáš ČECH a Kateřina LOJDOVÁ. Leisure Education (English special issue of Educational Orientation). In LOJDOVÁ, Kateřina. Pedagogická orientace, Vol 27, No 4 (2017). : Česká pedagogická společnost, 2017.
 42. LOJDOVÁ, Kateřina. Moc ve výuce začínajících učitelů. In Týden učitelství. 2017.
 43. VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Need for Cognitive Closure of Student Teachers and Their Classroom Management Strategies in Their Teaching Practice. In EARLI - The European Association for Research on Learning and Instruction, Tampere. 2017.
 44. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Jan MAREŠ. Need for Cognitive Closure of Student Teachers and Their Classroom Management Strategies in Their Teaching Practice. In EARLI - The European Association for Research on Learning and Instruction, Tampere, 2017. 2017.
 45. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Josef LUKAS. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Michek, S., Vondroušová, J., & Vítová, J. (eds.). Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 13. – 14. září 2017 v Hradci Králové (s. 60–61). Hradec Králové: Gaudeamus. 2017.
 46. LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2017.
 47. LOJDOVÁ, Kateřina. Rozhovor se Stanislavem Štechem o škole jako o kotvě ve společnosti. In Komenský 141/4. Brno: MU, 2017. s. 5-12, 13 s. ISSN 0323-0449.
 48. LOJDOVÁ, Kateřina. Se sociální pedagožkou ve škole (reportáž). In Komenský 141/3. Brno: MU, 2017. s. 26-29, 4 s. ISSN 0323-0449.
 49. 2016

 50. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina LOJDOVÁ a Blanka PRAVDOVÁ. An Anthology of Selected Papers from the Conference Teaching Practice – Current Knowledge and Perspectives. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. ISBN 978-80-210-8134-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8134-2016.
 51. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Classroom Management: Approaches of Student Teachers. In The European Conference on Educational Research: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016. 2016.
 52. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Lucie ŠKARKOVÁ. Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Practice. In The European Conference on Educational Research: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016.
 53. ŠVEC, Vlastimil, Petr SVOJANOVSKÝ, Blanka PRAVDOVÁ, Kateřina LOJDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ, Michaela ONDRÁČKOVÁ a Sylva TREBUĽOVÁ. Determinanty účinnosti učitelských praxí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 s. Pedagogika v teorii a praxi (Svazek 3). ISBN 978-80-210-8132-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016.
 54. LOJDOVÁ, Kateřina. Jak vyučovat žáky? Pohled napříč staletími na stránkách časopisu Komenský. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. : Pedagogická fakulta MU, 2016. s. 22-27, 6 s. 2. ISSN 0323-0449.
 55. LOJDOVÁ, Kateřina. Kazuistika a případová studie. In Vyžádaná přednáška pro zaměstnance Mendelovy univerzity. 2016.
 56. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Když čísla a slova spolupracují: smíšený design v ukázkách z výzkumu moci ve školní třídě. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2016, roč. 26, č. 3, s. 482-511. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-3-482.
 57. LOJDOVÁ, Kateřina. „Kvalitativci“ diskutovali o disciplinovaném myšlení a vyprázdněné vědě. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 3, s. 591-593.
 58. LOJDOVÁ, Kateřina. Kvalitativní výzkum v pregraduální přípravě učitelů: studenti v roli výzkumníků. In XV. konference Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku (QAK). 2016.
 59. LOJDOVÁ, Kateřina. Kvalitativní výzkum v pregraduální přípravě učitelů: studenti v roli výzkumníků. In XV. konference Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku (QAK). 2016.
 60. KNECHT, Petr, Kateřina LOJDOVÁ a Jana MAJERČÍKOVÁ. Metodologie a metody ve výzkumu vzdělávání (monotematické číslo Pedagogické orientace). In Pedagogická orientace, roč. 26, č. 3, 2016. : Česká pedagogická společnost, 2016.
 61. LOJDOVÁ, Kateřina. Pedagogická láska mezi studenty učitelství a žáky? In Vlastimil Švec, Petr Svojanovský, Blanka Pravdová (Eds.). Determinanty účinnosti učitelských praxí. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 81-90, 10 s. 3. ISBN 978-80-210-8133-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016.
 62. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Power Relations in Classes Taught by Student Teachers. In The European Conference on Educational Research Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016.
 63. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Jan MAREŠ. Power Relations in Classes Taught by Student Teachers. In The European Conference on Educational Research Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016.
 64. LOJDOVÁ, Kateřina. Proč žáci vyrušují? Praha: Život bez závislostí, 2016. s. 10-11, 2 s. Prevence. ISSN 1214-8717.
 65. LOJDOVÁ, Kateřina. Příklady Práce s daty v kvalitativním výzkumu. In Vyžádaná přednáška pro zaměstnance Mendelovy univerzity. 2016.
 66. LOJDOVÁ, Kateřina. Rozhovor s Tomášem Janíkem o (ne)potřebnosti reforem ve vzdělávání. Brno: Komenský, 2016. s. 5-11, 12 s. 4. ISSN 0323-0449.
 67. LOJDOVÁ, Kateřina. Sňatek z rozumu? Výzkum a výuka v pregraduální přípravě učitelů na příkladu kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 1, s. 51-75. ISSN 1211-4669.
 68. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Josef LUKAS. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi. In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 69. LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi. In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 70. LOJDOVÁ, Kateřina. Student Nonconformity at School. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 4, s. 53-76. ISSN 1803-7437.
 71. LOJDOVÁ, Kateřina. The End of Academic Freedom in the Era of Neoliberalism? Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s., 2016, roč. 26, č. 4, s. 605-630. ISSN 1211-4669.
 72. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina LOJDOVÁ a Blanka PRAVDOVÁ. Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 198 s. ISBN 978-80-210-8274-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8274-2016.
 73. LOJDOVÁ, Kateřina. Výzkum interakce studenta učitelství se žáky. In Vlastimil Švec, Petr Svojanovský, Blanka Pravdová (Eds.). Determinanty účinnosti učitelských praxí. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 3. ISBN 978-80-210-8133-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016.
 74. 2015

 75. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptation of Teacher Power Use Scale to Younger Learners, Student Teachers, and Czech Conditions. In European Conference on Research and Instruction EARLI 2015, Kypr. 2015.
 76. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptation of Teacher Power Use Scale to Younger Learners, Student Teachers, and Czech Conditions (poster, EARLI 2015). In European Conference on Research and Instruction EARLI 2015, Kypr. 2015.
 77. LOJDOVÁ, Kateřina. Alternativní svět freeganů. Biograf, časopis pro kvalitativní výzkum, Časopis Biograf o.s., 2015, roč. 61, č. 1, s. 67-72. ISSN 1211-5770.
 78. LOJDOVÁ, Kateřina a Kateřina VLČKOVÁ. Coercive Power Scenarios in the Classes Taught by Student Teachers. In ECER 2015, Budapešť - European Conference on Research in Education. 2015.
 79. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Josef LUKAS. Coercive Power Scenarios in the Classes Taught by Student Teachers (prezentace na konferenci ECER 2015). In ECER 2015, Budapešť - European Conference on Research in Education. 2015.
 80. LOJDOVÁ, Kateřina. Cvičný učitel očima studentů učitelství na praxi. In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 1303-1311, 9 s. ISBN 978-80-87952-10-8.
 81. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Jan MAREŠ a Michaela SPURNÁ. Dotazník bází moci učitele ve školní třídě: „O naší třídě“. In Business Research Forum MU – prezentace produktů výzkumu, CEITEC , 30.4.2015. 2015.
 82. LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Jak studenti učitelství pracují s mocí ve školní třídě? In 23. výroční konference ČAPV, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
 83. LOJDOVÁ, Kateřina. Na ECER nebo na EARLI? Zpráva ze dvou mezinárodních konferencí v roce 2015. : Česká pedagogická společnost o.s., 2015.
 84. LOJDOVÁ, Kateřina. Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě. Orbis Scholae, Karolinum, 2015, roč. 9, č. 1, s. 103-117. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2015.74.
 85. LOJDOVÁ, Kateřina. Recenzní posudek na monografii Žaloudíková, I. (2015). Dětské pojetí smrti. Brno: Masarykova univerzita. 2015.
 86. LOJDOVÁ, Kateřina. Reportáž Muzejní pedagogika pod širým nebem. 2015. s. 36-37, 2 s. Komenský.
 87. LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Role psychologie ve vzdělávání budoucích učitelů: aktuální změny v přístupu k výuce. In 33. Psychologické dni; Piešťany. 2015.
 88. LOJDOVÁ, Kateřina. Rozhovor s profesorem Milanem Hejným o radosti žáků z objevování matematiky. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. 2015. s. 5-11, 7 s.
 89. LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 113-130. ISSN 1803-7437.
 90. LOJDOVÁ, Kateřina. Skryté kurikulum, žité příběhy. Narativy studentů učitelství o škole. Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s., 2015, roč. 25, č. 5, s. 649-670. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-5-649.
 91. LOJDOVÁ, Kateřina. Spolupráce studentů učitelství s cvičnými učiteli v průběhu vyučování. In Konference Učitelské praxe: současné poznatky a perspektivy pořádaná katedrou pedagogiky PdF MU, Brno. 2015.
 92. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
 93. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8096-6.
 94. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015.
 95. 2014

 96. LOJDOVÁ, Kateřina. „Cítil jsem se jako bachař.“ Reflexe nové sociální role studenty učitelství na praxi. In Zkušenost-reflexe-učení v pedagogické teorii a praxi. 2014.
 97. LOJDOVÁ, Kateřina. Kvalitativní analýza dat. In Vyžádaná přednáška pro doktorské studenty na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. 2014.
 98. LOJDOVÁ, Kateřina, Jarmila BRADOVÁ, Jan MAREŠ a Kateřina VLČKOVÁ. Moc ve školní třídě studentů učitelství: Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU­. In Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU. 2014.
 99. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 375-393. ISSN 1211-4669.
 100. LOJDOVÁ, Kateřina. Power in the Classes Taught by Student Teachers. In International Summer School in Qualitative Research Methods in Education: Grounded Theory for Social Justice, University of Trento. 2014.
 101. TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Jiří ZOUNEK. Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-6863-6.
 102. NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ, Michal DUBEC, Vladimír SMÉKAL, Karla BRÜCKNEROVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dana MOREE, Jan VANĚK, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina LOJDOVÁ a Jiří MAREŠ. Reflexe mezi lavicemi a katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-6703-5.
 103. LOJDOVÁ, Kateřina. Reportáž z doučování v Muzeu romské kultury. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. 2014. s. 36-38, 3 s.
 104. LOJDOVÁ, Kateřina. Rezistentní strategie žáků ve školní třídě. In Konference ČPdS: Současná škola – „dílna lidskosti“? 2014.
 105. LOJDOVÁ, Kateřina. Rozhovor s Michaelou Píšovou o dlouhé cestě profesionalizace učitelství. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. 2014. s. 5-9, 5 s.
 106. VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Příklad projektu „Moc ve školních třídách studentů učitelství“. In Odborný seminář Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Příklad projektu „Moc ve školních třídách studentů učitelství“. 2014.
 107. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Teacher´s Power Basis Perception of Czech Lower Secondary Students. In The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe. 2014.
 108. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Jarmila BRADOVÁ. Teacher´s Power Basis Perception of Czech Lower Secondary Students. In The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe. 2014.
 109. LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Uplatňování podob moci studenty učitelství v průběhu výukové praxe. In XXII. konference České asociace pedagogického výzkum. 2014.
 110. KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Úvod do sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-7077-6.
 111. KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Úvod do sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-7077-6.
 112. LOJDOVÁ, Kateřina a Tomáš ČECH. V rámci Dnů Komenského proběhla v Uherském Brodě výroční konference ČPdS. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 299-300. ISSN 1211-4669.
 113. LOJDOVÁ, Kateřina. Veřejná pedagogika subkultur. Studia Paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 2, s. 39-55. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-2-3.
 114. LOJDOVÁ, Kateřina. Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; 425. ISBN 978-80-210-7478-1.
 115. LOJDOVÁ, Kateřina. Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 425. ISBN 978-80-210-7478-1.
 116. 2013

 117. NOVOTNÝ, Petr, Lucie CHALOUPKOVÁ, Michaela ZEDNÍKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Adult education : trends and issues II. Brno; 2013. 2013.
 118. LOJDOVÁ, Kateřina. Dobro a zlo v perspektivě neoficiálních vzdělávacích agentů. Příspěvek na 21. konferenci ČAPV. 2013.
 119. LUKAS, Josef, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Moc jako etický aspekt odborné kompetence učitele. Příspěvek na 21. konferenci ČAPV. 2013.
 120. LOJDOVÁ, Kateřina. Public pedagogy of subcultures. ECER Conference, Istanbul. 2013.
 121. LOJDOVÁ, Kateřina. Punk jako inspirace ve výchovně vzdělávacím procesu. : Prevence, 2013. 10(3). ISSN 1214-8717.
 122. LOJDOVÁ, Kateřina. Recenze na publikace k protiextremistické výchově. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. 2013. s. 58-59, 2 s.
 123. LOJDOVÁ, Kateřina. Rozhovor s Eliškou Sokolovskou o inkluzivním vzdělávání, speciálním školství a o tom, co je fér. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. 2013. s. 5-8, 4 s. ISSN 0323-0449.
 124. LOJDOVÁ, Kateřina. Subkultury jako zdroj identity mládeže. : Prevence, 2013. 10(4). ISSN 1214-8717.
 125. LOJDOVÁ, Kateřina. Třídíme s krysou Belisou aneb Environmentální výchova v 1. třídě. : Komenský, 2013. (137)3. ISSN 0323-0449.
 126. 2012

 127. NOVOTNÝ, Petr, Lucie CHALOUPKOVÁ, Michaela ZEDNÍKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Adult education : trends and issues. 2012.
 128. LOJDOVÁ, Kateřina. členka redakce odborného časopisu Komenský. 2012.
 129. LOJDOVÁ, Kateřina. Desatero kvalitního vzdělávání (rozhovor). : Komenský, 2012. (137)2. ISSN 0323-0449.
 130. LOJDOVÁ, Kateřina. Informal Learning through Communities of Practice : The Case of Freeganism. In European Educational Research Summer School : Writing for Dissemination, Birmingham, UK, June 25-29, 2012. 2012.
 131. LOJDOVÁ, Kateřina. Komunity praxe jako aktér vzdělávacích procesů. In Bargel, Miroslav; Janigová, Emília; Jarosz, Ewa ed.. Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě. Brno: Institut meziooborových studií, 2012. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-87182-27-7.
 132. LOJDOVÁ, Kateřina. Procesy učení v subkulturách : učící a učící se subkultura. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
 133. LOJDOVÁ, Kateřina. The Freegan Subculture as an Informal Learning Environment. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 134. 2011

 135. LOJDOVÁ, Kateřina. členka redakce vědeckého časopisu Pedagogická orientace. 2011.
 136. LOJDOVÁ, Kateřina. Hodnoty v prostředí punkové subkultury. Studia paedagogica, Brno: MU, 2011, roč. 16, č. 2, s. 131-157. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2011-2-7.
 137. LOJDOVÁ, Kateřina. Současné prostředí subkultur – punk. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 479-483, 5 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-33.
 138. LOJDOVÁ, Kateřina. Současné prostředí subkultur – punk. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, 2011. 2011.
 139. LOJDOVÁ, Kateřina. Youth subcultures - Punk in the 21st Century. In The Second International Conference on Popular Culture and Education, Hong Kong Institute of Education. 2011.
 140. 2010

 141. LOJDOVÁ, Kateřina. Cesty k sociální pedagogice (recenze na publikaci: Klapko, Dušan. Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 88-98, 221 s. ISBN 978-80-210-4676-4.). Universitas, Brno: Masarykova Universita, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 70-71. ISSN 1212-8139.
 142. LOJDOVÁ, Kateřina. Finding Identity in Subcultures. In ECER Pre-Conference, Helsinki 2010. 2010.
 143. LOJDOVÁ, Kateřina a Ivo SVOBODA. Ideologie Národního odporu : vybrané aspekty z pohledu jeho přívrženců. In Politický extremismus a terorismus jako ohrožení vnitřní bezpečnosti státu. Brno: Univerzita obrany, 2010. s. 79-89, 10 s. ISBN 978-80-7231-769-1.
 144. LOJDOVÁ, Kateřina. Recenze na publikaci : SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 281 s. ISBN 9788024729077. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno: Centrum strategických studií, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 130-133. ISSN 1214-7737.
 145. LOJDOVÁ, Kateřina. Subkultura jako zdroj identity mládeže. In ČAPV. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: ČAPV, 2010. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-7372-722-2.
 146. 2009

 147. LOJDOVÁ, Kateřina. Constructing subculture identity: A methodological perspective on the data collection and analysis. In ECER Pre-Conference, Vienna 2009. 2009.
 148. LOJDOVÁ, Kateřina. Dospívání v porevoluční době a hledání identity skrze subkultury mládeže. In Třetí sympozium o vývoji sociální pedagogiky, Univerzita Pardubice. 2009.
 149. LOJDOVÁ, Kateřina. Skryté světy mládeže (Recenze na publikaci : HODKINSON, Paul, DEICKE, Wolfgang. Youth Cultures: Scenes, Subcultures and Tribes. New York: Routledge, 2007. 265 s. ISBN 978-0-415-37612-9.). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, č. 2, s. 205-208. ISSN 1803-7437.
 150. 2008

 151. LOJDOVÁ, Kateřina. Pedagogické jevy v prespektivě prostoru (recenze na publikaci: GULSON, K., SYMES, C. Spatial Theories of Education. Policy and Geography Matters. London: Routledge, 2007. 298 stran. ISBN 0415403952)). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, 1., s. 175-179. ISSN 1211-6971.
 152. LOJDOVÁ, Kateřina. Socializace do subkultury skinheads. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, 1., s. 141-150. ISSN 1211-6971.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2020 13:07