Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. TENCER, Tomáš, Peter MILO, Jan HAVELKA, Anna Mária REKEMOVÁ, Dávid ŠÁLKA a Michal VÁGNER. Application of the archaeological prospection in the Czech republic and Slovakia. In KEA - konference environmentální archeologie 2023. 2023.
 2. REKEMOVÁ, Anna Mária, Jan HAVELKA, Peter MILO, Dávid ŠÁLKA, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Archeogeofyzika na Moravě. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2022. 2023.
 3. MILO, Peter, Petar DIMITROV, Mariya MANOLOVA-VOYKOVA, Tomáš TENCER, Beáta MILOVÁ a Michal VÁGNER. Into the Tsar’s residence: geophysical survey of the early medieval Bulgarian capital of Veliki Preslav. ANTIQUITY. ENGLAND: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 2023, roč. 97, č. 391, s. 176-193. ISSN 0003-598X. doi:10.15184/aqy.2022.174.
 4. TENCER, Tomáš, Peter MILO, Jan HAVELKA, Anna Mária REKEMOVÁ, Dávid ŠÁLKA a Michal VÁGNER. Magnetic survey in the process of large-scale construction sites. In Tina Wunderlich - Hanna Hadler - Ruth Blankenfeld. ADVANCES IN ON- AND OFFSHORE ARCHAEOLOGICAL PROSPECTION. Proceedings of the 15th International Conference on Archaeological Prospection. Kiel: Kiel University Publishing, 2023. s. 383-385. ISBN 978-3-928794-83-1. doi:10.38072/978-3-928794-83-1/p39.
 5. TENCER, Tomáš, Peter MILO, Jan HAVELKA, Anna Mária REKEMOVÁ, Dávid ŠÁLKA a Michal VÁGNER. Magnetic survey in the process of large-scale construction sites. In Advances in On- and Offshore Archaeological Prospection: Proceedings of the 15th International Conference on Archaeological Prospection. 2023. ISBN 978-3-928794-83-1. doi:10.38072/978-3-928794-83-1.
 6. MILO, Peter, Andrey ALADZHOV, Petar DIITROV, Jan HAVELKA, Maria MANOLOVA VOYKOVA, Beáta MILOVÁ, Anna Mária REKEMOVÁ, Dávid ŠÁLKA, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Pliska and Veliki Preslav: non-invasive research into the urban planning of two early medieval centers. In Tina Wunderlich - Hanna Hadler - Ruth Blankenfeld. ADVANCES IN ON- AND OFFSHORE ARCHAEOLOGICAL PROSPECTION. Proceedings of the 15th International Conference on Archaeological Prospection. Kiel: Kiel University Publishing, 2023. s. 199-202. ISBN 978-3-928794-83-1. doi:10.38072/978-3-928794-83-1/p39.
 7. MILO, Peter, Andrey ALADZHOV, Peter DIMITROV, Marie VOYKOVA-MANOLOVA, Beáta MILOVÁ, Anna Mária REKEMOVÁ, Dávid ŠÁLKA, Jan HAVELKA, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Pliska and Veliki Preslav: non-invasive research into the urban planning of two early medieval centers. In 15th International Conference on Archaeological Prospection, Kiel, March 28 - April 1, 2023. 2023. ISBN 978-3-928794-83-1.
 8. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ, Jana ČERNOCKÁ a Peter MILO. Středověk (jinak) trvá #21 Z paměti země. Skrytá bohatství bulharské Plisky (feat. Peter Milo). In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
 9. 2022

 10. MILO, Peter, Michal VÁGNER, Tomáš TENCER a Igor MURÍN. Application of Geophysical Methods in Archaeological Survey of Early Medieval Fortifications. Remote Sensing. Switzerland: MDPI, 2022, roč. 14, č. 10, s. 1-30. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs14102471.
 11. MILO, Peter, Jan HAVELKA, Anna Mária REKEMOVÁ, Dávid ŠÁLKA, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Archeogeofyzikální průzkum na Moravě v roce 2021. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2021. 2022.
 12. MILO, Peter, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Igor MURÍN. Dolní Věstonice – Vysoká zahrada: an Integrated Geophysical Survey of an Early Medieval Fortified Settlement. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). Archeologické centrum Olomouc, 2022, roč. 13, č. 1, s. 53-61. ISSN 1804-848X. doi:10.24916/iansa.2022.1.5.
 13. HAVELKA, Jan a Peter MILO. Geofyzikální průzkum opevněných přemyslovských center na Moravě. Archaeologia Historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 7-37. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2022-1-1.
 14. TENCER, Tomáš, Peter MILO, Jindřich HLAS, Michal ZEZULA, Dávid ŠÁLKA, Jan HAVELKA a Michal VÁGNER. Large infrastructure constructions - an integration of archaeogeophysical prospection into the development-led archaeology in the Czech republic. In 28th EAA Annual Meeting in Budapest. 2022.
 15. MILO, Peter, Petr HRUBÝ, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Optimalizovaná archeologická predikce v procesu přípravy staveb velkého rozsahu 2. 2022.
 16. JÍLEK, Jan, Martin GOLEC, Petr BEDNÁŘ, Miloslav CHYTRÁČEK, David VÍCH, Tomáš ZAVORAL, Zuzana MÍROVÁ, Libor PETR, Jaromír KOVÁRNÍK, Peter MILO a Lukáš KUČERA. The oldest millet herbal beer in the Europe? The ninthcentury BCE bronze luxury bucket from Kladina,Czech Republic. Archaeometry. Oxford: Wiley-Blackwell, 2022, roč. 64, č. 2, s. 454-467. ISSN 0003-813X. doi:10.1111/arcm.12711.
 17. 2021

 18. RAJNA, Šošić-Klindžić, Meyer CORNELIUS, Peter MILO, Tomáš TENCER, Kalafatić HRVOJE a Šiljeg BARTUL. All Round : Workflow for the Identification of Neolithic Enclosure Sites of the Sopot Culture in Eastern Slavonia (Croatia). ArcheoSciences. 2021, roč. 45, č. 1, s. 123-126. ISSN 1960-1360. doi:10.4000/archeosciences.8980.
 19. MILO, Peter, Béla Miklós SZŐKE, Tomáš TENCER, Ágnes RITOÓK, Katalin GERGELY a Michal VÁGNER. Infra civitatem Priwinae : Geophysical Survey of the Early Medieval Centre of Mosapurc/Zalavár. Slovenská archeológia. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2021, roč. 69, č. 2, s. 359-386. ISSN 1335-0102. doi:10.31577/slovarch.2021.69.15.
 20. MACHÁČEK, Jiří, Stefan EICHERT, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Radek MĚCHURA, Peter MILO a Mathias MEHOFER. Lány – ein Produktionsort gegossenener Bronzen der Spätawarenzeit in der awarisch-slawischen Kontaktzone des unteren Thayatals. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Profi Press s.r.o., 2021, roč. 72, č. 2, s. 365-416. ISSN 0001-5210. doi:10.1556/072.2021.00014.
 21. HRUBÝ, Petr, Matěj KMOŠEK, Romana KOČÁROVÁ, Martin KOŠŤÁL, Karel MALÝ, Peter MILO, Jakub TĚSNOHLÍDEK a Jiří UNGER. Mediaeval mining centre of Buchberg on Bohemian–Moravian Highlands. Metal production in The Kingdom of Bohemia (13th-14th centuries). Památky archeologické. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2021, roč. 112, -, s. 333-384. ISSN 0031-0506. doi:10.35686/PA2021.7.
 22. MILO, Peter a Michal VÁGNER. Prospections géophysiques au Porrey, à la Chaume, à la Terrasse, au Verger, et à la Pâture du Couvent. In Guichard, Vincent. Rapport annuel 2020 du programme quadriennal de recherche 2017-2020 sur le Mont Beuvray : Synthése. Bibracte: Bibracte, 2021. s. 35-48. ISBN 978-2-490601-08-0.
 23. MILO, Peter a Jan HAVELKA. Rokytná : non-invasive research into the settlement structure of an early medieval centre. Archaeologia Historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 7-25. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2021-1-1.
 24. PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela a Peter MILO. Using geophysical survey as a tool for resolving issues of the structure of the builtup area of the early medieval centre at Pohansko near Břeclav, Czech Republic. Archaeological Prospection. Wiley, 2021, roč. 28, č. 4, s. 405-417. ISSN 1075-2196. doi:10.1002/arp.1811.
 25. 2020

 26. MILO, Peter. Early Medieval hillforts and the possibilities of their investigation by geophysical methods. Archaeologia Historica Polona. 2020, roč. 27, č. 1, s. 7-26. ISSN 1425-3534. doi:10.12775/AHP.2019.001.
 27. VAJSOV, Ivan, Peter MILO, Christian CANKOV, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Geofizični izsledovanija i aerofotozasnemane na obekt Durankulak-Nivata. In Hristo Popov. Arkheologicheski otvori i razkopki prez 2019 г./ Archaeological discoveries and excavations in 2019. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2020. s. 340-343. ISSN 1313-0889.
 28. MILO, Peter, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Jaroslav PEŠKA. Geomagnetický průzkum v Seloutkách – „Na Šťastných“ v roce 2019. In Golec, Martin; Fojtík, Pavel. Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2020. s. 183-188. Archaeologica Olomucensia – Tomus V. ISBN 978-80-88278-64-1.
 29. MILO, Peter, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Igor MURÍN. Geophysical Survey of the Hillfort Staré Zámky near Brno-Líšeň, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica : Natural Sciences in Archaeology (IANSA). Archeologické centrum Olomouc, 2020, roč. 11, č. 2, s. 183-195. ISSN 1804-848X.
 30. ROSEMANN, Urs, Peter MILO, Till SONNEMANN, Christoph BUSER, Mario RANZINGER, Hans SÜTTERLIN, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Geophysikalische Prospektion 2019 in Augusta Raurica. Muttenz: Medienmacher AG, 2020. 22 s. Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 41. ISBN 978-3-7151-3041-5.
 31. GOLÁŇOVÁ, Petra, Mária HAJNALOVÁ, Lenka LISÁ, Peter MILO, Libor PETR, Markéta FRÁNKOVÁ, Jan KYSELA, Patrik G FLAMMER, Romana KOČÁROVÁ a Peter BARTA. Investigating the complex story of one ditch — A multidisciplinary study of ditch infill provides insight into the spatial organisation within the oppidum of Bibracte (Burgundy, France). PLoS ONE. 2020, roč. 15, č. 4, s. 1-32. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0231790.
 32. MANGEL, Tomáš, Peter MILO, Tomáš TENCER a Tereza JOŠKOVÁ. New findings about the arrangement of internal buildings in La Téne quadrangular enclosures in Bohemia based on the example of the site of Markvartice, East Bohemia. Archeologické rozhledy. AV ČR, Archeologický ústav, 2020, roč. 72, č. 3, s. 427-449. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2020.15.
 33. MILO, Peter. Prospections géophysiques aux Grandes Portes, a la Terrasse et a la Chaume. In Guichard, Vincent. Rapport annuel 2019 du programme quadriennal de recherche 2017-2020 sur le Mont Beuvray : Synthése. Bibracte: Bibracte, 2020. s. 67-76. ISBN 978-2-490601-03-5.
 34. SANCHEZ, Christelle, Michel DABAS, Peter MILO, Amélie QUIQUEREZ a Matthieu THIVET. Récolement de la documentation géophysique sur l’oppidum de Bibracte. In Guichard, Vincent. Rapport annuel 2019 du programme quadriennal de recherche 2017-2020 sur le Mont Beuvray : Synthése. Bibracte: Bibracte, 2020. s. 61-66. ISBN 978-2-490601-03-5.
 35. MILO, Peter, Július VAVÁK, Michal VÁGNER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Igor MURÍN a Tomáš TENCER. Svätý Jur-Hillfort Neštich – new insights on the settlement and fortification of the early medieval hillfort. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2020, roč. 67, č. 1, s. 103-127. ISSN 0560-2793. doi:10.31577/szausav.2020.67.5.
 36. DRNOVSKÝ, Pavel, Peter MILO a Tomáš TENCER. Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : Analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Archaeologia Historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 123-139. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2020-1-5.
 37. 2019

 38. MILO, Peter, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Archeogeofyzikálny prieskum na Morave. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2018, 24.4.2019, Brno. 2019.
 39. HRUBÝ, Petr, Peter MILO, Kryštof DERNER a Jiří CRKAL. Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby. Archaeologia Historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 887-923. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-2-17.
 40. MACHÁČEK, Jiří, Peter MILO, Wolfgang BREIBERT, Petr DRESLER, Stefan EICHERT, Anna PANKOWSKÁ a Friedel STRATJEL. Das frühmittelalterliche Hügelgräberfeld von Bernhardsthal. 1. vyd. Krems: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Abteilung Kunst und Kultur, Landessammlungen Niederösterreich, 2019. 144 s. Archäologische Forschungen in Niederösterreich, Neue Folge, Band 7. ISBN 978-3-903150-58-4.
 41. PETŘÍK, Jan, Lenka LISÁ, Petra GOLÁŇOVÁ, Katarína ADAMEKOVÁ, Libor PETR, Mária HAJNALOVÁ a Peter MILO. Geoarchaeology of empty spaces: Bibracte case studies. In International Workshop on Archaeological Soil Micromorphology,Nancy. 2019.
 42. ROSEMANN, Urs, Peter MILO, Till SONNEMANN a Hans SÜTTERLIN. Geophysikalische Prospektion 2018 in Augusta Raurica : Neue Erkenntnisse zu Grienmatt, Kastelen, Obermühle, Schönbühl und Südforum. Muttenz: Medienmacher AG, 2019. 27 s. Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 40. ISBN 978-3-7151-3040-8.
 43. DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 44, č. 1, s. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12.
 44. MILO, Peter, Igor MURÍN, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Non-destructive survey of early medieval ramparts. In Bonsall, James. New Global Perspectives on Archaeological Prospection : 13th International Conference on Archaeological Prospection. 28. August - 1. September 2019, SLigo - Ireland. Oxford: Archeopress Publishing Ltd., 2019. s. 45-46. ISBN 978-1-78969-306-5. doi:10.32028/9781789693072.
 45. MILO, Peter, Igor MURÍN, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Non-destructive survey of early medieval ramparts. In New Global Perspectives on Archaeological Prospection. 13th International Conference on Archaeological Prospection. 28. August - 1. September 2019, SLigo - Ireland. 2019. ISBN 978-1-78969-306-5. doi:10.32028/9781789693072.
 46. GOLÁŇOVÁ, Petra, Mária HAJNALOVÁ, Peter MILO, Lenka LISÁ, Markéta FRÁNKOVÁ, Jan KYSELA, Patrik FLAMMER, Romana KOČÁROVÁ a Libor PETR. What can one ditch tell : multi-proxy analysis at oppidum Bibracte. In Kelti/The Celts/Die Kelten 2019 : 20. international conference The La Tène period in Central Europe, 14.-17.5.2019, Stará Lesná. 2019.
 47. 2018

 48. MILO, Peter, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Archeogeofyzika Brno : výsledky prospekcí. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2017, 19.4.2018, Brno. 2018.
 49. MILO, Peter, Jaroslav PEŠKA, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Die Anwendung der geophysikalischen Prospektion bei großflächigen Rettungsgrabungen auf den Bauten neuer Autobahnen in Tschechischer Republik. In Jahrestagung des Arbeitskreises Geoarchäologie : Anwendung und Weiterentwicklung geoarchäologischer Methoden und Konzepte in der archäologisch-bodendenkmalpflegerischen Praxis und Forschung. 04 bis 06 Mai 2018, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege München. 2018. doi:10.22032/dbt.34521.
 50. MILO, Peter, Jaroslav PEŠKA, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Die Anwendung der geophysikalischen Prospektion bei großflächigen Rettungsgrabungen auf den Bauten neuer Autobahnen in Tschechischer Republik. In Jahrestagung des Arbeitskreises Geoarchäologie : Anwendung und Weiterentwicklung geoarchäologischer Methoden und Konzepte in der archäologisch-bodendenkmalpflegerischen Praxis und Forschung. 04 bis 06 Mai 2018, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege München. 2018. doi:10.22032/dbt.34521.
 51. MILO, Peter, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Die magnetische Revolution in der geophysikalischen Prospektion im östlichen Mitteleuropa. In Past-Present-Future of Archaeological Geophysics, 01. September 2018, Berlin. 2018.
 52. MILO, Peter. Geophysical Prospection in the Early Medieval Archaeology. In Metody geofizyczne w archeologii polskiej - spotkanie V, 21.11.2018, Toruń. 2018.
 53. MILO, Peter. Geophysical Prospection in the Early Medieval Archaeology. In Metody geofizyczne w archeologii polskiej - spotkanie V, 21.11.2018, Toruń. 2018. ISBN 978-83-231-4116-7.
 54. TENCER, Tomáš, Peter MILO, Jaroslav PEŠKA, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Michal VÁGNER. Highways to hell : Archaeogeophysical prospection and development-led archaeology in the Czech republic. In 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5.-8.9.2018, Barcelona. 2018. ISBN 978-80-907270-3-8.
 55. TENCER, Tomáš, Peter MILO, Jaroslav PEŠKA, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Michal VÁGNER. Highways to hell : Archaeogeophysical prospection and development-led archaeology in the Czech republic. In 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5.-8.9.2018, Barcelona. 2018.
 56. MILO, Peter, Petra GOLÁŇOVÁ, Beáta MILOVÁ, Tomáš TENCER, Dorota TENCER a Michal VÁGNER. Into the woods: Interdisciplinary research of the oppidum Bibracte (Mont Beuvray, France). In 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 2018. 2018. ISBN 978-80-907270-3-8.
 57. MILO, Peter, Petra GOLÁŇOVÁ, Beáta MILOVÁ, Tomáš TENCER, Dorota TENCER a Michal VÁGNER. Into the woods: Interdisciplinary research of the oppidum Bibracte (Mont Beuvray, France). In 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 2018. 2018.
 58. HRUBÝ, Petr, Peter MILO, Matěj KMOŠEK, Martin KOŠŤÁL a Karel MALÝ. Metalurgická infrastruktura středověkého důlního centra Buchberg na Českomoravské vrchovině: k poznání produkce stříbra ve státě posledních Přemyslovců. 2018.
 59. MILO, Peter. Prospections géophysiques a la Chaume et aux Grandes Portes. In Vincent Guichard. Rapport intermédiaire 2018 du programme quadriennal de recherche 2017-2020 sur le mont Beuvray. Synthèse. Glux-en-Glenne: Bibracte, 2018. s. 47-58, 22 s. Rapport de recherche. ISBN 978-2-490-60100-4.
 60. TENCER, Tomáš a Peter MILO. The Integration of Archaeogeophysical Prospection in the Rescue Archaeology in Czech Republic. In 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5.-8.9.2018, Barcelona. 2018.
 61. TENCER, Tomáš a Peter MILO. The Integration of Archaeogeophysical Prospection in the Rescue Archaeology in Czech Republic. In 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5.-8.9.2018, Barcelona. 2018. ISBN 978-80-907270-3-8.
 62. 2017

 63. PAŠTEKA, Roman, Stanislav HRONČEK, Martin FELCAN, Peter MILO, Daniel WILKEN a René PUTIŠKA. A new semi-automated interpretation of concave and convex features in digital archaeogeophysical datasets. In Benjamin Jennings; Christopher Gaffney; Thomas Sparrow; Sue Gaffney. AP2017 - 12th International Conference of Archaeological Prospection. 12. vyd. Oxford: The University of Bradford (Archeopress Archaeology), 2017. s. 183-185. ISBN 978-1-78491-677-0.
 64. MILO, Peter. Archaeogeophysical prospection and preventive archaeology in central-east Europe. In 23rd Annual Meeting of The European Association of Archaeologists, August 30th-September 3rd 2017, Maastricht - Limburg - The Netherlands. 2017.
 65. MILO, Peter, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Archeogeofyzika Brno ‐ výsledky prospekcí. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2016. 2017.
 66. MILO, Peter, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Archeogeophysical prospection and preventive archaeology in the Czech and Slovak Republic. In Korobov, D.S. Archeology and Geoinformatics. Moscow: Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, 2017. s. 34-35. ISBN 978-5-94375-219-3.
 67. MILO, Peter, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Archeogeophysical prospection and preventive archaeology in the Czech and Slovak Republic. In Archeology and Geoinformatics. 2017. ISBN 978-5-94375-219-3.
 68. VÁGNER, Michal, Peter MILO a Tomáš TENCER. Archeogeophysical prospection and rescue archaeology in the Czech and Slovak Republic. 2017.
 69. MILO, Peter a Tomáš TENCER. Geofyzikální průzkum lokality Blatnice pod Svatým Antonínkem I pomocí magnetometru. In Zeman, Tomáš. Střední Pomoraví v době římské : svědectví povrchové prospekce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2017. s. 167-171. Archaeologica Olomucensia ; Tomus II. ISBN 978-80-87895-92-4.
 70. MACHOVÁ, Barbora, Klára ŠABATOVÁ, Peter MILO, Richard BÍŠKO a Tomáš TENCER. Identifikace a dokumentace jako základ památkové ochrany pravěkých a raně středověkých nadzemních struktur. 2017.
 71. HÁJEK, Michal, Petr DRESLER, Petra HÁJKOVÁ, Eva HETTENBERGEROVÁ, Peter MILO, Zuzana PLESKOVÁ a Michal PAVONIČ. Long-lasting imprint of former glassworks on vegetation pattern in an extremely species-rich grassland: a battle of species pools on mesic soils. Ecosystems. New York: Springer US, 2017, roč. 20, č. 7, s. 1233-1249. ISSN 1432-9840. doi:10.1007/s10021-017-0107-2.
 72. MILO, Peter. Ökonomisches Potential und soziale Differenzierung ländlicher Siedlungen hinter der östlichen Grenze des Frankenreichs. In Ländliche Siedlungen im Früh- und Hochmittelalter. Aspekte von Macht und Herrschaf. 2017.
 73. MILO, Peter. Prospections géophysiques autour du château de Meauce, Nièvre. In Réunion du conseil scientigiquet et des partenaires scientifiques. 2017.
 74. MILO, Peter. Prospections géophysiques sur le Mont-Beuvray et aux Sources de l’Yonne. In Réunion du conseil scientigiquet et des partenaires scientifiques. 2017.
 75. PETŘÍK, Jan, Michal HLAVICA, Libor PETR, Tomáš CHMELA, Zdeněk SCHENK, Hana LUKŠÍKOVÁ, Peter MILO, Radim VRLA, Petr ODEHNAL, Zdeněk PETRŮJ, Martin PETRŮJ a Petr KOČÁR. Rybník jako součást hospodářství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století. Archaeologica historica. Brno: Muni Press, 2017, roč. 42, č. 2, s. 789-817. ISSN 0231-5823.
 76. MILO, Peter, Tomáš TENCER a František ŽÁK MATYASOWSZKY. The story of two ceramic vessels: geophysical prospection and excavation in the premises of Volkswagen Slovakia. In Jennings, Benjamin; Gaffney, Christopher; Sparrow, Thomas; Gaffney, Sue. AP2017 - 12th International Conference of Archaeological Prospection. 12. vyd. Oxford: The University of Bradford (Archeopress Archaeology), 2017. s. 155-156. ISBN 978-1-78491-677-0.
 77. MILO, Peter, Tomáš TENCER a František ŽÁK MATYASOWSZKY. The story of two ceramic vessels: geophysical prospection and excavation in the premises of Volkswagen Slovakia. In AP2017 - 12th International Conference of Archaeological Prospection. 2017. ISBN 978-1-78491-677-0.
 78. 2016

 79. GOLÁŇOVÁ, Petra, Peter MILO, Arnaud MEUNIER a Jonhattan VIDAL. Approches extensives de la topographie urbaine de Bibracte : avancement des travaux et perspectives. 2016.
 80. MILO, Peter, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Archaeogeophysical prospection at the Department of Archaeology and Museology, Masaryk University. In Metody geofizyczne w archeologii Polskiej 2016, 23.-25. 11. 2016, Wroclaw, Poland. 2016. ISBN 978-83-61416-73-9.
 81. MILO, Peter, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Archeogeofyzika Brno: The Department of Archaeology and Museology, Masaryk University. In Metody geofizyczne w archeologii Polskiej 2016, 23.-25. 11. 2016, Wroclaw, Poland. 2016.
 82. HRUBÝ, Petr, Karel MALÝ a Peter MILO. Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 41, č. 2, s. 391-413. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2016-2-20.
 83. MILO, Peter. Beitrag an der internationalen Konferenz in Bernhardsthal. In Frühmittelalterliche Hügelgräber in Mitteleuropa, Bernhardsthal. 2016.
 84. DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Jan ZEMAN. From Tripod to Hexacopter - Low altitude aerial photography (LAAP) applications at The Department of Archaeology and Museology. In 2nd International Conference of Aerial Archaeology, Rome, 3-5 February 2016. 2016.
 85. ČAMBAL, Radoslav, Peter MILO a Igor MURÍN. Geofyzikálny prieskum mohýl v Dunajskej Lužnej-Nových Košariskách. In Bazovský, Igor. Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej. Zborník SNM Archeológia, Supplementum 11. Bratislava: Slovenské národné múzeum-Archeologické múzeum, 2016. s. 27-34. Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej. Zborník SNM Archeológia, Supplementum 11. ISBN 978-80-8060-383-0.
 86. PÁNISOVÁ, Jaroslava, Igor MURÍN, Roman PAŠTEKA, Jana HALIČKOVÁ, Peter BRUNČÁK, Vladimír POHÁNKA, Juraj PAPČO a Peter MILO. Geophysical fingerprints of shallow cultural structures from microgravity and GPR measurements in the Church of St. George, Svätý Jur, Slovakia. Journal of Applied Geophysics. Amsterdam: Elsevier, 2016, roč. 127, č. 1, s. 102-111. ISSN 0926-9851. doi:10.1016/j.jappgeo.2016.02.009.
 87. BAJER, Aleš, Richard BÍŠKO, Miroslav DEJMAL, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Jana MAZÁČKOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Miroslav PLAČEK, Klára ŠABATOVÁ, Jakub TĚSNOHLÍDEK, David ZIMOLA, Alena ŽAHOURKOVÁ a Petr HEJHAL. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2016. 247 s. ISBN 978-80-86382-52-4.
 88. BAJER, Aleš, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Miroslav DEJMAL, Jana MAZÁČKOVÁ, Klára ŠABATOVÁ, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Lenka LISÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Jan PETŘÍK, Miroslav PLAČEK, Michal RYBNÍČEK, Michal VÁGNER a David ZIMOLA. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. 2016.
 89. MACHÁČEK, Jiří, Ernst LAUERMANN, Peter MILO a Friedel STRATJEL. KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.14.01. Fundberichte aus Österreich. Wien: Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., 2016, roč. 53, č. 1, s. 197-198. ISSN 0429-8926.
 90. BREIBERT, Wolfgang, Raphael LAMPL, Peter MILO a Martin OBENAUS. KG Wolfshoferamt, MG Leonard am Hornerwald, Mnr. 12056.14.01. Fundberichte aus Österreich. Wien: Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., 2016, roč. 53, č. 1, s. 243-244. ISSN 0429-8926.
 91. MILO, Peter. Les prospections géophysiques systématiques. Bibracte. Glux-en-Glenne: Bibracte, 2016, Neuveden, č. 2016, s. 25-40. ISSN 1281-430X.
 92. BÍŠKO, Richard, Kateřina ČERVENÁ, Peter MILO a Jan PETŘÍK. Nový halštatský areál Suchohrdly „U Hájkova mlýna“ v mikroregionálním kontextu. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 47-70. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2016-1-3.
 93. MILO, Peter. Prospections géophysiques au Parc aux Chevaux, á PC1, aux Hébergeages, au Champlain et aux Sources de l’Yonne. In Vincent Guichard. Programme quadriennal 2013-1016 de recherche sur le mont Beuvray, rapport annuel 2016, synthèse. Glux-en-Glenne: Bibracte, 2016. s. 21-40. Rapport de recherche. ISBN 978-2-909668-91-8.
 94. 2015

 95. GOJDA, Martin, Jan HLADKÝ, Jiří JANÁL, Milan JANČO, Peter MILO, Lenka LISÁ, Jan PETŘÍK a Lubomír PROKEŠ. Archeologický průzkum památek zahradního umění. Praha: Národní památkový ústav, 2015. 99 s. odborné a metodické publikace 59. ISBN 978-80-7480-030-6.
 96. MILO, Peter. Bernhardsthal im Frühmittelalter. Die entwicklung der besiedlung im Kontext der archäologischen Forschung am Zusammenfluss von March und Thaya. In Bernhardsthal, Gastvortrag 2015. 2015.
 97. MILO, Peter. Cena rektora MU za významný tvůrčí čin. Masarykova univerzita Brno, 2015.
 98. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Die archäologische Erforschung des Fundorts Kostice-„Zadní hrúd“. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Thaya und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 84-114. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
 99. MILO, Peter. Ergänzende geomagnetische Untersuchungen an den „Burgwallwiesen” und auf der Wüstung Wierigsdorf. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 216-218. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
 100. MILO, Peter. Frühmittelalterarchäologie im Mitteldonauraum. Wie kann Geophysik helfen? In 50 JAHRE ARCHÄOLOGIE IN THUNAU Zur Situation eines österreichischen Langzeitprojektes 27. Oktober - 30. Oktober 2015. Tagung im MAMUZ Museum Mistelbach. 2015.
 101. MILO, Peter, Jan ZEMAN a Martin KUČA. Geofyzikální průzkum lengyelského rondelu v Milovicích, okr. Břeclav. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 55-67. ISSN 1805-918X.
 102. MILO, Peter. Geophysikalische Untersuchungen im Dyjetal. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 64-84. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
 103. MILO, Peter. Haus, Hof und Dorf im frühmittelalterlichen Mitteleuropa. In AK Mittelalter, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, UNI Wien, Franz Klein Gasse 1, 1190 Wien. 2015.
 104. KOVÁČOVÁ, Lucia, Branislav KOVÁR a Peter MILO. Hradisko Pružina-Mesciská a jeho okolie. In Jencík, Peter; Struhár, Vítazoslav. Hradiská - Svedkovia dávnych čias. Zborník odborných príspevkov o hradiskách a ich obyvateloch. Dolná Mariková: Občianske združenie Hradiská, 2015. s. 175-185. ISBN 978-80-972186-0-7.
 105. MILO, Peter, Jan ZEMAN, Martin BARTÍK a Martin KUČA. Late Neolithic circular enclosures. Never entirely uncovered. Archaeologia Polona. Wroclaw, Warszawa: Zaklad Narodowy Im. Ossolinskich, 2015, roč. 53, č. 1, s. 323-328. ISSN 0066-5924.
 106. MILO, Peter, Jan ZEMAN, Martin BARTÍK a Martin KUČA. Late Neolithic circular enclosures. Never entirely uncovered. 2015.
 107. MILO, Peter, Petra GOLÁŇOVÁ, Jiří GRÜNSEISEN, Branislav KOVÁR, Arnaud MEUNIER, Igor MURÍN, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Jan ZEMAN. On the trail of Caesar and Vercingetorix: survey in the Bibracte oppidum, Mont Beuvray (France). In 11th International Conference on Archaeological Prospection, 15–19 September 2015, Warsaw, Poland. 2015.
 108. MILO, Peter, Petra GOLÁŇOVÁ, Jiří GRÜNSEISEN, Branislav KOVÁR, Arnaud MEUNIER, Igor MURÍN, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Jan ZEMAN. On the trail of Caesar and Vercingetorix: survey in the Bibracte oppidum, Mont Beuvray (France). Archaeologia Polona. Wroclaw; Warszawa: Zaklad Narodowy Im. Ossolinskich, 2015, roč. 53, č. 1, s. 319-323. ISSN 0066-5924.
 109. MILO, Peter. Prospections géophysiques á la Côme Chaudron, á la Pâture du Couvent, au Porrey et á la Chaume. In Guichard, V.; Paris, P. Programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray. Rapport intermédiaire 2015. Glux-en-Glenne: Bibracte, 2015. s. 21-36. ISBN 978-2-909668-83-3.
 110. MILO, Peter. Prospections géophysiques á la Côme Chaudron, á la Pâture du Couvent, au Porrey et á la Chaume (2015). In Programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray (2015). 2015.
 111. MILO, Peter, Martin KUČA a Jan ZEMAN. Průzkum mladoneolitického rondelu v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 65-76. ISSN 1805-918X.
 112. PETŘÍK, Jan, Libor PETR, Klára ŠABATOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Hana LUKŠÍKOVÁ, Alena DOHNALOVÁ, Leona CHADIMOVÁ, David BLAŠKO a Peter MILO. Reflections of Prehistoric and Medieval human activities in floodplain deposits of the Únanovka Stream, South Moravia, Czech Republic. Zeitschrift für Geomorphologie. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 2015, roč. 59, č. 3, s. 393-412. ISSN 0372-8854. doi:10.1127/zfg/2015/0167.
 113. PAŠTEKA, Roman, Peter MILO, David KUŠNIRÁK, Tina WUNDERLICH, Dennis WILKEN, René PUTIŠKA, Jozef URMINSKÝ, Juraj PAPČO a Igor MURÍN. Role of regularized derivatives in magnetic edge mappers evaluation. Archaeologia Polona. Wroclaw; Warszawa: Zaklad Narodowy Im. Ossolinskich, 2015, roč. 53, č. 1, s. 567-571. ISSN 0066-5924.
 114. 2014

 115. MILO, Peter. Cena děkana FF MU za významný tvůrčí čin. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2014.
 116. PÁNISOVÁ, Jaroslava, Jana HALIČKOVÁ, Peter BRUNČÁK, Roman PAŠTEKA, Vladimír POHÁNKA, Juraj PAPČO a Peter MILO. Detecting Shallow Medieval Features in the Church of St. George, Slovakia. In Near Surface Geoscience 2014 – 20th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Athens, Greece, 14-18 September 2014. New York, USA: Curran Associates, Inc., 2014. s. 149-153. ISBN 978-94-6282-027-2.
 117. MILO, Peter. Die ländliche Siedlungsweise im frühmittelalterlichen Mitteleuropa. Der Osten und der Westen: Ähnlichkeiten und Unterschiede. In COLLOQUIUM PRAEHISTORICUM, Vorträge der Vor- und Frühgeschichte (Institut für Archäologische Wissenschaften) im Wintersemester 2014/2015, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2014.
 118. MILO, Peter. Dom, dvor a sídlo vo včasnom stredoveku. Vývoj a štruktúra rurálnych osád na území strednej Európy. In 80. kulatý stůl, Ústav pro archeologii FF UK v Praze. 2014.
 119. MILO, Peter. Early Medieval Slavic Archaeology. How can Geophysics help? In EAA Conference2014 in Istanbul. 2014.
 120. KREMPEL, Guido a Peter MILO. Excavaciones del altar 11 de Ch´anal: su contexto y registro epigráfico. In Kováč, Milan; Drápela, Tomáš. Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. Bratislava – Nueva Guatemala de la Asunc: Institutio Eslovaco de Arquelogia e Historia, 2014. s. 93-100. Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. ISBN 978-80-89704-02-6.
 121. KOVÁČ, Milan, Jorge MENDEZ a Peter MILO. Excavaciones en la Plaza de las Rocas, Grupo H Norte. In Kováč, Milan; Alvarado Najarro, Silvia; Medina, Miguel. Nuevas excavaciones en Uaxactun 5. Temporada 2013. Bratislava – Nueva Guatemala de la Asunc: Institutio Eslovaco de Arquelogia e Historia, 2014. s. 153-162. Nuevas excavaciones en Uaxactun 5. ISBN 978-80-89704-00-2.
 122. MILO, Peter. Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2014. 702 s. Studien zur Archäologie Europas 21. ISBN 978-3-7749-3840-3.
 123. MILO, Peter. Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Westen versus Osten: Ethnische, soziale und ökonomische Deutung der Siedlungsstrukturen. In 8. Deutscher Archäologiekongress in Berlin, 06.–10. Oktober 2014, Sektion für slawische Archäologie. 2014.
 124. TENCER, Tomáš, Peter MILO, Michal VÁGNER, Jiří GRÜNSEISEN a Petr DRESLER. Geoprostorová archeologie. Masarykova univerzita, 2014. 100 s. plně e-learningový kurz.
 125. MACHÁČEK, Jiří, Wolfgang BREIBERT, Petr DRESLER, Ernst LAUERMANN, Peter MILO, Martin OBENAUS, Friedl STRATJEL a Klára ŠABATOVÁ. KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.13.02. Fundberichte aus Österreich. Wien, 2014, roč. 52, č. 1, s. 204-205. ISSN 0429-8926.
 126. VOSTROVSKÁ, Ivana, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Peter MILO. LBK houses and settlement: an example of geophysical and geo- archaeological survey from ‘Sutny’ at Těšetice-Kyjovice (Czech Republic). In 8. Deutscher Archäologiekongress. 2014.
 127. DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ a Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.
 128. MILO, Peter. Programa de geofísica. In Kováč, Milan; Alvarado Najarro, Silvia; Medina, Miguel. Nuevas excavaciones en Uaxactun 5. Temporada 2013. Bratislava – Nueva Guatemala de la Asunc: Institutio Eslovaco de Arquelogia e Historia, 2014. s. 395-430. Nuevas excavaciones en Uaxactun 5. ISBN 978-80-89704-00-2.
 129. MILO, Peter. Prospections géophysiques au Champlain, á la Côme Chaudron, á PC2, aux Vergers et á la Chaume. In Guichard, V.; Paris, P. Programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray. Rapport intermédiaire 2014. Glux-en-Glenne: Bibracte, 2014. s. 27-42, 19-45, 43 s. ISBN 978-2-909668-83-3.
 130. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER, Peter MILO a Jan ZEMAN. Prospekce krajiny dolního Podyjí a Pomoraví. In Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT, Opava 14.10.2014-16.10.2014. 2014.
 131. MILO, Peter. Tz´ibatnah: Programa de geofísica. In Kováč, Milan; Drápela, Tomáš. Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. Bratislava – Nueva Guatemala de la Asunc: Institutio Eslovaco de Arquelogia e Historia, 2014. s. 145-148. Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. ISBN 978-80-89704-02-6.
 132. 2013

 133. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER a Peter MILO. Archeologický výzkum raně středověkého sídliště Kostice – Zadní hrúd v letech 2009–2011. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 735-775. ISSN 0323-1267.
 134. MILO, Peter. Capítulo XVIII. Programa de geofísica (Operación 17). In Kováč, Milan; Arredondo Leiva, Ernesto. Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010. Bratislava – Nueva Guatemala de la Asunc: Institutio Eslovaco de Arquelogia e Historia, 2013. s. 672-716. Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. ISBN 978-80-970516-9-3.
 135. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Ernst LAUERMANN, Peter MILO a Friedel STRATJEL. Das neu entdeckte Hügelgräberfeld in Bernhardsthal/ Föhrenwald-Pfoarwiesn im Kontext der archäologischen Forschung am Zusammenfluss von March und Thaya. In Lauerman, Ernst; Trebsche, Peter. Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie. Asparn / Zaya: Urgeschichte museum Niederösterreich Asparn / Zaya, 2013. s. 76-80. ISBN 3-85460-280-4.
 136. MILO, Peter. Geofyzikálne prieskumy včasnostredovekých sídliskových lokalít na dolnom Podyjí. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 706-734. ISSN 0323-1267.
 137. HLADÍK, Marek, Peter MILO, Tomáš TENCER a Jan ZEMAN. Geofyzikálny prieskum sídliskových štruktúr v Moravskej Novej Vsi, okr. Břeclav. In Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. 2013. ISBN 978-80-87311-43-1.
 138. HLADÍK, Marek, Peter MILO, Tomáš TENCER a Jan ZEMAN. Geofyzikálny prieskum sídliskových štruktúr v Moravskej Novej Vsi, okr. Břeclav. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 131-136. ISBN 978-80-87311-43-1.
 139. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO a Friedel STRATJEL. KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal. Fundberichte aus Österreich. Wien, 2013, roč. 51, č. 1, s. 186-187. ISSN 0429-8926.
 140. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO a Friedel STRATJEL. LLS jako součást komplexní archeologické prospekce v zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Gojda, Martin; John, Jan et al. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny = Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape. 1. vyd. Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 111-126. ISBN 978-80-261-0194-9.
 141. MILO, Peter. Neolithic settlement at Těšetice-Kyjovice (Czech Republic) : Magnetic survey and archaeological excavations. In Wolfgang Neubauer, Immo Trinks, Roderick B. Salisbury, Christina Einwögerer. Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference - Vienna May 29th - June 2th 2013. Mattersburg: Austrian Academy of Sciences Press, 2013. s. 4-6. ISBN 978-3-7001-7459-2.
 142. MILO, Peter. Neolithic settlement at Těšetice-Kyjovice (Czech Republic) : Magnetic survey and archaeological excavations. In Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference - Vienna May 29th - June 2th 2013. 2013.
 143. GREGOR, Miloš, Jana HLAVATÁ, Milan KOVÁČ, Branislav KOVÁR a Peter MILO. Prírodné vedy a výskum starých Mayov. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2013, roč. 52, č. 1, s. 141-158. ISSN 0001-592X.
 144. MILO, Peter. Prospections géophysiques au Parc aux Chevaux, á la Côme Chaudron, á la Terrasse et au Porrey. In Guichard, V.; Paris, P. Programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray. Rapport intermédiaire 2013. Synthèse.Référentiel analytique. Bibracte: Bibracte, 2013. s. 35-86. ISBN 978-2-909668-78-9.
 145. MILO, Peter. Prospections géophysiques au Parc aux Chevaux, á la Côme Chaudron, á la Terrasse (2013) et au Porrey. In Programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray. 2013.
 146. BÍŠKO, Richard, Peter MILO a Jan PETŘÍK. Průzkum hradiska Suchohrdly "Deblínek" v povodí říčky Únanovky. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 39-49. ISSN 1805-918X.
 147. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Raně středověké lokality Kostice – Zadní hrúd a Kostice – Louky od Břeclavska. Drobnohled povrchové, geofyzikální a letecké prospekce. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 95-99. ISBN 978-80-87311-43-1.
 148. MILO, Peter. Sídliská a sídliskové objekty na lokalite Těšetice-Kyjovice „Sutny" z pohľadu geomagnetického prieskumu. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 71-91. ISSN 1805-918X.
 149. MILO, Peter. To the problem of settlement structure identification in magnetic data. In Wolfgang Neubauer, Immo Trinks, Roderick B. Salisbury, Christina Einwögerer. Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference - Vienna May 29th - June 2th 2013. Mattersburg: Austrian Academy of Sciences Press, 2013. s. 297-300. ISBN 978-3-7001-7459-2.
 150. MILO, Peter. To the problem of settlement structure identification in magnetic data. In Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference - Vienna May 29th - June 2th 2013. 2013.
 151. MILOVÁ, Beáta a Peter MILO. Včasnostredoveké mohylové pohrebisko v Trenčíne – Kubrej. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2013, Neuveden, č. 1, s. 172-173. ISSN 0231-925X.
 152. 2012

 153. VOSTROVSKÁ, Ivana, Peter MILO a Eliška KAZDOVÁ. LBK houses and settlement area: a geophysical survey of "Sutny" in Těšetice-Kyjovice, Czech Republic. In Early farmers: the view from Archaeology and Science. Cardiff. 2012.
 154. MILO, Peter a Petra GOLÁŇOVÁ. Prospections géophysiques dans le secteur de la Côme Chaudron et sur la Chaume. In Durost, S.; Giudicelli, M.; Paris, P. Programme de recherche sur le Mont Beuvray. Rapport annuel 2012. Synthese. Glux-en-Glenne: Bibracte - Établissement Public de Coopération Culturelle, 2012. s. 291-306. ISBN 978-2-909668-75-8.
 155. MILO, Peter a Petra GOLÁŇOVÁ. Prospections géophysiques dans le secteur de la Côme Chaudron et sur la Chaume. In Programme de recherche sur le Mont Beuvray 2012. 2012.
 156. MATEICIUCOVÁ, Inna, Marek VLACH, Jakub MATOUŠEK, Peter MILO a Tomáš TENCER. Surface survey and geophysical prospection in the micro-region of Tell Arbid, NE Syria : a preliminary report. In Matthews, Roger; Curtis, John. Proceedings of the 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), London, April, 12th-16th 2010. 1. vyd. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012. s. 17-32. ISBN 978-3-447-06686-0.
 157. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, s. 340-344. ISSN 0449-0436.
 158. 2011

 159. MILO, Peter, Milan KOVÁČ a Branislav KOVÁR. Archaeogeophysical measuring in the jungle of Guatemala - Project Uaxactún. In Mahmud G. Drahor, Meric A. Berge. Archaeological Prospection. 9th International Conference on Archaeological Prospection. Izmir: Archaeology and Art Publications, 2011. s. 120-122. ISBN 978-605-396-155-0.
 160. MILO, Peter, Milan KOVÁČ a Branislav KOVÁR. Archaeogeophysical measuring in the jungle of Guatemala - Project Uaxactún. In Archaeological Prospection. 9th International Conference on Archaeological Prospection. 2011.
 161. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen an der unteren Thaya nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn? In System of Land Use and Settlement Structures as a Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Societies in Eastern Central Europe, Panská Lhota 11. – 14. 10. 2010. 2011.
 162. MILO, Peter, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Geopysical prospection at the Břeclav - Pohansko stronghold. In Macháček, Jiří - Ungerman, Šimon. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. s. 79-88. ISBN 978-3-7749-3730-7.
 163. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Kostice - Zadní hrúd v roce 2010. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2011, roč. 47, č. 50, s. 291-296. ISSN 0449-0436.
 164. KUČA, Martin, Milan VOKÁČ, Peter MILO a Pavel ŠKRDLA. Rondel na neolitickém sídlišti u Mohelna na jihozápadní Moravě. In Popelka, Miroslav; Šmidtová, Renata. Praehistorica XXIX. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2011. s. 213-227. ISBN 978-80-246-1846-3.
 165. MILOVÁ, Beáta, Peter MILO a Tomáš TENCER. Slavic burial mounds in Trenčín - Kubra, Slovakia. Magnetic prospection and archaeological excavation. In Archaeological Prospection. 9th International Conference on Archaeological Prospection. 2011.
 166. MILOVÁ, Beáta, Peter MILO a Tomáš TENCER. Slavic burial mounds in Trenčín - Kubra, Slovakia. Magnetic prospection and archaeological excavation. In Mahmud G. Drahor, Meric A. Berge. Archaeological Prospection. 9th International Conference on Archaeological Prospection. Izmir: Archaeology and Art Publications, 2011. s. 174-176. ISBN 978-605-396-155-0.
 167. 2010

 168. KOVÁR, Branislav a Peter MILO. Fyzika a výskum starých Mayov. 1. vyd. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút, 2010. 2 s. Historická revue 10, 2010. ISSN 1335-6550.
 169. MILO, Peter. Geophysikalische Untersuchungen in Mosaburg/Zalavár. In Mosaburg/Zalavár a Karoling kortól a török kor végéig. 2010.
 170. MILO, Peter. Lineare Strukturen (Pfostenreihen, Rinnen, Gräben) im frühmittelalterlichen ländlichen Siedlungswesen Mitteleuropas. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2010. s. 75-111, 787-790, 37 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
 171. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 188-191. ISSN 0449-0436.
 172. 2009

 173. MILO, Peter. Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk. Prínos pre archeológiu alebo strata času ? In DRESLER, P., MĚŘÍNSKÝ, Z.: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 38-54, 18 s. ISBN 978-80-210-4971-0.
 174. ŠEŠULKA, Vojtěch a Peter MILO. Geological Interpretation of Magnetic Prospecting at the site Těšetice-Kyjovice (Czech Republic). In International Conference on Earth Science & Technology. Yogyakarta. Indonesia. 2009. ISBN 978-979-17549-4-1.
 175. MILO, Peter, László LICHTENSTEIN, Zoltán RÓZSA, Tomáš TENCER, Zoltán FEKETE a Marek VLACH. Geophysical Survey at archaeological site Kaszaper, Békés County, Hungary. ArcheoSciences. 2009, roč. 33, č. 1, 2 s. ISSN 1960-1360.
 176. MATEICIUCOVÁ, Inna, Peter MILO, Tomáš TENCER a Marek VLACH. Geophysical Survey at archaeological sites in north-eastern Syria. ArcheoSciences. Rennes: Presses Universitaires Rennes, 2009, roč. 33, č. 1, s. 111-113. ISSN 1960-1360.
 177. ŠEŠULKA, Vojtěch a Peter MILO. Vliv geologické stavby na magnetická měření na lokalitě Sutny u Těšetic-Kyjovic. In Moravskoslezské paleozoikum 2009. 2009.
 178. 2008

 179. MILO, Peter a Eliška KAZDOVÁ. Geofyzikálna prospekcia na lokalite Těšetice-Kyjovice "Sutny". In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2007. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008. s. 177-189. ISBN 978-80-89315-06-2.
 180. DRESLER, Petr, Peter MILO a Vojtěch ŠEŠULKA. Geofyzikální měření na lokalitě "Sutny" u Těšetic-Kyjovic. Ve službách archeologie 1/2008. Brno, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 41-47. ISSN 1802-5463.
 181. 2007

 182. HENNING, Joachim, Matej RUTTKAY, Eyub EYUB, Peter BEDNÁR, Eva FOTTOVÁ, Peter MILO, Ján TIRPÁK a Monika KOPČEKOVÁ. Archaeological research and geophysical exploration at the early medieval fortified settlement in Majcichov and other sites. Študijné Zvesti AÚSAV. Nitra, 2007, roč. 41, č. 1, s. 56-58. ISSN 1802-128X.
 183. RUTTKAY, Matej, Joachim HENNING, Mário BIELICH, Eyub EYUB a Peter MILO. Geofyzikálne merania na včasnostredovekých hradiskách. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku. 2007, roč. 2005, č. 1, s. 170-171, 266, 3 s. ISSN 0231-925X.
 184. HENNING, Joachim, Matej RUTTKAY, Eyub EYUB a Peter MILO. Geofyzikálny prieskum a archeologický výskum na hradiskách v Majcichove a Pobedime. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2005. Nitra, 2007.
 185. HENNING, Joachim, Todor BALABANOV, Peter MILO a Daniel ZIEMANN. Khan Omurtag´s stone palace of AD 822: a modernized eighth century timber fort. In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 2: Byzantium, Pliska and the Balkans, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. 434-440, 8 s. ISBN 978-3-11-018358-0.
 186. DRESLER, Petr, Peter MILO a Vojtěch ŠEŠULKA. Magnetic prospection of the rampart of the early medieval hill-fort Pohansko by Břeclav, Czech republic. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra, 2007, roč. 41, č. 1, s. 142-144. ISSN 0560-2793.
 187. MILO, Peter. Sídliskové nálezy lužianskej skupiny z Lužianok. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2005. Nitra, 2007.
 188. HENNING, Joachim a Peter MILO. The early medieval boyar courtyard of Strumba near Shumen. In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 2: Byzantium, Pliska and the Balkans, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. 441-446. ISBN 978-3-11-018358-0.
 189. MILO, Peter a Beáta ČERNICKÁ. Záchranný výskum na ploche bývalého hospodárskeho dvora v Lužiankach. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2005. Nitra, 2007, s. 145.
 190. 2006

 191. RUTTKAY, Matej, Joachim HENNING, Eva FOTTOVÁ, Eyub EYUB, Peter MILO a Ján TIRPÁK. Hradiská v Majcichove a Pobedime. Geofyzikálny prieskum a archeologický výskum včasnostredovekých opevnených areálov na juhozápadnom Slovensku. In Ve službách archeologie 7. Brno, 2006. s. 93-112. ISSN 1802-128X.
 192. ČERNICKÁ, Beáta a Peter MILO. Sídliskové nálezy z katastra obce Alekšince. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004. Nitra, 2006, s. 56.
 193. 2005

 194. HENNING, Joachim a Peter MILO. Geofyzikálne prieskumy na rôznych typoch včasnostredovekých lokalít: sídlisko, hradisko, pohrebisko. In Ve službách archeologie 6. Brno, 2005. s. 139-150. ISSN 1802-128X.
 195. MILO, Peter a Joachim HENNING. Magnetic survey of an early medieval building compound in “Strumba” near Shumen, Bulgaria. In Proceedings, Extended Abstracts -6th International Conference on Archaeological Prospection, Rome, Italy September 14-17, 2005, S. Piro (ed.). Roma, 2005. s. 352-356, 6 s. ISBN 88-902028-0-7.
 196. 2004

 197. MILO, Peter, Radovan MLATEC, František ŽÁK a Marián ŽEMLA. Rekonštrukcia krajiny a osídlenia horného Požitavia v neolite a staršom eneolite. In Acta archaeologica Opaviensia 1. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 21 pracovního setkání specialistů na výzkum neolitu a eneolitu Českých zemí a Slovenska. 21.pracovní setkání - Hradec nad Moravicí 2002. Opava, 2004. s. 127-151. ISBN 80-7248-2320-0.
 198. 2003

 199. BLOŃSKI, Mariusz, Peter MILO a Krzysztof MISIEWICZ. Geophysical survey of the Medieval stronghold at Nasielsk, Central Poland. Archaeologia Polona. 2003, roč. 41, s. 129-131. ISSN 0066-5924.
 200. DULINICZ, Marek, Peter MILO, Krzysztof MISIEWICZ a Mieczysław REKOWSKI. Magnetic Prospection at the Site of Bocheń, Central Poland. Archaeologia Polona. 2003, roč. 41, s. 152-156. ISSN 0066-5924.
 201. MILO, Peter. Prieskum povodia Radošiny. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. Nitra, 2003, s. 95-96. ISSN 1802-128X.
 202. 2002

 203. MILO, Peter. Torzo objektu skupiny Kosihy-Čaka z Lužianok. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. Nitra, 2002, s. 133, 306, 2 s.
 204. FUSEK, Gabriel a Peter MILO. Výskum pravekého pohrebiska a novovekého kaštiela v Lukáčovciach. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. Nitra, 2002, s. 49.
 205. 2001

 206. MILO, Peter. Bronzový náramok z Nových Sadov-Čabu. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Nitra, 2001, s. 151, 282, 2 s.
 207. MILO, Peter. Sídliskové nálezy z Lužianok. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Nitra, 2001, s. 150-151, 281, 3 s.
 208. 2000

 209. MILO, Peter. Sídlisko z doby rímskej v Lužiankach. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Nitra, 2000, s. 131, 258-259, 3 s.
 210. 1999

 211. MILO, Peter. Nálezy čačianskej kultúry z Nových Sadov-Čabu. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Nitra, 1999, s. 116, 245, 2 s.
 212. MILO, Peter. Neolitické sídlisko v Nových Sadoch-Čabe. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Nitra, 1999, s. 115-116, 241-243, 5 s.
 213. MILO, Peter. Sídlisko z doby rímskej v Zbehoch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Nitra, 1999, s. 116, 244, 2 s.
 214. MILO, Peter a Vladimír MITÁŠ. Sídlisko z obdobia neolitu a eneolitu v Zbehoch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Nitra, 1999, s. 117, 246-247, 3 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 9. 2023 10:22