Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BOBRZYKOVÁ, Olga. Обучение детей с особыми образовательными потребностями на уроках русского языка. In Pražská rusistika 2019. 2019.
 2. BOBRZYKOVÁ, Olga. členka komise Ústředního kola konverzační soutěže v ruském jazyce. 2019 - 2019.
 3. 2018

 4. BOBRZYKOVÁ, Olga. Использование альтернативных дидактических пособий на начальном этапе изучения русского языка. In Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII. 2018.
 5. BOBRZYKOVÁ, Olga. Использование песен на уроках РКИ; University of Latvia. In Přednáška v rámci stáže Erasmus+. 2018.
 6. BOBRZYKOVÁ, Olga. Ispol’zovanije al’ternativnych metodov i metodičeskich primerov pri obučenii inostrannomu jazyku. In Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 42-49, 8 s. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018.
 7. 2017

 8. BOBRZYKOVÁ, Olga. Ребенок с особыми образовательными потребностями. In Přednáška v rámci stáže Erasmus+ - Tallinn University. 2017.
 9. BOBRZYKOVÁ, Olga. Употребление и функционирование предлога «под» при переводе выбранных художественных текстов. In Jakub Konečný. Praha, Recenzovaný sborník příspěvků z konference Pražská rusistika 2017. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2017. s. 26-35, 10 s. ISBN 978-80-7290-887-5.
 10. BOBRZYKOVÁ, Olga. Употребление и функцирование предлога «под» при переводе выбранных художественных текстов. In Konference Pražská rusistika, Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze. 2017.
 11. BOBRZYKOVÁ, Olga. Integrace ruských reálií a dějin Ruska v současných českých učebnicích ruského jazyka:cíle a metodologie práce. In Konference AKTEV - Výzkum učení a vyučování cizím jazykům. 2017.
 12. BOBRZYKOVÁ, Olga. Predlog "pod" i jego sočetajemosť pri perevodě vybrannych chudožestvennych tekstov. Kazachstán, 2017. s. 56-59, 4 s. ISBN 978-601-301-976-5.
 13. BOBRZYKOVÁ, Olga. Využití alternativních pomůcek a metod při výuce ruského jazyka. In Aktuální problémy výuky ruského jazyka. 23. celostátní rusistický seminář. 2017.
 14. 2016

 15. BOBRZYKOVÁ, Olga. Neologizmy v tvorčestve V. Chlebnikova. In Pražská rusistika 2016. 2016.
 16. BOBRZYKOVÁ, Olga. Neologizmy v tvorčestve Velimira Chlebnikova. In PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.. Recenzovaný sborník příspěvků z konference Pražská rusistika 2016. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2016. s. 90-100, 11 s. ISBN 978-80-7290-887-5.
 17. BOBRZYKOVÁ, Olga. Výuka žáků s SPU: využití alternativních metod a didaktických pomůcek ve výuce ruštiny. In Přednášky v rámci Ruského centra. 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 4. 2020 05:16