Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. DOKULIL, Miloslav. Filosofie „s dnešním odstupem času“: stále ještě jako racionálně kýžený projekt? Studia Philosophica, Brno: FF MU, 2018, roč. 2018, 65/2018/1-2, s. 83-89. ISSN 1803-7445.
  Název česky: Filosofie „s dnešním odstupem času“: stále ještě jako racionálně kýžený projekt?
  Název anglicky: Philosophy “with today´s lapse of time“: Still a rationally coveted venture?
  RIV: Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloslav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: exponential; imanence; transcendence; information age; falsification

  Změnila: Jana Halámková, učo 3996. Změněno: 17. 10. 2018 09:14.
 2. DOKULIL, Miloslav. Masaryk a náboženství. 2. vydání. Brno: nakladatelství MU, 2018. 220 s. ISBN 978-80-210-9011-8.
  Název česky: Masaryk a náboženství
  Název anglicky: Masaryk and Religion
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: responsible and cultivated way of life, faith in God and immortal soul

  Změnila: Jana Halámková, učo 3996. Změněno: 11. 10. 2018 14:51.
 3. 2017

 4. DOKULIL, Miloš. Has the Answerable Time Come to Us to Find a Globally Satisfactory Human Solution of Religious Questions? Journal of Global Issues and Solutions, 2017, XVII, č. 2, s. "nestránkováno". ISSN 1544-5399.
  URL
  RIV/00216224:14330/17:00096439 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. angličtina. Spojené státy americké.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Christian; Muslim; Jewish; godhead; Buddhism; theology; Protestantism; faith; Middle Ages; science; DNA; cognition; Orthodox; crusades; Salafists; terrorist; Paradise;creed;

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 24. 4. 2018 11:00.
 5. DOKULIL, Miloš. Je dnes na „českou otázku“ uspokojivá „česká“ odpověď? In Jan Svoboda, Aleš Prázný. „Česká otázka“ a dnešní doba. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2017. s. 83-108, 26 s. ISBN 978-80-7007-505-0.
  Název anglicky: Is There a Satisfactory `Czech´ Response Today to a `Czech Question´?
  RIV/00216224:14330/17:00100566 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Masaryk; Czech Question

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 23. 4. 2018 12:32.
 6. 2016

 7. DOKULIL, Miloš. Život ve zdraví jako výzva především mozku? In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 37-46, 10 s. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
  URL
  Název anglicky: A healthy life as an appeal to our brain?
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 23. 4. 2018 11:28.
 8. 2015

 9. DOKULIL, Miloš. „Primární“ těžiště ke zdraví žáka je v učiteli. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 44-54, 11 s. ISBN 978-80-210-8139-0.
  Název česky: „Primární“ těžiště ke zdraví žáka je v učiteli
  Název anglicky: The “Primary“ Focus Towards the Pupil‘S Health has Been Grounded in the Teacher
  RIV/00216224:14410/15:00094057 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: inclusion; methylation; exponential (of science); self-control; helpfulness; efficiency (mechanically); psychophysical health;
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 6. 4. 2017 09:49.
 10. 2014

 11. DOKULIL, Miloš. Křesťanství v perspektivě 1700-letého výročí milánského "ediktu". 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. 350 s. ISBN 978-80-263-0588-0.
  Název česky: Křesťanství v perspektivě 1700-letého výročí milánského "ediktu"
  Název anglicky: Christianity in the Perspective of the 1700th Anniversary of the Edict of Milan
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Christianity; Jesus; the Christ; faith; Easter; Trinity
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 8. 10. 2015 08:51.
 12. DOKULIL, Miloš. Mohla nám zůstat Masarykova náboženská víra jako živý odkaz? In Moderní člověk a náboženství. 2014.
  Název česky: Mohla nám zůstat Masarykova náboženská víra jako živý odkaz?
  Název anglicky: Could Masaryk's faith rest with us as a vivid heritage?
  RIV/00216224:14330/14:00090959 Vyžádané přednášky. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ontology; gnoseology; sociology; politics; faith

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 27. 9. 2016 09:56.
 13. DOKULIL, Miloš. T. G. Masaryk, Univerzitní přednášky II. Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 61/2014, č. 2, s. 97-100. ISSN 1803-7445.
  Název česky: T .G. Masaryk, Univerzitní přednášky II
  Název anglicky: T .G. Masaryk, University Lectures II
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Masaryk; lectures; philosophy; theology
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 5. 2015 09:24.
 14. 2013

 15. DOKULIL, Miloš. Sémantika a překlad (nejen Lockova "understanding"). Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60/2013, č. 1, s. 85-89. ISSN 1803-7445.
  Název česky: Sémantika a překlad (nejen Lockova "understanding")
  Název anglicky: Semantics and Translation (not only of Locke's "understanding")
  RIV/00216224:14330/13:00069754 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: term; meaning; signification
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 10. 2013 10:11.
 16. DOKULIL, Miloš. Tomáš Garrigue Masaryk: Univerzitní přednášky I. Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60/2013, č. 1, s. 91-93. ISSN 1803-7445.
  Název česky: Tomáš Garrigue Masaryk: Univerzitní přednášky I.
  Název anglicky: Thomas Garrigue Masaryk: University Lectures I.
  RIV/00216224:14330/13:00069763 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: sofia; individual; society; ethics; determinism; happiness; intellectualism; character
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 10. 2013 10:50.
 17. 2012

 18. DOKULIL, Miloš. John Locke: Esej o lidském chápání. 1. vyd. Praha: Oikúmené, 2012. 767 s. Knihovna novověké tradice a součsasnosti; č. 69. ISBN 978-80-7298-304-9.
  Název česky: John Locke: Esej o lidském chápání
  Název anglicky: John Locke: An Essay concerning Human Understanding
  RIV/00216224:14330/12:00062203 Odborná kniha. Filosofie a náboženství. angličtina. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: understanding; reason; primary qualities; secondary qualities; toleration
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 4. 2013 13:05.
 19. DOKULIL, Miloš. Masaryk a náboženství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 212 s. ISBN 978-80-210-5984-9.
  Název česky: Masaryk a náboženství
  Název anglicky: Masaryk and Religion
  RIV/00216224:14330/12:00061677 Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Masaryk; religion; reverentia; transcendence; false consciousness; soul; globalization era
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 4. 2013 12:50.
 20. 2011

 21. DOKULIL, Miloš. Rozhodující pro zdraví i zdravou školu je cesta ke zdravé mysli: Kde je zakotven příběh o zdraví, a nejen pro školu, a nejen tam nejdřív. In E. Řehulka. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 9-24, 17 s. ISBN 978-80-210-5722-7.
  Název česky: Rozhodující pro zdraví i zdravou školu je cesta ke zdravé mysli: Kde je zakotven příběh o zdraví, a nejen pro školu, a nejen tam nejdřív
  Název anglicky: For health and a healthy school the way towards a healthy mind is decisive: Where the story of health has been embedded, and not only for the school, and not there at first
  RIV/00216224:14330/11:00055256 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: synchronized nervous system; readiness potential; artificial intelligence; exponential curve; first six years of a child; extrasensory friar’s lantern; celebrity cult; “soul“; memory robot; ; exam requirements; personal identity;
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 5. 3. 2012 15:32.
 22. 2010

 23. DOKULIL, Miloš. Dvojí časoprostor naléhavosti odkazu TGM a EB. Některé paralely, analogie, ale i nesouměřitelnosti osvitu. In Masarykovo muzeum v Hodoníně. T.. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. 1. vyd. Hodonín: Město Hodonín, 2010. s. 43-63, 21 s. ISBN 978-80-87375-00-6.
  Název česky: Dvojí časoprostor naléhavosti odkazu TGM a EB. Některé paralely, analogie, ale i nesouměřitelnosti osvitu
  Název anglicky: A Double Space-time of Urgency of Masaryk's and Beneš' Heritage: Some Parallels, Analogies, but also Incommensurabilities of Exposure
  RIV/00216224:14330/10:00047853 Stať ve sborníku. Dějiny. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: T. G. Masaryk; E. Beneš; heritage; orientation towards the West; orientation towards the USSR
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 4. 2011 20:16.
 24. NOVOTNÝ, Jan, Blažena ŠVANDOVÁ, Nikola KLANICOVÁ a Miloš DOKULIL. Gödel´s Century. 2010.
  URL
  Název česky: Gödelovo století
  Název anglicky: Gödel´s Century

  Klíčová slova anglicky: Kurt Gödel; logic; exhibition; Kurt Gödel Society Brno

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 22. 3. 2012 10:16.
 25. DOKULIL, Miloš. Kurt Goedel (a nejen matematika nebo logika). In O Kurtu Goedelovi... z Brna. 2010. vyd. Brno: Společnost Kurta Goedela, 2010. s. 13-35, 23 s.
  Název česky: Kurt Goedel (a nejen matematika nebo logika)
  Název anglicky: Kurt Goedel (and not only mathematics or logic)
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: esoterism; Goedel's number; unquestionability; deduction; uniqueness of transcription; exponential; digitalization; finitism; life aftewr death; mind
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 22. 3. 2012 10:12.
 26. DOKULIL, Miloš. Můžeme se vůbec dívat na vnímané rozhraní času kolem roku 1989 adekvátně? In Obnova demokracie v Československu PO ROCE 1989. 1. vyd. Praha: Epocha, 2010. s. 21-52, 32 s. ISBN 978-80-7425-030-9.
  Název česky: Můžeme se vůbec dívat na vnímané rozhraní času kolem roku 1989 adekvátně?
  Název anglicky: Can We Ever Have an Adequate Look at the Examined Turning Point of 1989?
  RIV/00216224:14330/10:00043567 Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: values; heritage of the past; anomie; Civic Forum; asymmetric model; waiting for Godot; roles of schools
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 4. 2011 20:31.
 27. DOKULIL, Miloš. Not the body is primarily endangered by contemporaneity or, concerning many a shortage of psychical hygiene first of all. In Řehulka E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 9 - 31, 23 s. ISBN 978-80-210-5259-8.
  Název česky: Nikoli především tělo je dneškem ohroženo, aneb o nedostatcích především duševní hygieny
  Název anglicky: Not the body is primarily endangered by contemporaneity or, concerning many a shortage of psychical hygiene first of all
  RIV/00216224:14330/10:00045988 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: synchronized nervous system; readiness potential;; first six years of a child; exhibitionism; extrasensory friar’s lantern; celebrity cult; "soul"; craving for education; wonderment over life; exam requirements; personal identity; citizen
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 4. 2011 20:26.
 28. DOKULIL, Miloš. Osm perspektiv vidění možných životních souvislostí. In Masarykova univerzita. Univerzita třetího věku: Historie, současnost a perspektivy dalšího rozvoje. 1. vyd. Brno: U3V, 2010. s. 53-61, 8 s. ISBN 978-80-210-5158-4.
  Název česky: Osm perspektiv vidění možných životních souvislostí
  Název anglicky: Eight Perspectives Limiting the Evaluation of Given Life Contexts
  RIV/00216224:14330/10:00047854 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: life correlations; exponential curve; generation; esoterica of science; socio-political changes; admiration of the civilization level; thanks for the gifts of civilization and culture
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 4. 2011 20:02.
 29. DOKULIL, Miloš. Tzv. Goedelovo číslo. In O Kurtu Goedelovi... z Brna. 1. vyd. Brno: Společnost Kurta Goedela, 2010. s. 37-46, 10 s.
  Název česky: Tzv. Goedelovo číslo
  Název anglicky: The so-called Goedel's number
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Descartes; Hilbert; Russell; Whitehead; prime number; coding by means of Goedel's numbering; exponent;
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 1. 2. 2012 13:34.
 30. DOKULIL, Miloš. Umění jako poznání? In Mosty a propasti mezi vědou a uměním. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeský kraj, 2010. s. 9 - 20, 12 s. ISBN 978-80-87082-15-7.
  Název česky: Umění jako poznání?
  Název anglicky: Fine Arts as Knowledge?:
  RIV/00216224:14330/10:00047849 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: knowledge; feeling; science; art; the general; the unique; creation

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 4. 2011 19:25.
 31. DOKULIL, Miloš. Zkušenost setrvale provokovaná teorií. In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach: Fyzika, filosofie, vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 200-205, 6 s. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-200.
  Fulltext
  Název česky: Zkušenost setrvale provokovaná teorií
  Název anglicky: Experience continuously provoked by theory
  RIV/00216224:14330/10:00055267 Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: sense data;; inductivism; prediction; explanation; metaphysics; quantification; atom; experience; reductionism; esoterism
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 16. 3. 2012 14:17.
 32. DOKULIL, Miloš. Živý pramen "české filosofické reflexe"? Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57/2010/1, č. 1, s. 27-34. ISSN 1803-7445.
  Název česky: Živý pramen "české filosofické reflexe"?
  Název anglicky: A Live Source of the "Czech Philosophical Reflection"?
  RIV/00216224:14330/10:00047847 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: philosophical reflection; semantic analysis of language; ethics; change of background

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 4. 2011 17:05.
 33. 2009

 34. DOKULIL, Miloš. Dvojí časoprostor naléhavosti odkazu TGM a EB. In Irena Chovančíková. T. G. Masary,, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2009. s. 43-63, 21 s. ISBN 978-80-87375-00-6.
  Název česky: Dvojí časoprostor naléhavosti odkazu TGM a EB
  Název anglicky: A double space-time of the urgency of the heritage of TGM and EB
  RIV/00216224:14330/09:00055272 Stať ve sborníku. Dějiny. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: WWI; legitimacy; 14 Wilson's points ;the "Czech question"; wwii; USSR; Hitler; "Munchen syndrom "; Soviet socialism
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 1. 2. 2012 15:13.
 35. DOKULIL, Miloš. Nikoli především tělo je dneškem ohroženo, aneb o nedostatcích především duševní hygieny. In 5. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2009.
  Název česky: Nikoli především tělo je dneškem ohroženo, aneb o nedostatcích především duševní hygieny
  Název anglicky: Not first of all the body is in danger by our contemporaneity, or also about the deficiency of mental hygiene
  RIV/00216224:14330/09:00039335 Vyžádané přednášky. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: mental hygiene; morality; life vaues; shame; guilt; honour; globalization; soul; spirituality; toleration; dogmatism
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 12. 3. 2010 13:00.
 36. DOKULIL, Miloš. Sugestivní metafora "JÁ" jako diskutabilní klíč na cestě k jeho osmyslení. In Struny mysli. 1. vyd. Ostrava: Montanes, 2009. s. 175-185, 11 s. ISBN 978-80-7225-302-9.
  Název česky: Sugestivní metafora "JÁ" jako diskutabilní klíč na cestě k jeho osmyslení
  Název anglicky: The "SELF" As A Suggestive Metaphor And A Contentious Clue On the Road To Acquire Its Meaning
  RIV/00216224:14330/09:00039332 Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: "self"; brain; "mentality"; psychophysical problem; metaphor; 1st person
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 12. 3. 2010 15:29.
 37. 2008

 38. DOKULIL, Miloš. Má královna moderní vědy opravdu balit kufry? In O škole a vzdělávání. 1. vyd. Praha: matfyzpress, 2008. s. 106-6, 3 s. ISBN 978-80-7378-029-6.
  Název česky: Má královna moderní vědy opravdu balit kufry?
  Název anglicky: Shall the queen of modern science pass away?
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: low imaginability; solution of problems; skill
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 01:54.
 39. DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008. s. 57-70, 14 s. ISBN 978-80-7007-268-4.
  Název česky: Mohou být Goedelovy myšlenky uchopeny filosoficky?
  Název anglicky: May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically?
  Filosofie a náboženství. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: philosophy; theology; mind; soul; readiness potential; Baptised Lutheran; hypostatized "spirit"; consciousness; existence after death
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 01:59.
 40. DOKULIL, Miloš. Nejsme se vším (včetně svých životů, neřkuli s muzei) na předělu? 2008. ISBN 978-80-86611-28-0.
  Název česky: Nejsme se vším (včetně svých životů, neřkuli s muzei) na předělu?
  Název anglicky: Are We at a Turning Point with Everything (Including Our Lives, Not to Say Musemus, Too)?
  RIV/00216224:14330/08:00039339 Vyžádané přednášky. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: time (bread and games); conservation; interpretation; singularity; tomorrow
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 12. 3. 2010 14:52.
 41. DOKULIL, Miloš. Oslovuje nás "TGM"? In Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno + PedF MU + Občanský a odborný výbor, 2008. s. 156-162, 7 s. ISBN 978-80-254-4000-1.
  Název česky: Oslovuje nás "TGM"?
  Název anglicky: Are we addressed by the initials "TGM"?
  RIV/00216224:14330/08:00035501 Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: personality; self-determination; vision of a Czechoslovak nation; Czech Germans; doom of Czechoslovakia; criteria of evaluation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 11. 5. 2009 10:14.
 42. DOKULIL, Miloš. Revoluční vpád evoluce do vědy, filosofie a světonázoru. In Evoluce a věda. 1. vyd. Nymburk: OPS, 2008. s. 171-195, 25 s. ISBN 978-80-87269-04-6.
  Název česky: Revoluční vpád evoluce do vědy, filosofie a světonázoru
  Název anglicky: A Revolutionary Incursion of Evolution into Science, Philosophy and Worldview
  RIV/00216224:14330/08:00039338 Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: evolution; statics; Enlightenment; Darwin; natural selection; creationism; gene; space-time; Cosmos; Wegener; Hoyle; Moore's Law; exponential curve;

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 12. 3. 2010 14:31.
 43. DOKULIL, Miloš. Smysl "smyslu dějin", aneb též o potřebě "falešného vědomí", ale i o "liberalismu". In T. G. Masaryk ve sporech 1886-1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2008. s. 31-60, 30 s. ISBN 80-903628-6-9.
  Název česky: Smysl "smyslu dějin", aneb též o potřebě "falešného vědomí", ale i o "liberalismu"
  Název anglicky: Meaning of the "meaning of history", or also about the need of a "false consciousness" and about "liberalism"
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: meaning of history; false consciousness; liberalism; conditional function; legacy of Hussitism; T.G. Masaryk; J. Jungmann; J. Kaizl; policy "with ideas"?; pragmatism in politics; religious and moral goal in politics
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 02:00.
 44. 2007

 45. DOKULIL, Miloš. Democracy and Human Rights: The Contemporaneous Globality of Human Rights. The Bi-Monthly Journal of the BWW Society, Internet: The BWW Society, 2007, roč. 2, 1-2/2007, s. sine.
  Název česky: Demokracie a lidská práva. Současná globalita lidských práv
  Název anglicky: Democracy and Human Rights: The Contemporaneous Globality of Human Rights.
  Politologie a politické vědy. angličtina. Spojené státy americké.
  Klíčová slova anglicky: human rights; globality; liberty; equality
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 02:32.
 46. DOKULIL, Miloš. Do we concentrate ourselves sufficiently on language? (Language as a drug as well as medicine, but first of all as a gift for the development of humanity). In School and Health 21 - Škola a zdraví 21; Volume 1 - 1. díl. 1. vyd. Brno: Paido + MU, 2007. s. 55-70, 16 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
  Název česky: Věnujeme dost pozornosti jazyku? (Jazyk jako droga i lék, ale především dar k rozvíjení lidství)
  Název anglicky: Do we concentrate ourselves sufficiently on language? (Language as a drug as well as medicine, but first of all as a gift for the development of humanity)
  RIV/00216224:14330/07:00032060 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: language/articulate language; meaning; interpretation; social role; health
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 29. 3. 2010 10:07.
 47. DOKULIL, Miloš. Garrett Thomson: Locke. Organon, Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007, XIII, č. 3, s. 395-398. ISSN 1335-0668.
  Název česky: Garrett Thomson: Locke
  Název anglicky: Garrett Thomson: Locke
  Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: ideism; reflection; understanding; Locke
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 02:31.
 48. DOKULIL, Miloš. Masaryk a liberalismus. In Masarykův sborník XIII. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav-Archiv AV ČR, 2007. s. 157-184, 28 s. ISBN 80-86495-40-X.
  Název česky: Masaryk a liberalismus
  Název anglicky: Masaryk and Liberalism
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: concept of "liberalism"; J. Jungmann; Dostoyewski; "The Czech Question"; religion; liberal democracy; justice
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 02:27.
 49. DOKULIL, Miloš. Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)? In Kognice 2006. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. s. 48-54, 7 s. ISBN 80-86174-10-7.
  Název česky: Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)?
  Název anglicky: Mind, as Authetic, or "Only" Neurally Deduced (and Epiphenomenalistic)?
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: mind; Cartesian Theatre; physicalism; interactionism; epiphenomenalism; Identity Theory; supervenience; emergence; anomalous monism; AI; brain plasticity; reduction (to a physiological substrate); readiness potential; boundary (between brain and a non-biological installation); free will; sense of life
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 02:27.
 50. DOKULIL, Miloš. Tvorba, interpret a interpretace. In Kritika muzejní výstavní tvorby. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2007. s. 33-37, 5 s. ISBN 80-903628-4-2.
  Název česky: Tvorba, interpret a interpretace
  Název anglicky: Creation, Interpreter, and Interpretation
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: object of creation; interpretation; communication; meaning; understanding; coding and decoding; exposition
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 02:24.
 51. 2006

 52. DOKULIL, Miloš. "Homo ludens" - to zní hrdě, aneb fenomén hry. In Hra, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: Filosofia, Nakladatelství FÚ AV ČR, 2006. s. 11-32, 22 s. ISBN 80-7007-222-9.
  Název česky: "Homo ludens" - to zní hrdě, aneb fenomén hry
  Název anglicky: "Homo ludens" - it sounds proudly, or, the phenomenon of game
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: game; fight; contest; classification of games; game in contemporary priorities
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 6. 2009 11:33.
 53. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006. 201 s. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.
  Název česky: Masarykovské návraty
  Název anglicky: Masarykian Comebacks
  RIV: Odborná kniha. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: heritage; continuity; discontinuity; Central Europe; globality; Russia; NATO; "reverentia"; education; explanation in science; climate of life; evolution vs. revolution; E. Beneš; Jan Masaryk; philosophy of history; values; historicism; liberalism; human soul; God; Dostoyevsky; personality as role model

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 6. 2009 11:35.
 54. DOKULIL, Miloš. Věnujeme dost pozornosti jazyku? (Jazyk jako "droga" i lék, ale především dar k rozvíjení lidství). In School and Health 21 - Škola a zdraví 21; Volume 1 - 1. díl. 1. vyd. Brno: Paido, MU, 2006. s. 71-83, 13 s. ISBN 80-7315-119-7.
  Název česky: Věnujeme dost pozornosti jazyku? (Jazyk jako "droga" i lék, ale především dar k rozvíjení lidství)
  Název anglicky: Do we concentrate ourselves sufficiently on language? (Language as a "drug" as well as medicine, but first of all as a gift for the development of humanity)
  RIV: Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: language/articulate language; meaning; interpretation; social role; health
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 14:32.
 55. 2005

 56. DOKULIL, Miloš. Documenta philosophiae: O identitě a různosti (J. Locke, Esej). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2005, roč. 53/2005, 1/2005, s. 125-143. ISSN 0015-1831.
  Název česky: Documenta philosophiae: O identitě a různosti (J. Locke, Esej)
  Název anglicky: Documenta philosophiae: Identity and difference (J. Locke, An Essay)
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: identity; difference

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 14:45.
 57. DOKULIL, Miloš. Jak se stal Locke málem deistou? Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2005, roč. 53/2005, 1/2005, s. 99-123. ISSN 0015-1831.
  Název česky: Jak se stal Locke málem deistou?
  Název anglicky: How did Locke nearly come to be a Deist?
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: heritage; God; soul; Cartesian dualism; true religion; extra-Biblical dogmas; truths "above reason"; Deism; Socinianism; Latitudinarianism

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 14:47.
 58. DOKULIL, Miloš. Ježíš pro Milana Machovce. In Mistr dialogu Milan Machovec. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. s. 97-114, 18 s. ISBN 80-86903-13-3.
  Název česky: Ježíš pro Milana Machovce
  Název anglicky: Jesus for Milan Machovec
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: M. Machovec; Jesus; Bible; Jesus Christ; metanoia; faith; transcendence; "Son of Man"; Apocalypsis; St. Paul; Trinity; cross; Elias; "regarding life as life"

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 14:56.
 59. DOKULIL, Miloš. Pár střípků do mozaiky. In Mistr dialogu Milan Machovec. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. s. 206-207, 2 s. Akropolis, 24. ISBN 80-86903-13-3.
  Název česky: Pár střípků do mozaiky
  Název anglicky: Fragments to Add to the Mozaic
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: liturgy; music; pitch (in melody); discussion; books and pictures; a window

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 6. 2009 11:59.
 60. DOKULIL, Miloš. Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je. In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo mizeum v Hodoníně, 2005. s. 3-35, 33 s. ISBN 80-903628-1-8.
  Název česky: Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je
  Název anglicky: An Essay in Retrospect: What Masaryk's "World Revolution" (possibly still) is about
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: "World Revolution"; report; message of 1925; program of revolution; "Czech question"; morality; humanity; Reformation; religious crisis; WWI; natural and historical right; "Russian card"; homeland in opposition; Balkanization; democraacy; Beneš; Štefánik; Darwin; Jan Hus; "Russia and Europe"
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 14:58.
 61. DOKULIL, Miloš. Zpětné zrcadlo Masaryk? - Tři sondy, také do naší dnešní krize. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2005. 72 s. Masarykovo muzeum Hodonín.
  Název česky: Zpětné zrcadlo Masaryk? - Tři sondy, také do naší dnešní krize
  Název anglicky: Masaryk as a Backward Mirror? Three Probes, Not Excluding Our Contemporary Crisis
  RIV: Odborná kniha. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: heritage; Central Europe; globalization; evolution; revolution; welfare; social question; Masaryk's "World Revolution"; Balcanization; democracy; the "Czech Question"; Hardt's and Negri's "Empire"

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 6. 2009 11:37.
 62. DOKULIL, Miloš. 300 let od smrti Johna Locka. Vesmír, Praha: AV ČR, 2005, roč. 84 (135), 12/2005, s. 746-747. ISSN 0042-4544.
  Název česky: 300 let od smrti Johna Locka
  Název anglicky: Tricentenary Commemorating John Locke's Death
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: lOCKE; An Essay concerning Human Understanding; Th. Sydenham; Lord Ashley; R. Boyle; K. Marx; I. Newton; Galileo; Leibniz; J.B. Watson; N. Chomsky; S. Pinker; Voltaire; Montesquieu; J.S. Mill; Descartes; Jesus

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:05.
 63. 2004

 64. DOKULIL, Miloš. Berme memetiku vážně? In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. s. 57-71, 15 s. ISBN 80-7007-196-6.
  Název česky: Berme memetiku vážně?
  Název anglicky: Let us Take Memetics Seriously?
  RIV: Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: meme; memetics; mental representation; replicator; infection; altruism; sociobiology; information; genotype; phenotype; selfish gene; mentalism; copy and paste; sociobiology; self; information; intention; unit of cultural information.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:10.
 65. DOKULIL, Miloš. Kdo hoří, anebo spíše kde hoří? In Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Paido + Universitas Masarykiana Brunensis, 2004. s. 22-26, 5 s. ISBN 80-210-3634-6.
  Název česky: Kdo hoří, anebo spíše kde hoří?
  Název anglicky: Who Burns, or Sooner, Where Does It Burn?
  RIV: Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: crisis; stress; teaching profession; mission; institution; tradition; social customs; exponentially growing sum of knowledge; personal example; value of life; idea and deed; inducing of expectation; irradiating teacher personality

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:11.
 66. DOKULIL, Miloš. "Mem" -- jen nešikovný výraz pro Popperův "3. svět"? In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. s. 43-56, 14 s. ISBN 80-7007-196-6.
  Název česky: "Mem" -- jen nešikovný výraz pro Popperův "3. svět"?
  Název anglicky: "Meme" -- Only an Awkward Expression for Popper's "World Three"?
  RIV: Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: meme; memetics; "World Three"; K. Popper; selfish gene; R. Dawkins; replicator; recombination; culture; Darwinism; evolution.

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:12.
 67. DOKULIL, Miloš. Who Burns, or Sooner, Where Does It Burn? In Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Paido + Universitas Masarykiana Brunensis, 2004. s. 15-21, 7 s. ISBN 80-7315-093-X.
  Název česky: Kdo hoří, anebo spíše kde hoří?
  Název anglicky: Who Burns, or Sooner, Where Does It Burn?
  RIV: Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: crisis; stress; teaching profession; mission; institution; tradition; social customs; exponentially growing sum of knowledge; personal example; value of life; idea and deed; inducing of expectations; irradiating teacher personality

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:13.
 68. 2003

 69. DOKULIL, Miloš. Co by neměl ztrácet ze zřetele rozsévač. In Jóga a zdraví (VI. brněnské dny). 1. vyd. Brno: Česká asociace Sport pro všechny - Unie jógy, 2003. s. 110-115, 6 s. ISBN 80-86669-01-7.
  Název česky: Co by neměl ztrácet ze zřetele rozsévač
  Název anglicky: What a Sower Should Not Forget
  RIV: Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: body-breath-spirit; ultimata; relationship; values; tradition; "soul"; "ego"; introduction of yoga in schools
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:18.
 70. DOKULIL, Miloš. Democracy and Human Rights: The Contemporaneous Globality of Human Rights. The Bi-Monthly Journal of the BWW Society, Internet: The BWW Society, 2003, III., č. 2, s. 1-17.
  Název česky: Demokracie a lidská práva. Současná globalita lidských práv
  Název anglicky: Democracy and Human Rights: The Contemporaneous Globality of Human Rights
  RIV: Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. angličtina. Spojené státy americké.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: human/civic rights; natural/moral rights; 5 levels of interaction; social contract; rights and duties; categories of "human rights"; 4 phases of welfare; cultural tradition; the first six years of human life; globalization; insufficiently articulated responsibility

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 6. 2009 11:48.
 71. DOKULIL, Miloš. Doba, v níž žijeme. In Jóga a zdraví (VI. brněnské dny). 1. vyd. Brno: Česká asociace Sport pro všechny - Unie jógy, 2003. s. 21-26, 6 s. ISBN 80-86669-01-7.
  Název anglicky: The Time Which We Live In
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: 400 years of typologically new time; 20 shocks in the last 100 years; 13 illusions of our time

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:24.
 72. DOKULIL, Miloš. Je evoluce ve skocích ještě darwinismem? Filosofický časopis, Praha: FÚ AV ČR, 2003, roč. 50., č. 5, s. 879-881. ISSN 0015-1831.
  Název anglicky: Is evolution in jumps still Darwinism?
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: evolution; Darwin; Mendel-Morgan genetics; punctuated equilibrium; Natural History

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:25.
 73. DOKULIL, Miloš. Vágnost jako nutnost. In Vágnost, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2003. s. 34-48, 15 s. ISBN 80-7007-180-X.
  Název anglicky: Vagueness as Necessity
  RIV/00216224:14330/03:00021182 Stať ve sborníku. Informatika. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: vagueness; fuzzy logic; modality; "sorites"; concept; language bi-directionality; truthful; ambiguity; finite dictionary; infinite reality
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:26.
 74. 2002

 75. DOKULIL, Miloš. Evoluce, či revoluce, jako média "spásonosného" řešení sociální otázky. In T. G. Masaryk a sociální otázka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2002. s. 33-49. ISBN sine.
  Název anglicky: Evolution, or Revolution, as Media of a "Liberating" Solution of Social Questions
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: social question; welfare state; social welfare; "third way"; "Empire"
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:28.
 76. DOKULIL, Miloš. Je možná racionální diskuse o etických otázkách? (R. M. Hare 1919-2002). Filosofický časopis, Praha: FÚ AV ČR, 2002, roč. 50., č. 2, s. 335-336. ISSN 0015-1831.
  Název anglicky: Is rational discussion on ethical problems possible? (R. M. Hare 1919-2002)
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: metaethics; emotivism; prescriptivism; naturalistic and intuitivistic descriptivism; preferential utilitarism

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:29.
 77. DOKULIL, Miloš. Lidská práva jako globální problém. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2002. s. 14-24. ISBN 80-210-3034-8.
  Název anglicky: Human Rights as a Global Problem
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: human rights; natural rights; legal rights; globality; poverty; migration; culture
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:32.
  Přír. čísla: 2570304969, 3129117312, 3201030882, 3201030988, 3201035115
 78. DOKULIL, Miloš. Slibuje něco vize milénia? In Milénium vědy a filosofie. 1. vyd. Praha: Nakl. Filosofického ústavu AV ČR, 2002. s. 11-27. ISBN 80-7007-160-5.
  Název česky: Slibuje něco vize milénia?
  Název anglicky: Does the millennium vision promise something?
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: millennium vision
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:36.
  Přír. čísla: 2570204492, 4200428825, 4200508267
 79. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. The Journal of the BWW Society and The Institute for the Advancement of Positive Global Solutions, Irvine, California, USA: BWW Society, 2002, II., 1., s. 81-89.
  Název česky: Stát na křižovatce: Budoucnost Střední Evropy vstříc globalizaci
  Název anglicky: Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization
  RIV: Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. angličtina. Spojené státy americké.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Central Europe; historical periods in 19-th and 20-th centuries; bridge between the West and the East; globalization
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 31. 1. 2008 11:04.
 80. 2001

 81. DOKULIL, Miloš. Funkcionalismus a mysl "přirozená" a umělá. In Funkcionalismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Nakl. FÚ AV ČR, 2001. s. 104-123. ISBN 80-7007-147-8.
  Název anglicky: Functionalism and Mind, "Natural" and Artificial
  RIV/00216224:14330/01:00004365 Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: functionalism; artificial mind; natural mind

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 15. 11. 2001 16:23.
  Přír. čísla: 2570103104, 3129108105
 82. DOKULIL, Miloš. Prosvětlí Masarykův stín cestu do informačního (globalizačního) věku? In T. G. Masaryk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2001. s. 122-135. ISBN sine.
  Název anglicky: Will Masaryk's Shade Make the Path Toward the Information (Globalization) Age Brighter?
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: millennium vision; Masaryk's heritage

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:39.
 83. DOKULIL, Miloš. Skromný (a předběžný) příspěvek k teoriím pravdy. In Úvahy o pravdivosti. 1. vyd. Praha: Filosofia: Nakl. FÚ AV ČR, 2001. s. 18-43. ISBN 80-7007-154-0.
  Název anglicky: A Modest (and Preliminary) Contribution to Truth Theories
  RIV/00216224:14330/01:00005498 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: semantic theories of truth; logical theories of truth; various subgroups of truth theories

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 11. 2. 2002 18:10.
  Přír. čísla: 2570201470
 84. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. TheBi-Monthly Journal of The BWW Society, Petria, Irvine, California (USA): The BWW Society, 2001, roč. 1., č.2, s. 32-39.
  Název česky: Stát na křižovatce: Budoucnost Střední Evropy vstříc globalizaci
  Název anglicky: Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization
  RIV: Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. angličtina. Spojené státy americké.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Central Europe; historical periods in 19-th and 20-th centuries; bridge between the West and the East; globalization
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 31. 1. 2008 11:05.
 85. DOKULIL, Miloš. Totalitarismus jako fenomén. In Totalitarismus ve 20. století. Československé zkušenosti. 1. vyd. Brno: MU, 2001. s. 5-23, 19 s. ISBN 80-210-2541-7.
  Název česky: Totalitarismus jako fenomén
  Název anglicky: Totalitarianism as a Phenomenon
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: totalitarianism; 20th-century state; post-postmodernity
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 18:34.
  Přír. čísla: 2570304973, 3201020383, 3201020384, 3201020486, 3201020611, 3201020612, 3201026746, 3201026747, 4200506659
 86. 2000

 87. DOKULIL, Miloš. Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World? In ICCEES. 1. vyd. Helsinki, Finland: ICCEES Internat. Information Centre, 2000. s. 100. ISBN 951-707-094-2.
  Název česky: Střední Evropa jako most na nejisté exponenciále do simplistního světa?
  Název anglicky: Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World?
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. angličtina. Finsko.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Central Europe; historical periods in 19th and 20th centuries; bridge between the West and the East; globalization; social optimisation; individual justice; dialetheism
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 18. 2. 2008 17:28.
 88. DOKULIL, Miloš. Činorodým náboženstvím citu k vědecky zaštítěnému léku na krizi "člověka celého" a jeho společnosti. In Tomáš Garrigue Masaryk a věda. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000. s. 26-49. ISBN sine.
  Název česky: Činorodým náboženstvím citu k vědecky zaštítěnému léku na krizi "člověka celého" a jeho společnosti
  Název anglicky: Through an Actively Felt Religion to a Scientifically Backed Medicine for the Crisis of the "Wole Man" and His Society
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: religion; feeling; conviction; science

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 31. 1. 2008 11:12.
 89. DOKULIL, Miloš. Francis Fukuyama o důvěře jako politické ctnosti. Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzzity, Brno: FF MU, 2000, roč. 1999, B46, s. 133-135. ISSN 0231-7664.
  Název česky: Francis Fukuyama o důvěře jako politické ctnosti
  Název anglicky: Francis Fukuyama about trust as a political virtue
  RIV: Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: trust; political virtue

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 31. 1. 2008 11:15.
 90. DOKULIL, Miloš. Konvence samozřejmá a paradoxní, a jako konstanta proměnná. In Konvence ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofia, nakl. Fil. ústavu AV ČR, 2000. s. 69-85. ISBN 80-7007-138-9.
  Název česky: Konvence samozřejmá a paradoxní, a jako konstanta proměnná
  Název anglicky: Convention as Self-evident and Paradoxical, and as a Constant Variable
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: convention as a constant; paradoxes in convention
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 31. 1. 2008 11:19.
  Přír. čísla: 2570005899, 4240727695
 91. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.
  Název česky: Karteziánské vnímání nahlížené prismatem filosofie J. Locka: Klíč slov k duši
  Název anglicky: The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. francouzština. Francie.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Descartes; Locke; soul; perception; language; dubito; tabula rasa; metaphysical dualism; God; Morality; cogito; self; Spirituality; Trinity; understanding; intuition; knowledge; thinking
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 22. 2. 2008 12:23.
 92. DOKULIL, Miloš. Post-dějinná racionalita, aneb(o) konec dějin? In Jan Patočka, Češi a Evropa. 1. vyd. Brno: MU, 2000. s. 41-54. ISBN 80-210-2483-6.
  Název česky: Post-dějinná racionalita, aneb(o) konec dějin?
  Název anglicky: Post-historical racionality, or the end of history?
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: truth; horizons; care of soul; post-history
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 31. 1. 2008 11:20.
 93. DOKULIL, Miloš. Problém "mysli a těla". Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2000, roč. 48, č. 4, s. 557-576. ISSN 0015-1841.
  Název anglicky: The "mind--body" problem
  RIV/00216224:14330/00:00002565 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: mind--identity of mind/body--dualismus of mind/body--artificial intelligence

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 15. 11. 2001 16:14.
 94. 1999

 95. DOKULIL, Miloš. Globální a lokální prizmatem Masarykova odkazu. In Evropanství u T. G. Masaryka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1999. s. 138-149. Masarykovské semináře, sv. VI. ISBN sine.
  Název anglicky: The Global and the Local as Compared with Masaryk's Legacy
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 14. 1. 2000 13:31.
 96. DOKULIL, Miloš. Rámec našeho času. In Úloha univerzit v budoucí informační společnosti. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 1999. s. 11-16. ISBN 80-214-1379-4.
  Název anglicky: The Frame of Our Time
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 15:37.
 97. DOKULIL, Miloš. Rusko a střední Evropa. In Evropská integrace a otázky českých dějin. 1. vyd. Praha: Porta linguarum Praha, 1999. s. 91-105. Policy Center for Promotion of Democracy, sv. XI. ISBN 80-901833-6-0.
  Název anglicky: Russia and Central Europe
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Central Europe; Napoleonic wars; East-European dependency; hegemony today

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 15:44.
  Přír. čísla: 4200505794
 98. DOKULIL, Miloš. Řád a ne-řád. In Chaos, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1999. s. 165-180. ISBN 80-7007-127-3.
  Název anglicky: Order and Non-Order
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 15:40.
  Přír. čísla: 2570000208, 2579905489, 3129102396
 99. 1998

 100. JEMELKA, Petr. Environmentální etika. In GLUCHMAN, Vasil a Miloš DOKULIL. Praktické otázky etiky a morálky. 1. vyd. Prešov: PVT, 1998. s. 121-141, 11 s. Etika III. ISBN 80-88859-13-1.
  Název anglicky: Environmental Ethics
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
  Jemelka, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: environmental ethics; ecology
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., učo 1178. Změněno: 29. 6. 2009 14:55.
 101. DOKULIL, Miloš. Etika a morálka. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 9-25, 17 s. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
  Název česky: Etika a morálka
  Název anglicky: Ethics and Morality
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ethics; morality; personal conviction; behaviour; confrontation with politics; axiology; categories of relationships; justice; truth; analytical ethics; contemporaneity

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 13. 2. 2008 17:05.
 102. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 21-38, 18 s. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
  Název česky: Etika, morálka a politika
  Název anglicky: Etics, Morality, and Politics
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: reality; change; communication of ideas; principles; interpretation; justice; rights; equality; adaptation; evolution; fundamental principles; family; contexts; Hobbes; Locke; God; old Greeks; phronesis; episteme; information games; lobbing; repression; velvet revolution; cradle determination; brain washing; deprivation; drogues; a "third way"; humanity

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 13. 2. 2008 17:04.
 103. DOKULIL, Miloš. Intence a její osud, aneb směřování Descartesovy metafyziky. Edited by Alena Sobotková. In Filosofické dílo René Descartesa. Vyd. 1. Praha: Filosofia, Nakl. Fil. ústavu AV ČR, 1998. s. 79-96. ISBN 80-7007-114-1.
  Název anglicky: Intention and Its Fate, or: The Heading of Descartes´Metaphysics
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: intention; metaphysics
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 22. 2. 2008 12:27.
 104. DOKULIL, Miloš. Konzervace, exhibice, konverzace. In Hovory v muzeu. Hodonín: Masarykovo muzeum, 1998. s. 10-18. ISBN sine.
  Název anglicky: Conservation, Exhibition, Conversation
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 19. 1. 2000 18:08.
 105. DOKULIL, Miloš. Masarykův ruský odkaz mezi 1917 a 1997. In TGM a ruské revoluce. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1998. s. 101-130.
  Název anglicky: Masaryk´s Russian Heritage between 1917 and 1997
  RIV: Stať ve sborníku. Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 15:51.
 106. DOKULIL, Miloš. Morální hodnoty v současné etice a morálce. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 61-84, 24 s. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
  Název česky: Morální hodnoty v současné etice a morálce
  Název anglicky: Moral Values in Contemporary Ethics and Morality
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: value; human rights; morality; tradition; eternity; evaluation; motivation; decision problem; theories and conceptions of ethics

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 13. 2. 2008 17:04.
 107. DOKULIL, Miloš. Nesmělá pouť za kulturou "posledního člověka". Sborník prací FF MU, Brno: FF MU b Brně, 1998, roč. 45, B45, s. 37-46. ISSN 0231-7664.
  Název anglicky: A Shy Pilgrimage Towards the Culture of the "Last Man"
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:52.
 108. DOKULIL, Miloš. Paradoxy reality? In Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství FÚ AV ČR, 1998. s. 323-341. ISBN 80-7007-106-0.
  Název anglicky: Paradoxes of Reality?
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 16:12.
  Přír. čísla: 2579803514, 2579804921, 3201008844
 109. DOKULIL, Miloš a Vasil GLUCHMAN. Praktické otázky etiky a morálky. 1. vyd. Prešov, Slovakia: PTV Bratislava-Prešov, SR, 1998. 201 s. Etika I-III, III. ISBN 80-88859-13-1.
  Název anglicky: Practical Questions of Ethics and Morality
  RIV: Odborná kniha. Filosofie a náboženství. slovenština. Slovensko.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 19. 1. 2000 18:09.
  Přír. čísla: 2570202498
 110. DOKULIL, Miloš a Vasil GLUCHMAN. Súčasné etické téorie. 1. vyd. Prešov, Slovakia: PVT Bratislava-Prešov, SR, 1998. 249 s. Etika I-III, II. ISBN 80-88859-14-X.
  Název anglicky: Contemporary Ethical Theories
  RIV: Odborná kniha. Filosofie a náboženství. Slovensko.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 19. 1. 2000 18:09.
 111. DOKULIL, Miloš a Vasil GLUCHMAN. Teoretické otázky etiky. 1. vyd. Prešov, Slovakia: PVT Bratislava-Prešov, SR, 1998. 168 s. Etika I-III. I. ISBN 80-88859-15-8.
  Název anglicky: Theoretical Problems of Ethics
  RIV: Odborná kniha. Filosofie a náboženství. Slovensko.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 19. 1. 2000 18:11.
 112. DOKULIL, Miloš. The Last Man´s Culture-Revisited. Journal of Interdisciplinary Studies, 1998, Vol. X, No.1/2, s. 85-100. ISSN 0890-0132.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. angličtina. Spojené státy americké.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 6. 1. 2000 10:54.
 113. KÁNSKÝ, Jiří. Význam a úloha principů a norem v etice a morálce. In GLUCHMAN, Vasil, Janusz MARIAŃSKI, Jozef DŽUKA, Miloš DOKULIL, Martin ŽILÍNEK a Jiří KÁNSKÝ. Teoretické otázky etiky. 1. vyd. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 85-105. ISBN 80-88859-15-8.
  Název anglicky: Principles and Norms in Ethics and Morals.
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
  Změnil: doc. PhDr. Jiří Kánský, CSc., učo 28624. Změněno: 31. 5. 1999 11:14.
  Přír. čísla: 3129100287
 114. DOKULIL, Miloš. Žít, a nemít proč? - Aneb: Laterna obscura etiky. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 9-19, 11 s. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
  Název česky: Žít, a nemít proč? - Aneb: Laterna obscura etiky
  Název anglicky: To Live, and With No Reason Why? - Or Also: Laterna Obscura of Ethics
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: contemporaneity; social spheres; "casino society"; standards of life; status of ethics; morality; classical paradigms; human priorities; human life as a value

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 13. 2. 2008 17:03.
 115. 1997

 116. DOKULIL, Miloš. Masaryk a Střední Evropa. In 1895-1995: Sto let Masarykovy České otázky. 1. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1997. s. 180-187. ISBN 80-86142-01-9.
  Název anglicky: Masaryk and Central Europe
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 18:26.
 117. DOKULIL, Miloš. Rámec poválečné politiky prezidenta Masaryka (Paradoxy, kritéria a jistoty portrétu). In Masarykova filosofie pojetí demokracie a existence pluralitního systému I. republiky. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1997. s. 32-39. ISBN sine.
  Název anglicky: After-war Setting of Masaryk's Policy (Paradoxes, Criteria, Confidencies of a Portrait)
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 16:43.
 118. DOKULIL, Miloš. Žít, a nemít proč? (Aneb: Laterna obscura etiky). Sborník prací FF MU, Brno: FF MU, 1997, roč. 44, B44, s. 49-56. ISSN 0231-7664.
  Název anglicky: To Live, and Not to Know What For? (or: Laterna Obscura of Ethics)
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:47.
 119. 1996

 120. DOKULIL, Miloš. Cizí jazyky a naše pravopisná reflexe. In Spisovnost a nespisovnost dnes. 1. vyd. Brno: PedF MU v Brně, 1996. s. 98-112. Sborník prací PedF MU, sv. 133. ISBN 80-210-1304-4.
  Název anglicky: Foreign Languages amd Their Reflexion in Our Writing
  RIV: Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 16:46.
 121. DOKULIL, Miloš. Dvě cesty--jeden cíl? (Role zjevení u Descarta a J. A. Komenského). Studia Comeniana et Historica, Uh. Brod, 1996, roč. 26, 55-56, s. 297-309. ISSN 0323-2220.
  Název anglicky: Two Roads--One Goal? (The Role of Revelation in Descartes and J. A. Comenius)
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 10. 1. 2000 20:40.
 122. DOKULIL, Miloš. Je redukcionismus spásná cesta? Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 44, č. 3, s. 481-491. ISSN 0015-1831.
  Název anglicky: Is Reductionism a Saving Way?
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 10. 1. 2000 18:57.
 123. DOKULIL, Miloš. Jubilejní cogitatio? (K 400-letému výročí narození R. Descarta). Sborník prací FF MU, Brno: FF MU v Brně, 1996, roč. 43, B43, s. 5-13. ISSN 0231-7664.
  Název anglicky: A Celebrating Cogitatio? (Descartes' Quatercentenary)
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 18:30.
 124. DOKULIL, Miloš. Konec ontologie? Konec metafyziky, nebo začátek metafyziky nové? Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 44, č. 2, s. 277-282. ISSN 0015-1831.
  Název anglicky: The End of Ontology? An End of Metaphysics, or: A Bebinning of a New Metaphysics?
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 10. 1. 2000 18:53.
 125. DOKULIL, Miloš. Kráčel maskován, anebo prošel, aniž jsme ho pochopili? Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 44, č. 5, s. 782-810. ISSN 0015-1831.
  Název anglicky: Did He Walk with a Mask, or: Did He Pass Along without Being Grasped?
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 10. 1. 2000 19:02.
 126. DOKULIL, Miloš. L "entendement" cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke. In Congres René Descartes. 1. vyd. Paris: La Sorbonne, 1996. s. 186. ISBN sine.
  Název anglicky: The Cartesian Understanding Seen through the Prism of John Locke's Philosophy
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. francouzština. Francie.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 16:52.
 127. DOKULIL, Miloš. Les trois questions que nous nous posons. In Les échanges intellectuels franco-tcheques. 1. vyd. Dijon-.Brno: MU v Brně, 1996. s. 13-20. ISBN 80-210-1464-4.
  Název anglicky: The Three Questions We Address Ourselves
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. francouzština. Francie.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:06.
 128. DOKULIL, Miloš. Odkaz René Descartesa. In XIV. věd. kolokvium VVŠ. 1. vyd. Vyškov: České vojsko, 1996. s. 87-95. Vědecké kolokvium VVŠ XIV., sv. I. ISBN sine.
  Název anglicky: René Descartes' Heritage
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:08.
 129. DOKULIL, Miloš. Perspektiva kontinuity v diskontinuitní perspektivě. In Česko-slovenská historická ročenka. Brno: FF MU, 1996. s. 51-58. ČSČH. ISBN 80-210-1474-1.
  Název anglicky: Perspectives of Continuation in a Discontinuous Perspective
  RIV: Stať ve sborníku. Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:10.
 130. DOKULIL, Miloš. Rok tolerance. Universitas, Brno: MU v Brně, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 60-65.
  Název anglicky: The Toleration Year
  RIV: Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 10. 1. 2000 18:47.
 131. DOKULIL, Miloš. Rozpaky nad zítřkem muzeí--Reflexe pedagoga. In Muzea a návštěvníci. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1996. s. 24-32. ISBN sine.
  Název anglicky: At a Loss Concerning the Future of Museums?--An Educationalist's Reflexions
  RIV: Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 19. 1. 2000 18:13.
 132. DOKULIL, Miloš. Sedm variací na goedelovské téma. In Kurt Goedel. 1. vyd. Brno: Nadace UM, 1996. s. 130-138. ISBN 80-210-1474-1.
  Název anglicky: Seven Variations on Goedel's Themes
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: reflection of his time; religion; Goedel's number
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 22. 2. 2008 12:34.
 133. DOKULIL, Miloš. Setrvalý paradox v etice: determinace vs. volba. In Hodnoty a súčasné teórie. 1. vyd. Prešov: UPJŠ v Košiciach, SR, 1996. s. 23-31. Hodnoty a súčasné teórie. ISBN 80-88722-20-9.
  Název anglicky: A Continuous Paradox in Ethics: Determination vs. Choice
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 16:56.
 134. DOKULIL, Miloš. Současné, či věčné problémy etické teorie. In Etika a dnešek. 1. vyd. Brno: PedF MU v Brně, 1996. s. 9-14.
  Název anglicky: Contemporary, or Eternal Problems of Ethical Theory
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:16.
 135. DOKULIL, Miloš. Volá odkaz, anebo jenom symbol? (K připomenutí nejen 14. 9. 1886 Jana Masaryka). In Jan Masaryk--Diplomat, státník, humanista. 1. vyd. Praha: Společnost J. Masaryka, 1996. s. 48-57. ISBN 80-7079-140-3.
  Název anglicky: A Legacy, or Simply a Symbol? (14th Sept. 1886 Jan Masaryk's)
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:22.
 136. VACULÍK, Jaroslav, František ČAPKA a Miloš DOKULIL. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin II. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 153 s. ISBN 80-210-0736-2.
  Název anglicky: The Selection Chapters of Modern Czechoslovak History, part II.
  RIV: Odborná kniha. Dějiny.
  Změnil: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., učo 2734. Změněno: 17. 6. 1999 16:02.
 137. DOKULIL, Miloš, František ČAPKA a Jaroslav VACULÍK. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin pro posluchače OV-II. 2. vyd. Brno: MU Brno, 1996. 128 s. ISBN 80-210-0736-2.
  Název anglicky: Chapters in Contemporary Czechoslovak History for Students of Civics-II
  RIV: Odborná kniha. Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 10. 1. 2000 21:00.
 138. 1995

 139. DOKULIL, Miloš. Deklarace diferentnosti hodnot a relevance jejich míry. In Svobodná společnost--svobodná morálka/Freie Gesellschaft--Freie Moral. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. s. 74-90. ISBN sine.
  Název anglicky: How Relevant a Declaration of Value Difference Is
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 16:28.
 140. DOKULIL, Miloš. Hodnoty a dějiny. In Realismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1995. s. 98-116. ISBN 80-7007_079-X.
  Název anglicky: Values and History
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:25.
  Přír. čísla: 3129067921
 141. DOKULIL, Miloš. Meditace nad tolerancí (Zamyšlení k Roku tolerance 1995). Sborník prací FF MU, Brno: FF MU v Brně, 1995, roč. 42, B42, s. 21-36. ISSN 0231-7664.
  Název anglicky: Meditating on Toleration (A Reflection upon the Year of Tolerance 1995)
  RIV: Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 18:01.
 142. DOKULIL, Miloš. Perspektivy explanace ve vědě. In Univerzity na prahu nového tisíciletí/The University on the Threshhold of ... 1. vyd. Brno: MU v Brně, 1995. s. 135-152. ISBN 80-210-1266-8.
  Název anglicky: Perspectives of Explanation in Science
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:28.
 143. DOKULIL, Miloš. Úvaha o toleranci. Filosofický časopis, Praha: Filosofickýb ústav AV ČR, 1995, roč. 43, č. 5, s. 765-785. ISSN 0015-1831.
  Název anglicky: Reflecting on Toleration
  RIV: Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 10. 1. 2000 19:51.
 144. DOKULIL, Miloš. Ve věci tolerance-Lockovská rozjímání. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1995. 146 s. ISBN 80-210-1159-9.
  Název anglicky: On the Issue over Toleration: Lockean Contemplations
  RIV: Odborná kniha. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 10. 1. 2000 12:41.
 145. DOKULIL, Miloš. Žít živým příkladem zodpovědné, kultivované a účinné lásky. In Náboženská dimenze Masarykova myšelní. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1995. s. 28-39. Masarykovský seminář III. ISBN sine.
  Název anglicky: To Live in Accord with the Live Example of a Responsible, Cucltivated and Efficient Love
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:30.
 146. 1994

 147. DOKULIL, Miloš. K "východní" směrovce "Středu". In Sborník VA v Brně, Řada C. zvl. Brno: VA v Brně, 1994. s. 187-192. Série C, zvl. číslo. ISBN sine.
  Název anglicky: Concerning the Eastern Indicator of the "Centre"
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:33.
 148. DOKULIL, Miloš. Mezi ontologií a etikou. Filosofický časopis)], Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994, roč. 42, č. 4, s. 675-691. ISSN 0015-1831.
  Název anglicky: Between Ontology and Ethics
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 10. 1. 2000 20:12.
 149. DOKULIL, Miloš. Obstojí předpoklad etiky jako vědy logicky? In SPFFBU B41. 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 1994. s. 39-45. B41. ISBN 80-210-1069-X.
  Název anglicky: Is There a Logical Reason for the Conception of Ethics as a Science?
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:34.
 150. DOKULIL, Miloš. Paedocentrická perspektiva, či past? In Učitel v demokratické škole. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 1994. s. 23-26. ISBN 80-901737-1-3.
  Název anglicky: A Paedocentric Perspective, or a Trap?
  RIV: Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 17:37.
 151. VACULÍK, Jaroslav, František ČAPKA a Miloš DOKULIL. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin I. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 200 s. ISBN 80-210-0308-1.
  Název anglicky: The Selection Chapters of Modern Czechoslovak History, part I.
  RIV: Odborná kniha. Dějiny.
  Změnil: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., učo 2734. Změněno: 17. 6. 1999 15:32.
 152. DOKULIL, Miloš, František ČAPKA a Jaroslav VACULÍK. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin pro posluchače OV-I. 3. vyd. Brno: MU Brno, 1994. 258 s. I.
  Název anglicky: Chapters in Contemporary Czechoslovak History for the Students of Civics-I
  RIV: Odborná kniha. Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 20. 1. 2000 18:29.
 153. 1993

 154. DOKULIL, Miloš. Dvoudomost kultury (Postmoderní klíč k inndividuálnímu přežití?). Host, Brno: Nakladatelství a vydavatelství Host, 1993, roč. 1993, 3-4, s. 41-50. ISSN 1211-9938.
  Název anglicky: Dimorphicity of Culture (A Post-Modern Key to Individual Living Through?)
  RIV: Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 19. 1. 2000 18:43.
 155. DOKULIL, Miloš. Erziehung zur sozialen Souveraenitaet? In Lebensbildung in Europa zwischen Utopie und Wirklichkeit. 1. vyd. Beelefeld, Deutschland: Kleine Verlag, 1993. s. 95-104. Berliner Studien zur Wissenschaftsphilosophie, 5. ISBN 3-89370-162-1.
  Název anglicky: Education for Social Sovereignty?
  RIV: Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. němčina. Německo.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 20. 1. 2000 18:39.
 156. DOKULIL, Miloš. Masaryk a pedagogika (Jsme adresáty a dědici?). In T. G. Masaryk filosof a pedagog. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1993. s. 28-39. ISBN sine.
  Název anglicky: Masaryk and Pedagogy (Have We Ever Been His Addressees and Inheritors?)
  RIV: Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 19. 1. 2000 18:29.
 157. DOKULIL, Miloš. Mohla federace přežít 1992? In Češi a Slováci ve Stední. Evropě ve 20. stol. 1. vyd. Brno: VA v Brně, 1993. s. 337-342. Řada C, mimo číslování. ISBN sine.
  Název anglicky: Could the Federation Live Through 1992?
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 19. 1. 2000 18:35.
 158. DOKULIL, Miloš. Pokorný návrat k ontologiii? In Konec ontologie? 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 1993. s. 18-23. ISBN 80-210-0765-6.
  Název anglicky: A Humble Come-back to Ontology
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 18:08.
  Přír. čísla: 0702/94, 0703/94, 257R016705, 257R026485, 257R082007, 257R082271, 3201R01512
 159. DOKULIL, Miloš. Úvaha o toleranci. Pollitologický sborník MPU, Brno: Mezinároidní politologický ústav, 1993, roč. 3, č. 1, s. 92-113.
  Název anglicky: Reflecting on Toleration
  RIV: Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 17. 1. 2000 18:46.
Zobrazeno: 16. 1. 2019 13:23