Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BÚŘILOVÁ, Petra, Michal POSPÍŠIL, Dana DOLANOVÁ, Jana KUČEROVÁ, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Jan MUŽÍK, Lenka CETLOVÁ a Andrea POKORNÁ. Adherence to hand hygiene in a hospital setting – a questionnaire survey focused on compliance with the use of gloves. Kontakt. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2021, roč. 23, č. 1, s. 3-7, 4 s. ISSN 1212-4117. doi:10.32725/kont.2021.006.
 2. BÚŘILOVÁ, Petra, Dana DOLANOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka KRUPOVÁ a Andrea POKORNÁ. Základní epidemiologická analýza pacientů s dekubity v Národním zdravotnickém informačním systému. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2021, roč. 8, č. 1, s. 6-7, 30 s. ISSN 2336-520X.
 3. 2020

 4. POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Petra BÚŘILOVÁ a Jan MUŽÍK. COMPLIANCE WITH STANDARD PRECAUTIONS IN INPATIENT HEALTHCARE SETTINGS IN THE CZECH REPUBLIC: A CROSS-SECTIONAL SURVEY. Central European Journal of Public Health. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2020, roč. 28, č. 3, s. 167-177. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a5942.
 5. 2019

 6. KLUGAR, Miloslav, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Radim LÍČENÍK, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Czech national project ‘Clinical Practice Guidelines’ methodology and current results. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S3“-„S5“, 3 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000186.
 7. KLUGAR, Miloslav, Martin HUNČOVSKÝ, Andrea POKORNÁ, Dana DOLANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Radim LÍČENÍK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Ladislav DUŠEK, Hana MELICHAROVÁ a Jitka KLUGAROVÁ. Epidemiological analyses for preparation of Clinical Practice Guidelines related to acute coronary syndromes in the Czech Republic. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S43“-„S47“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000185.
 8. LÍČENÍK, Radim, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Monika BEZDĚKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Petra BÚŘILOVÁ, Tomáš NEČAS, Jan MUŽÍK, Silvie ŠEBESTOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Miloslav KLUGAR. Epidemiological analyses to inform stroke clinical practice guidelines development. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S53“-„S56“, 4 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000189.
 9. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka KLUGAROVÁ a Miloslav KLUGAR. IV. ročník sympozia Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2019.
 10. POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ, Jana KUČEROVÁ a Jan MUŽÍK. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. 247 s. Sestra. ISBN 978-80-271-0720-9.
 11. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
 12. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
 13. POKORNÁ, Andrea, Michal POSPÍŠIL, Jan MUŽÍK, J. KUČEROVÁ, V. ŠTROMBACHOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ a L. CETLOVÁ. Pilot analysis of pressure ulcers - nationwide data from central adverse event reporting system. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2019, roč. 82, Supplement 1, s. "S8"-"S14", 7 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S8.
 14. PRÁZNÝ, Martin, Zdeněk RUŠAVÝ, Zdeněk ŠUMNÍK, Jan ŠOUPAL, Lenka PETRUŽELKOVÁ, Picková KLÁRA, Zdeněk JANKOVEC, Dana DOLANOVÁ, Radim LÍČENÍK a Miloslav KLUGAR. Použití inzulinové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulinem. Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa. Praha: Tigis, 2019, roč. 22, č. 4, s. 152-169. ISSN 1211-9326.
 15. KLUGAR, Miloslav, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Radim LÍČENÍK, Martin PRÁZNÝ, Petra BÚŘILOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Tomáš NEČAS, Zuzana KELNAROVÁ a Ladislav DUŠEK. Use of epidemiological analyses in Clinical Practice Guideline development focused on the diabetic patients treated with insulin. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S48“-„S52“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000188.
 16. KLUGAROVÁ, Jitka, Miloslav KLUGAR, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Radim LÍČENÍK, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Ivana SVOBODOVÁ, Denisa KREJČÍ a Andrea POKORNÁ. Use of epidemiological analyses in development of colorectal cancer clinical practice guidelines in the Czech Republic. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S57“-„S61“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000187.
 17. 2018

 18. KLUGAR, Miloslav, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Radim LÍČENÍK, Jan MUŽÍK, Dana DOLANOVÁ, Martin KOMENDA, Jakub GREGOR a Ladislav DUŠEK. Metodické postupy pro vytvoření a posuzování nově vytvořených KDP. Praha: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, 2018. 1.0.
 19. 2017

 20. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ a Jan MUŽÍK. II. Sympozium dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2017.
 21. POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, M. BARTŮŇKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Následná a dlouhodobá péče na území České republiky – přehled aktuálního stavu a změn lůžkové kapacity z dat Národního zdravotnického informačního systému. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 97, č. 6, s. 250-258. ISSN 0032-6739.
 22. 2013

 23. DOLANOVÁ, Dana. MOŽNOSTI HODNOTENIA TÍMOVEJ PRÁCE V ZDRAVOTNÍCTVE. Profese online. Olomouc: Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc, 2013, roč. 6, č. 1, s. 6-11. ISSN 1803-4330.
 24. DOLANOVÁ, Dana a Katarína ADAMICOVÁ. Tímová práca v hospicovej starostlivosti a spôsob jej hodnotenia. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2013, roč. 3, č. 1, s. 11-18. ISSN 1338-6263.
 25. PLEVOVÁ, Ilona, Dana DOLANOVÁ a Katarína ADAMICOVÁ. Týmová spolupráce v procesu analýzy medikačního pochybení. Paliatívna medicína a liečba bolesti. Bratislava: Solen, 2013, roč. 6, č. 1, s. 6-9. ISSN 1337-6896.
 26. 2012

 27. DOLANOVÁ, Dana a Petra MITROVSKÁ. Miera nádeje u seniorov s onkologickým ochorením. Paliatívna medicína a liečba bolesti. Bratislava: Solen, 2012, roč. 5, č. 1, s. 24-26. ISSN 1337-6896.
 28. DOLAN, Igor, Alena GROMBÍŘOVÁ, Dana DOLANOVÁ a Taťána ŠRÁMKOVÁ. Sexuálny život seniorov žijúcich v sociálnych zariadeniach. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2012, roč. 92, 10-12, s. 551-554. ISSN 0032-6739.
 29. DOLANOVÁ, Dana. Spôsob hodnotenia tímovej práce sestier v intenzívnej starostlivosti. Diagnóza v ošetřovatelství - Supplementum. Praha: Promediamotion, 2012, roč. 8, č. 6, s. 1-2. ISSN 1801-1349.
 30. DOLANOVÁ, Dana a Katarína ADAMICOVÁ. Spôsob hodnotenia tímovej práce v hospicovej starostlivosti. In ADAMICOVÁ, K.; FETISOVOVÁ, Ž.; MAŽGÚTOVÁ, A. Hospice v záverečných prácach. Martin: JLF UK v Martine, HOSPICE-EDU, o. z., 2012. s. 64 - 70. ISBN 978-80-971211-9-8.
 31. DOLANOVÁ, Dana. Tým. In Plevová Ilona. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. s. 81-110. Sestra. ISBN 978-80-247-3871-0.
 32. 2010

 33. POKORNÁ, Andrea a Dana DOLANOVÁ. Náhled na determinanty efektivity odborné ošetřovatelské praxe z pohledu studentů. In Sborník - 5. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: NCO NZO, 2010. s. 64-70, 6 s. ISBN 978-80-7013-514-3.
 34. 2009

 35. KRETHOVÁ, Dana. Implementácia problematiky paliatívnej starostlivosti v pregraduálnej príprave všeobecných sestier na Katedre ošetrovateľstva LF MU Brno v medzinárodnom kontexte. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a porodnej asistencii. 1. vyd. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. 620 s. ISBN 978-80-88866-61-9.
 36. KRETHOVÁ, Dana. Paliatívna sedácia a jej miesto v paliatívnej starostlivosti. In Nové trendy v ošetřovatelské péči, Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. s. 19 - 23, 89 s. ISBN 978-80-7013-490.
 37. 2008

 38. POKORNÁ, Andrea a Dana KRETHOVÁ. Možnosti využití NIC, NOC klasifikace v hodnocení bolesti na hematoonkologickém oddělení. In Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II - Nursing diagnosis and evidence based practice II. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2008. s. 43-47, 4 s. ISBN 978-80-7368-499-0.
 39. KRETHOVÁ, Dana. Profesijná príprava sestier na výkon povolania v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. In Povolania v hospicovej starostlivosti; II. Medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov v hospicovej starostlivosti. 1. vyd. Martin: Hospice, občianske združenie Martin, 2008. s. 115-122, 132 s. ISBN 978-80-970088-1-9.
 40. POKORNÁ, Andrea a Dana KRETHOVÁ. Supervize odborné praxe - názory a zkušenosti studentů. In Sborník 2. Mezinárodní konference ošetřovatelství Pracovníků vzdělávajících nelékařské zdravotnické povolání. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2008. s. 38-42. ISBN 978-80-7013-469-6.
 41. KRETHOVÁ, Dana a Andrea POKORNÁ. Všeobecné požiadavky na vzdelávanie sestier ako členov multidisciplinárneho tímu v paliatívnej starostlivosti. In Sborník z 2. Mezinárodní konference ošetřovatelství Pracovníků vzdělávajících nelékařské zdravotnické povolání. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2008. s. 18-23, 5 s. ISBN 978-80-7013-469.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 10. 2021 10:07