Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MUTLOVÁ, Petra, Radek ČECH, Pavel KOSEK a Ján MAČUTEK. Spočítat Husa? Možnosti a meze kvantitativní analýzy starých textů. In Historický text a jeho interpretace. 12.-14. října 2022, Kozojedy. 2022.
 2. 2021

 3. MUTLOVÁ, Petra. Climate of Change: The Reform Movement in Late Medieval Bohemia. In Leeds International Medieval Congress 2021: Climates, 5-9 July 2021, University of Leeds. 2021.
 4. MUTLOVÁ, Petra. Creative and derivative? Recommendation Speeches at Medieval Prague University. In Studying the Arts in Medieval Bohemia II. Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages. 2021.
 5. MUTLOVÁ, Petra. členka Rady Centra medievistických studií pro edice pramenů. Rada Centra medievistických studií pro edice pramenů, AV ČR a UK, 2021.
 6. URBANOVÁ, Daniela, Dalibor HAVEL, Petra MUTLOVÁ, Konrad KNAUBER, Katarzyna SCHELLNER a Krzystof GORCZYCA. Christian textual amulet on a lead sheet from Rękawczyn in Greater Poland Province. Sprawozdania archeologiczne. Kraków: Instytut archeologii i etnologii polskej akademii nauk, 2021, roč. 73, č. 2, s. 339-364. ISSN 0081-3834. doi:10.23858/SA/73.2021.2.2498.
 7. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : Promoční promluvy M. Jana Husa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 508. ISBN 978-80-210-9796-4.
 8. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 508. ISBN 978-80-210-9797-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9797-2021.
 9. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 508. ISBN 978-80-210-9796-4.
 10. MUTLOVÁ, Petra. Shared University Models? A "Very Special" Case of the Czech Reformation. In Networks - Cooperation - Rivalry. The Fourth Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network (MECERN), University of Gdańsk, April 7-9, 2021. 2021.
 11. MUTLOVÁ, Petra. The Dresden School at Prague University : Peter of Dresden and his De congruitate grammaticali. In Pavlíček, Ota. Studying the Arts in Late Medieval Bohemia : Production, Reception and Transmission of Knowledge. 1. vyd. Turnhout: Brepols, 2021. s. 111-133. Studia artistarum, vol. 48. ISBN 978-2-503-59317-3. doi:10.1484/M.SA-EB.5.122635.
 12. MUTLOVÁ, Petra. Wyclif and Hus at the Council of Constance. In Ghosh, Kantik; Soukup, Pavel; Gillhammer, Cosima. Wycliffism and Hussitism : Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c.1360 - c.1460. Turnhout: Brepols Publishers, 2021. s. 223-244. Medieval Church Studies, vol. 47. ISBN 978-2-503-58382-2. doi:10.1484/M.MCS-EB.5.124376.
 13. 2020

 14. MUTLOVÁ, Petra, Martyn RADY, János BAK, Pavlína RYCHTEROVÁ, Libor ŠVANDA, Jan HASIL a Irene van RENSWOUDE. Cosmas of Prague : The Chronicle of the Czechs. 1. vyd. Budapest - New York: CEU Press, 2020. 564 s. Central European Medieval Texts, vol. 10. ISBN 978-963-386-300-8.
 15. MUTLOVÁ, Petra. Jan Hus and Recommendation Speeches at Medieval Prague University. In Ludwig Boltzmann Instutite for Neo-Latin Studies, Innsbruck. 2020.
 16. MUTLOVÁ, Petra. Major Hussite Theologians before the Compactata. In Van Dussen, Michael; Soukup, Pavel. A Companion to the Hussites. Leiden: Brill, 2020. s. 101-140. Brill's Companions to the Christian Tradition, vol. 90. ISBN 978-90-04-39786-6. doi:10.1163/9789004414044_005.
 17. 2019

 18. MUTLOVÁ, Petra. Magistri Iohannis Hus Opera omnia (a worskhop). In CARMEN. The Worldwide Medieval Network Annual Meeting, Prague, 4.-5. 9 2019. 2019.
 19. MUTLOVÁ, Petra. Religious Cross-Currents at the End of the Middle Ages : Remarks on the Textual Transmission of Nicholas of Dresden's Tabule Veteris et Novi Coloris. In Rychterová, Pavlína; Ecker, Julian. Pursuing a New Order. Volume II. Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation. Turnhout: Brepols Publishers, 2019. s. 127-151. The Medieval Translator; 17.2. ISBN 978-2-503-58182-8. doi:10.1484/M.TMT-EB.5.116115.
 20. 2018

 21. MUTLOVÁ, Petra. member of Editorial Council of "Keria: Studia Latina et Graeca". "Keria: Studia Latina et Graeca", 2018. ISSN 1580-0261.
 22. MUTLOVÁ, Petra. Networks in the Czech Reformation. The Case of the Lay Chalice. In 25th International Medieval Congress, 2-5 July 2018, Leeds, UK. 2018.
 23. MUTLOVÁ, Petra. Networks of Ideas in the Czech Reformation. In Historical Network Research Conference 2018, 11th-13th September 2018, Masarykova univerzita, Brno. 2018.
 24. MUTLOVÁ, Petra. The Bible and the Hussites. In Institut für Alte Sprachen, Mittellatein und Neulatein, FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 23. 4. 2018. 2018.
 25. MUTLOVÁ, Petra. The Hussite Context of Rolle’s Latin Psalter. In "53rd International Congress on Medieval Studies", Western Michigan University, Kalamazoo, MI, May 10-13, 2018. 2018.
 26. MUTLOVÁ, Petra. Thomas A. Fudge, Jerome of Prague and the Foundations of the Hussite Movement. Oxford and New York: Oxford University Press, 2016 (review). Speculum : A Journal of Medieval Studies. University of Chicago Press, 2018, roč. 93, č. 2, s. 502-504. ISSN 0038-7134. doi:10.1086/696946.
 27. MUTLOVÁ, Petra. Wyclif at the Council of Constance: Hus’s Treatises Written in Constance and their Wycliffite Background. In Wycliffism and Hussitism: Contexts, Methods, Perspectives, 23.-25. 5. 2018, University of Oxford, St. Anne's College. 2018.
 28. 2017

 29. MUTLOVÁ, Petra. členka redakční rady Graeco-Latina Brunensia. Graeco-Latina Brunensia, 2017. ISSN 1803-7402.
 30. MUTLOVÁ, Petra. Fellow Centra medievistických studií UK a AV ČR. Fellows Centra medievistických studií AV ČR a UK, 2017.
 31. MUTLOVÁ, Petra. “Intellectual Networks in the Bohemian Reformation: The Case of the German Hussites. In Katedra antické a středověké filozofie, Varšavská univerzita, 10.5. 2017. 2017.
 32. MUTLOVÁ, Petra. Jan Hus as an Inspiration in the 21st Century. In European Humanism and Its Challenges, Department of Classical Philology, University of Ljubljana, 8.-9. 9. 2017. 2017.
 33. MUTLOVÁ, Petra. Latina - čeština, středověk - přítomnost. 2017.
 34. 2016

 35. MUTLOVÁ, Petra. členka Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i. Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., 2016.
 36. KRMÍČKOVÁ, Helena, Jana NECHUTOVÁ, Jana FUKSOVÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Dušan COUFAL, Libor ŠVANDA a Soňa ŽÁKOVSKÁ. Magister Iohannis Hus: Constantiensia. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. 347 s. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM) 274. ISBN 978-2-503-55469-3.
 37. MUTLOVÁ, Petra. Mikuláš z Drážďan a jeho Tabule veteris et novi coloris. In Milada Homolková - Michal Dragoun. Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu. Praha: Scriptorium, 2016. s. 33-46. ISBN 978-80-88013-41-9.
 38. MUTLOVÁ, Petra. Spiritual Life After Charles IV: Augustinian Canons in Roudnice and Petrus Clarificator. In Symposium "Charles IV: An Emperor in Europe (1316-2016)", Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA. 2016.
 39. MUTLOVÁ, Petra. The Dresden School at Prague University: Texts and Their Authors. In Studying the Arts in Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages. 2016.
 40. 2015

 41. MUTLOVÁ, Petra. Dopis Petra Clarificatora kartuziánu Michalovi. In Dragoun, Michal; Doležalová, Lucie; Ebersonová, Adéla. Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Vydání první. Praha: Scriptorium, 2015. s. 113-125. ISBN 978-80-88013-09-9.
 42. KRMÍČKOVÁ, Helena, Petra MUTLOVÁ, Jindra PAVELKOVÁ, Lucie MAZALOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských. 2015.
 43. KRMÍČKOVÁ, Helena, Petra MUTLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Jindra PAVELKOVÁ a Lucie MAZALOVÁ. Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských. Katalog k výstavě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 99 s. ISBN 978-80-210-7849-9.
 44. MUTLOVÁ, Petra. Mikuláše z Drážďan Sermo ad clerum 1416 (kritická edice). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 1, s. 295-312. ISSN 1803-7429.
 45. MUTLOVÁ, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia. De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 242 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 443. ISBN 978-80-210-8124-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8124-2015.
 46. MUTLOVÁ, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia. De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 242 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 443. ISBN 978-80-210-8124-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8124-2015.
 47. KRMÍČKOVÁ, Helena, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pro defensa veritatis evangelice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 155 s. ISBN 978-80-210-8023-2.
 48. KRMÍČKOVÁ, Helena, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pro defensa veritatis evangelice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 155 s. ISBN 978-80-210-8023-2.
 49. MUTLOVÁ, Petra. Radicals and Heretics: The Dresden School in Prague. In L’Europe centrale (Hongrie, pays tchèques, Pologne) de la fin du X e au début du XVI e siècle. Aspects religieux et culturels. Paris, École Normale Supérieure. 2015.
 50. MUTLOVÁ, Petra. Roundtable on "The Hussites and Their Legacy". In Jan Hus, 1415-2015. His Times and Impact. Budapest, Central European University. 2015.
 51. HAVEL, Dalibor, Petra MUTLOVÁ a Dana STEHLÍKOVÁ. Studia historica Brunensia. Ad honorem. Sborník k poctě Heleny Krmíčkové. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 547 s. ISSN 1803-7429.
 52. MUTLOVÁ, Petra. Wyclif, Hus and the Impact of Reform: Editing Wyclif and Hus. In International Medieval Congress, Leeds. 2015.
 53. 2013

 54. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Dušan COUFAL, Jana FUKSOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Anna PUMPROVÁ, Dana STEHLÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Turnhout: Brepols Publishers, 2013. 493 s. Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 253, Magistri Iohannis Hus Opera omnia XVII. ISBN 978-2-503-54293-5.
 55. 2012

 56. MUTLOVÁ, Petra. Disseminating the fallacy: The story of the 'Dresden School'. In Bohemian Reformation and Religious Practice X, Praha, 20-22 June 2012. 2012.
 57. MUTLOVÁ, Petra a Dana STEHLÍKOVÁ. Originální výtvor české reformace? Příspěvek k bohemikální básnické tvorbě v Jenském kodexu. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 81-92. ISSN 1803-7402.
 58. 2011

 59. MUTLOVÁ, Petra. The Cult of the Saints in the Bohemian Reformation: The Question of Images. In Promoting the Saints: Cults and Their Contexts from Late Antiquity until the Early Modern Period. 1. vyd. Budapest - New York: Central European University Press, 2011. s. 283-290. CEU Medievalia 12. ISBN 978-963-9776-94-4.
 60. 2009

 61. MUTLOVÁ, Petra, Milada HOMOLKOVÁ a Milada STUDNIČKOVÁ. Přepis textu kodexu s ikonografickým komentářem. In Jenský kodex : komentář. Praha: Gallery, 2009. s. 87-199. ISBN 978-80-86990-96-5.
 62. MUTLOVÁ, Petra. Re-Editing Flacius. The 1558 Nuremberg Edition of Hus' Commentary on the Psalms and Its Modern Successor. In Reformation and Its Impact Among the Croats. 2009.
 63. MUTLOVÁ, Petra. Sed prugdulor, finis sine fine: o edici Apologie Mikuláše z Drážďan. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada historická (C), Series Historica - Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2009, roč. 56, 1-2, s. 21-36. ISSN 0231-7710.
 64. 2008

 65. MUTLOVÁ, Petra. Curiosas movere questiones aneb jak vymyslet školu za husitství. In Trendy současné medievistiky, AV ČR. 2008.
 66. MUTLOVÁ, Petra. Pomůcky pro orientaci v rukopisných knihách v období rané české reformace. In Jazyk a řeč knihy, Archiv hl. města Prahy – Národní knihovna ČR. 2008.
 67. MUTLOVÁ, Petra. (rec.) Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková. Ed. Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler. Praha: Filosofia, 2007, 355 str. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity N. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 2008, č. 13, s. 146-147. ISSN 1211-6335.
 68. MUTLOVÁ, Petra. (rec.) Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Hrsg. Winfried Eberhard und Franz Machilek. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2006, 374 str. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia AV ČR, 2008, roč. 131, 1-2, s. 321-325. ISSN 0024-4457.
 69. MUTLOVÁ, Petra. Sed prugdulor, finis sine fine: o edici Apologie Mikuláše z Drážďan. In Seminář k vydávání latinských spisů rané fáze české reformace, FF MU Brno. 2008.
 70. 2007

 71. MUTLOVÁ, Petra. Ab auribus ad oculos: změny vnímání v rané české reformaci. In Itinera Latinitatis, Palackého Univerzita Olomouc. 2007.
 72. MUTLOVÁ, Petra. Ai margini della societa: valdesi e ussiti. In Humanitas Latina in Bohemis. 1. vyd. Kolín - Treviso: Albis - Giorgio Cadorini, 2007. s. 41-59, 262 s. ISBN 978-80-903770-0-4.
 73. MUTLOVÁ, Petra. Communicating Texts through Images: Nicholas of Dresden's Tabule. In Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. 1. vyd. Praha: Artefactum, AV ČR, 2007. s. 29-37, 370 s. ISBN 80-86890-15-5.
 74. 2006

 75. MUTLOVÁ, Petra. Die Dresdner Schule in Prag: eine waldensische "Connection"? In Friedrich Reiser und die "waldensisch-hussitische Internationale" im 15. Jahrhundert. 1. vyd. Heidelberg - Ubstadt-Weiher - Basel: Verlag Regionalkultur, 2006. s. 261-276, 344 s. ISBN 3-89735-433-0.
 76. MUTLOVÁ, Petra. Mikuláše z Drážďan Apologie: Kompozice díla a citované autority. In Jakoubek ze Stříbra: Texty a jejich působení. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2006. s. 229-240, 275 s. ISBN 80-7007-227-X.
 77. MUTLOVÁ, Petra. Vybrané prameny k existenci drážďanské školy. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, FF MU, 2006. s. 553-560, 640 s. ISBN 80-86488-35-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 12. 2022 04:01