Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. NEČASOVÁ, Mirka and Ladislav PTÁČEK. Supervize jako prohlubování respektu (Supervision as deepening of respect). In Sociální práce/Sociálna práca: Publicistická část k č.5/2022 Supervize. Brno: ASVSP, 2022. 5 pp. ISSN 1805-885X.
 2. 2017

 3. NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK and Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement) (Conception of casework). 1st ed. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 pp. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9.
 4. 2016

 5. NEČASOVÁ, Mirka, Ladislav PTÁČEK and Jana ZÁRUBOVÁ. Internetové poradenství - Ecce homo (Internet counselling - Ecce homo). 2016.
 6. 2014

 7. NEČASOVÁ, Mirka, Ladislav PTÁČEK and Jana ZÁRUBOVÁ. Internetové poradenství - Svět bez hranic? (Internet counselling - world without barriers?). 2014.
 8. 2013

 9. NEČASOVÁ, Mirka and Ladislav PTÁČEK. Etické aspekty mediace (Ethical aspects in mediation). 1st ed. Krnov: Educo, 2013. 28 pp.
 10. STANOEV, Martin and Ladislav PTÁČEK. Projekty sčítání bezdomovců - inspirace využívání statistických údajů v práci a odborné diskusi sociálních kurátorů (Projects census of the homeless - inspiration of use of statistics in work and professional discussion of social curators). In XII. Celostátní odborná konference sociálních kurátorů. 2013.
 11. 2010

 12. HORSKÁ, Bohuslava, Andrea LÁSKOVÁ and Ladislav PTÁČEK. Internet jako cesta pomoci. 1st ed. Praha: Nakladatelství SLON, 2010. 197 pp. ISBN 978-80-7419-034-6.
 13. 2009

 14. PTÁČEK, Ladislav. Život na okraji společnosti: znamení doby. Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, 2009, XIX, No 4, p. 29 - 31. ISSN 0862-8238.
 15. 2008

 16. HORSKÁ, Bohuslava and Ladislav PTÁČEK. Poradenské chatování odmítáme, telefon po síti nevadí. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2008, 14., No 12, p. 36-37. ISSN 1212-9607.
 17. 2007

 18. PTÁČEK, Ladislav. Okno do světa transakční analýzy (recenze). Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2007, vol. 1, 3-4, p. 215-216. ISSN 1802-3983.
 19. 2004

 20. PTÁČEK, Ladislav. Záleží na každém slově. Psychologie DNES. Praha: Portál, 2004, vol. 2004, No 1. ISSN 1212-9607.
Display details
Displayed: 27/3/2023 02:19