Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. VONDRA, Jan, Jaroslav BERÁNEK, Luboš BAUER, Karel LEPKA, Jaromír BAŠTINEC, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ, Milan JIRSA a Pavlína RAČKOVÁ. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) 2019. 2019.
 2. 2018

 3. VONDRA, Jan, Jaroslav BERÁNEK, Luboš BAUER, Karel LEPKA, Jaromír BAŠTINEC, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ, Milan JIRSA a Pavlína RAČKOVÁ. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) 2018. 2018.
 4. 2017

 5. BAŠTINEC, Jaromír, Luboš BAUER, Jaroslav BERÁNEK, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ, Milan JIRSA, Karel LEPKA a Jan VONDRA. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) 2017. 2017.
 6. 2016

 7. BAŠTINEC, Jaromír, Luboš BAUER, Jaroslav BERÁNEK, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ, Karel LEPKA, Pavlína RAČKOVÁ a Jan VONDRA. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy); 2016. 2016.
 8. 2015

 9. BAUER, Luboš, Hana LIPOVSKÁ, Miloslav MIKULÍK a Vít MIKULÍK. Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 352 s. ISBN 978-80-247-4419-3.
 10. BAŠTINEC, Jaromír, Luboš BAUER, Jaroslav BERÁNEK, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ, Karel LEPKA, Pavlína RAČKOVÁ a Jan VONDRA. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy); 2015. 2015.
 11. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Využití online hlasování ve výuce předmětu Statistika II. In Šárka Hošková-Mayerová, Miroslav Hrubý. Proceedings of Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015. Brno: Univerzita obrany, 2015. s. 1-5. ISBN 978-80-7231-998-5.
 12. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Zvýšení interaktivity výuky matematických předmětů pomocí elektronického hlasování - zkušenosti z ESF MU. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 1-5. ISBN 978-80-210-7598-6.
 13. 2014

 14. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Co očekávají studenti ekonomie od výuky matematických a statistických disciplín? In Bohumír Bastl, Miroslav Lávička. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2014. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelský servis, Republikánská 28, Plzeň, 2014. s. 49-53. ISBN 978-80-86843-45-2.
 15. BAŠTINEC, Jaromír, Luboš BAUER, Jaroslav BERÁNEK, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ a Karel LEPKA. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy); 2014. 2014.
 16. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. VÝUKA OPERAČNÍHO VÝZKUMU NA ČESKÝCH EKONOMICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. MITAV 2014 Matematika, informatika a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-5. ISBN 978-80-7231-961-9.
 17. 2013

 18. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Čtyři roky nové koncepce výuky matematických a statistických disciplín na ESF MU. In Eva Hájková and Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2013. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
 19. 2012

 20. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Aktuální problémy výuky matematiky na ESF MU. In Marie Ausbergerová, Bohumír Bastl, Miroslav Lávička. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelský servis, 2012. s. 23-28. ISBN 978-80-86843-38-4.
 21. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Current Problems of Teaching Mathematics at the Faculty of Economics and Administration of Masaryk University. In Proceedings of International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS ’12. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. s. 70-79. ISBN 978-80-7372-868-7.
 22. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Kam směřuje výuka matematiky pro ekonomické obory? In Marie Hojdarová, Miroslav Hanáček. Konference – Matematika v ekonomické praxi Sborník příspěvků z konference v rámci projektu Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť, registrační číslo: CZ. 1.07/2.4.00/12.0115. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 100-109. ISBN 978-80-87035-62-7.
 23. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Proměny výuky matematiky na ESF MU a její současné problémy. In Hájková Eva, Vémolová Rita. XXX. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2012. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
 24. 2011

 25. MATULOVÁ, Markéta, Luboš BAUER a Miloslav MIKULÍK. Možnosti využití e-learningu při výuce matematiky. In Petr Sojka, Martin Kvizda. Sborník sedmého ročníku konference o e-learningu - SCO 2011,. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-210-5528-5.
 26. BAUER, Luboš. Výuka matematických disciplín na ESF a její proměny v průběhu 20 let. In Lenka Hráčková. Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 4 - 7. ISBN 978-80-210-5669-5.
 27. 2008

 28. BAUER, Luboš. Teaching Mathematics for Students of Economics, Esspecially in Combined Form of Study. In Jana Příhonská, Karel Segeth, Dana Andrejsová. Proceedings of International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS '08. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 109 - 112. ISBN 978-80-7372-434-4.
 29. BAUER, Luboš. Teaching Mathematics for Students of Economics, Esspecially in Combined Form of Study. In International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS '08. 2008.
 30. 2007

 31. BAUER, Luboš. Příspěvek k problematice distančního studia matematiky. In XXIV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2007. s. 32-35. ISBN 80-7231-139-5.
 32. HOROVÁ, Ivanka, Marie FORBELSKÁ, Luboš BAUER, Marie BUDÍKOVÁ, Jan KOLÁČEK, Karel LEPKA, Ivo MOLL, Danka NÉMETHOVÁ, Radka PALIÁNOVÁ, Ondřej POKORA, Zdeněk POSPÍŠIL, Jaroslav RÁČEK, Martin TAJOVSKÝ, Gejza WIMMER a Jiří ZELINKA. TIES2007, 18th annual meeting of the International Environmetrics Society. 2007.
 33. BAUER, Luboš, Roman HORŇÁK, Hynek JULÍNEK a Miloslav MIKULÍK. Využití e-learningu ve výuce matematiky. 2007.
 34. 2006

 35. HOROVÁ, Ivanka, Marie BUDÍKOVÁ, Luboš BAUER a Karel LEPKA. DATASTAT06. 2006.
 36. 2005

 37. MIKULÍK, Miloslav a Luboš BAUER. Matematika B. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 312 s. ISBN 80-210-3640-0.
 38. HOROVÁ, Ivanka a Jana JUREČKOVÁ. Perspectives in Modern Statistical Inference III, Workshop 2005. 2005.
 39. 2004

 40. HOROVÁ, Ivanka a Luboš BAUER. DATASTAT03. 2004.
 41. MIKULÍK, Miloslav a Luboš BAUER. KMMATA-Matematika A. Brno: MU-Ekonomicko-správní fakulta, 2004. Vydání první. ISBN 80-210-3494-7.
 42. MIKULÍK, Miloslav a Luboš BAUER. KMMATB-Matematika B-část 1. Brno: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. ISBN pilotní verze.
 43. MIKULÍK, Miloslav a Luboš BAUER. KMMATB-Matematika B-část 2. Brno: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. ISBN pilotní verze.
 44. BAUER, Luboš. Mathematical Methods in Economics 2004. 2004.
 45. BAUER, Luboš. Mathematical Methods in Economics 2004. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 364 s. ISBN 80-210-3496-3.
 46. 2003

 47. BAUER, Luboš a Arnošt SVOBODA. Ekonomické informační systémy-nový obor na ESF MU Brno. In Sborník příspěvků. první vydání, 152str. Brno: nakladatelství KONVOJ spol. s r.o., 2003. s. 11-13. ISBN 80-7302-051-3.
 48. BAUER, Luboš. K využití výpočetní techniky ve výuce matematiky na VŠ. Univ.S.Boh.Dept.Math.Rep.Ser. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovic, 2003, Volume 11, s. 13-16, 3 s. ISSN 1214-4681.
 49. BAUER, Luboš a Miloslav MIKULÍK. KMMATA-Matematika A. Brno: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, 2003. ISBN pilotní verze.
 50. BAUER, Luboš a Arnošt SVOBODA. Výuka matematiky s využitím programu MATLAB. In Sborník příspěvků. první vydání,152str. Brno: nakladatelství KONVOJ spol. s r.o., 2003. s. 14-17. ISBN 80-7302-051-3.
 51. BAUER, Luboš a Arnošt SVOBODA. Výuka MATLABu a jeho využití v matematice. In XXI.mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, fakulta ekonomiky obrany státu a logistiky, 2003. s. 45. ISBN 80-7231-105-0.
 52. 2002

 53. BAUER, Luboš, Daniela BITTNEROVÁ, Petr DOLANSKÝ, Eva DVOŘÁKOVÁ a Jiří HOLENDA. Matematika 2 - vysokoškolská učebnice pro distanční studium. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. 199 str. ISBN 80-7082-840-4.
 54. BAUER, Luboš a Arnošt SVOBODA. Porovnání struktury a obsahu ECDL (European Computer Driving License) s výukou informatických předmětů na ESF. In Sborník příspěvků Informatika X/2002. 1. vyd. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2002. s. 131-137. ISBN 80-7302-027-0.
 55. 2001

 56. BAUER, Luboš a Arnošt SVOBODA. Výuka informatiky na ESF MU Brno. In Sborník příspěvků Informatika VIII/2001. 1. vyd. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2001. s. 6-10. ISBN 80-7302-012-2.
 57. 2000

 58. BAUER, Luboš a Miloslav MIKULÍK. Využití Matlabu a jeho knihoven ve výuce matematiky pro ekonomy. In Zborník "Informatika a algoritmy '2000". Prešov, 2000. s. 221-224. ISBN 80-88941-13-X.
 59. 1999

 60. BAUER, Luboš, Miloslav MIKULÍK a ESF MU. Použití MATLABU ve výuce matematiky na vysokých školách. In Informatika a algoritmy. 1999. vyd. Prešov: Fakulta vyrobných technologií, Prešov, 1999. s. 267-270. ISBN 0-88941-05-9.
 61. MIKULÍK, Miloslav, Luboš BAUER a ESF MU Brno. Poznámky k výuce matematiky pro nematematické obory. In XVII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 1999. s. 135-138. ISBN 80-7231-035-6.
 62. 1998

 63. BAUER, Luboš a Miloslav MIKULÍK. K problematice využívání výpočetní techniky ve výuce matematiky na školách nematematického směru. In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu: sborník příspěvků. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 1998. s. 61-66. sv. I. ISBN 80-7231-025-9.
 64. 1997

 65. BAUER, Luboš a Miloslav MIKULÍK. K problematice distančního studia. In Sborník příspěvků. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1997. s. 253-257. ISBN 80-7231-001-1.
 66. BAUER, Luboš a Miloslav MIKULÍK. The Least Squares Problem with Linear Equality Constraints. In Folia Facultatis Scientuarum Naturalium. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 129-132. ISBN 80-210-1517-9.
 67. 1996

 68. BAUER, Lubos a Miloslav MIKULIK. The Least Squares Problem with Linear Equality Constraints. In The Least Squares Problem with Linear Equality Constraints. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1046-0.
 69. 1995

 70. BAUER, Luboš a Miloslav MIKULÍK. Programový systém MATLAB jako nástroj pro vědeckotechnické výpočty a jeho použití ve výukovém procesu. In Algoritmy 95. Bratislava: Vydavatelství STU Bratislava, 1995. s. 8. ISBN 80-227-0754-6.
 71. 1994

 72. MIKULÍK, Miloslav a Luboš BAUER. Matematika II pro ESF. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 218 s. ISBN 80-210-1042-8.
 73. 1993

 74. MIKULÍK, Miloslav a Luboš BAUER. Matematika I pro distanční studium. první. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 100 s. ISBN 80-210-0815-6.
 75. MIKULÍK, Miloslav a Luboš BAUER. Matematika II pro ESF. první. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 200 s. ISBN 80-210-0683-8.
 76. 1992

 77. MIKULÍK, Miloslav a Luboš BAUER. Matematika I pro ESF. první. Brno: Masrykova univerzita, 1992. 61 s. ISBN 80-210-0495-9.
 78. 1990

 79. BAUER, Luboš. Cellular Algebras and Generalized Coherent Configurations. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis - Mathematica. Brno: Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 1990, roč. 20, č. 4, s. 169-174.
 80. 1988

 81. BAUER, Luboš. Asociativní schemata, koherentní konfigurace a buňkové algebry. 1988. 52 s., 18.
 82. 1982

 83. BAUER, Luboš. Association schemes II. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 1982, XVIII, č. 3, s. 111-120. ISSN 0044-8753.
 84. 1981

 85. BAUER, Luboš. Association schemes I. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 1981, XVII, č. 4, s. 173-184. ISSN 0044-8753.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2021 01:55