Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. POTĚŠIL, Lukáš and Stanislav SEDLÁČEK. Minulost, přítomnost a budoucnost českého správního soudnictví (Past, Present and Future of Administrative Justice in the Czech Republic). In Soňa Skulová, Alena Kliková, David Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2019. p. 105-112. ISBN 978-80-210-9360-7.
 2. 2016

 3. KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ and Jiří VENCLÍČEK. Správní řád (Administration system). 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 pp. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4.
 4. 2013

 5. JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI and Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 pp. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
 6. 2011

 7. SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy (Judicial review of public administration). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 126 pp. učebnice č.482. ISBN 978-80-210-5746-3.
 8. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN and Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 400 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8.
 9. 2009

 10. SEDLÁČEK, Stanislav. Možnosti ochrany před nečinností veřejné správy se zaměřením na právní úpravu zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) (Possibilities of Protecting Against Inactiviti of Public Administration Focusing on Legal Arrangement of Act No. 150/2002 Coll.). Státní zastupitelství. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, 04/2009, No 04, p. 22-24, 2 pp. ISSN 1214-3758.
 11. 2006

 12. SEDLÁČEK, Stanislav. Subjekty správního řízení [Část II. Správní řízení. Hlava II.] (Subjects administative procedure). In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. p. 98-125. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
 13. 2004

 14. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN and Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část (Administrative Law - Special Section). / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 339 pp. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
 15. 2003

 16. SEDLÁČEK, Stanislav. Právní úprava správního soudnictví účinná od 1. 1. 2003 (Legal regulations administrative justice). Právo a podnikání. Praha: Orac, 2003, Roč. 12, č. 7-8, p. 6-10. ISSN 1211-1120.
 17. 2002

 18. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK and Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl (Haw take control of region, town, municipality.). 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 126 pp. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
 19. 2001

 20. SEDLÁČEK, Stanislav. Prvorepublikové Československo a správní soudnictví (Administrative justice). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 1, p. 70-76. ISSN 1210-9126.
 21. BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ and Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část) (Administrative Law (Special Section)). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 pp. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0.
 22. 2000

 23. SEDLÁČEK, Stanislav. K některým otázkám reformy správního soudnictví (reform administrative justice). In Aktuální otázky reformy veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 133-136. ISBN 80-210-2295-7.
Display details
Displayed: 25/9/2021 21:32